Wilo-EMU KS

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Dlhá životnosť
 • Robustná konštrukcia
 • Možnosť srkacieho režimu
 • Vhodné na nepretržitú prevádzku (S1)
 • Pripravené na pripojenie

Konštrukčný typ

Kalové ponorné motorové čerpadlo

Použitie

Čerpanie

 • odpadovej vody

Vybavenie/funkcia

 • Pripravené na pripojenie
 • Termická kontrola motora
 • prúdové chladenie plášťa (v závislosti od typu)
 • Odpojiteľný pripojovací kábel

Rozsah dodávky

Čerpadlo pripravené na okamžité pripojenie s 10 m dlhým pripojovacím káblom (od KS 24, 20 m) a zástrčkou na striedavý, príp. trojfázový prúd, spojkou Storz, príp. GEKA, príp. 90° oblúkom na realizáciu vertikálneho tlakového vývodu, návodom na montáž a obsluhu.

Typový kľúč

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Druh ochrany: IP 68
 • Max. hĺbka ponoru: 12,5 m
 • Teplota čerpaného média: 3…40 °C
 • Dĺžka kábla: 10 m/20 m
 • guľová priechodnosť: 5…45 mm (v závislosti od typu)
 • Výtlačné hrdlo: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (v závislosti od typu)

Materiály

 • Teleso motora: Al alebo EN-GJL 250 (závisí od typu a vyhotovenia)
 • Teleso čerpadla: EN-GJL 250
 • Obežné koleso: EN-GJL 250
 • Hriadeľ: 1.4021
 • Utesnenie na strane motora: Mechanická upchávka vo vyhotoveniach z rôznych materiálov
 • Utesnenie na strane čerpadla: mechanická upchávka SiC/SiC
 • Statické tesnenia: FPM

Opis/konštrukcia

Kalové ponorné motorové čerpadlo ako zaplaviteľný blokový agregát na mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálny alebo vertikálny závitový spoj. Pri typoch s horizontálnou tlakovou prípojkou je zabudovaný 90° ohyb, aby bol možný vertikálny vývod. Ako obežné kolesá sa používajú otvorené kanálové obežné kolesá s guľovou priechodnosťou 5...45 mm.

Motor

V závislosti od typu sa používajú motory s povrchovým chladením alebo samochladiace motory vo vyhotovení na jednofázový alebo trojfázový striedavý prúd. Samochladiace motory sa plnia olejom, motory s povrchovým chladením majú tepelné monitorovanie motora a prúdové chladenie plášťa. Ex-agregáty KS 5, KS 6 a KS 16 sú vybavené motorom s povrchovým chladením bez prúdového chladenia plášťa. Všetky typy sa dajú použiť ponorené aj vynorené v trvalej prevádzke. Tým je možný aj srkací režim.

Na ochranu motora pred preniknutím média je k dispozícii utesnená komora. Použité plniace médium je potenciálne biologicky rozložiteľné a neškodné pre životné prostredie.

Kábel je odpojiteľný, dĺžka kábla 10 m resp. 20 m. Vyhotovenie S je vybavené plavákovým spínačom. Všetky typy sú vybavené zástrčkou. Vyhotovenia DMS sú vybavené spínacím prístrojom s integrovanou ochranou motora.

Utesnenie

Utesnenie na strane média a motora sa realizuje mechanickou upchávkou nezávislou od smeru otáčania.

Celková charakteristika

EMU KS , 50 Hz

Stiahnutia

Wilo-EMU KS... / KS...Ex

Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 27

PDF (2 MB)

Stiahnuť

om_emu_KS

Article Number 6061732
Edition 1607
Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 69

PDF (922 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-EMU KS

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť