Wilo-EMU TR 212… – TR(E) 326…

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Efektívne využíva energiu.
  Inovatívna geometria lopatiek a energeticky efektívne motory IE3/IE4 zabezpečujú čo najlepší koeficient ťažného výkonu. To súčasne znižuje Vaše náklady na energie a prevádzkové náklady.
 • Trvalo spoľahlivé.
  Vrtuľa GFK/PA6, ktorá málo podlieha opotrebovaniu, má dlhú životnosť a boduje vďaka efektu samočistenia.
 • Pokojný chod vďaka vyváženému zaťaženiu vrtule, aj vo vysokých rozsahoch ťahu a pri nevhodných pomeroch privádzaného prúdu.

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Pomaly bežiace, dvojstupňovou planétovou prevodovkou redukované miešacie zariadenie s ponorným motorom

Použitie

 • Energeticky optimálne premiešanie a cirkulovanie aktivovaných kalov
 • Vytváranie rýchlostí prúdenia v cirkulačných kanáloch

Typový kl'úč

Napr.:Wilo-EMU TRE 321.36-4/12
TRMiešacie zariadenie s ponorným motorom
eVysoko účinný motor podľa IE3/IE4 (v nadväznosti na IEC 60034‑30)
3Počet lopatiek
21x 100 = menovitý priemer vrtule v mm
36Otáčky vrtule v 1/min
4Počet pólov
12x 10 = dĺžka statora v mm

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Druh ochrany: IP 68
 • Max. teplota média: 40 °C
 • 2-stupňová planétová prevodovka s vymeniteľným 2. planétovým stupňom
 • Mechanická upchávka s párovaním SiC/SiC
 • Trvale mazané valivé ložiská
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m

Vybavenie/funkcia

 • voľné umiestnenie v nádrži montážou nad jednotku stojana
 • flexibilná inštalácia
 • 2-stupňová planétová prevodovka s vymeniteľným 2. planétovým stupňom

Materiály

 • Časti telesa: EN-GJL-250
 • Propellerflügel: Vinylesterový sklolaminát; TRE 312: PA 6C
 • Čap vrtule: EN-GJS-400
 • Skrutkové spojenia: Ušľachtilá oceľ 1.4571
 • Tesniaca objímka: Ušľachtilá oceľ 1.4571
 • Hnací hriadeľ: Ušľachtilá oceľ 1.4462

Opis/konštrukcia

Vrtuľa

Vrtuľa s 2 alebo 3 lopatkami sendvičovej konštrukcie s menovitým priemerom vrtule 1 200 mm až 2 600 mm.

TRE 312: Vrtuľa s 3 lopatkami z plného materiálu s menovitým priemerom vrtule 1 200 mm.

Všetky vrtule sú konštrukčne vyhotovené tak, že vďaka dozadu zakrivenej nábežnej hrane nedochádza k zapletaniu.

Motor

Ponorný motor Wilo konštrukčného radu T (motor s povrchovým chladením) so štandardizovaným pripojením pre jednoduché a efektívne prispôsobenie výkonu motora. Teplo motora je odovzdávané telesom priamo médiu. Vinutie je vybavené kontrolou teploty. Dlhá životnosť ložísk motora je zaručená vysoko dimenzovanými radiálne-axiálnymi a radiálnymi guľôčkovými ložiskami.

Agregáty TRE sú vybavené vysoko účinnými motormi TE, ktoré spĺňajú klasifikáciu IE3/IE4 (v nadväznosti na IEC 60034‑30).

Utesnenie

Utesnenie je zaručené 3-komorovým systémom (predná komora, prevodová komora a tesniaca komora). Veľkoobjemová predná a tesniaca komora pritom zachytávajú priesaky mechanickej upchávky. Na želanie môže byť predná komora vybavená externou elektródou utesneného priestoru. Utesnenie medzi médiom a prednou komorou, ako aj prevodovou a tesniacou komorou zabezpečuje mechanická upchávka z plného materiálu karbid kremíka, ktorá je odolná voči korózii a opotrebeniu. Utesnenie medzi prednou a prevodovou komorou, ako aj tesniacou komorou a motorom je zabezpečené pomocou radiálnych tesniacich krúžkov. Tesniace puzdro zaručuje umiestnenie mechanickej upchávky, ktoré je trvalo odolné voči korózii.

Prevod

2-stupňová planétová prevodovka s vymeniteľnými prevodmi. Ložiská hriadeľa sú dimenzované tak, aby sa výsledné miešacie sily absorbovali a neprenášali sa na uloženie motora.

Kábel

Pri prívodnom vedení prúdu ide o typ NSSHÖU pre ťažké mechanické namáhanie. Prívodné vedenie prúdu je do telesa motora vedené prívodom kábla, ktorý je utesnený proti tlakovej vode a je vybavený odľahčením ťahu a ochranu proti zalomeniu. Jednotlivé žily a plášť kábla sú navyše vodotesne zaliate.

Dimenzovanie

Aby bol zaručený optimálny výsledok pri vytváraní prúdenia, musí sa vykonať osobitné dimenzovanie pre každý prípad použitia. Inštalujte agregáty presne podľa údajov dodaného dimenzovania.

Uvedenie do prevádzky

Prevádzkový režim ponorený S1:

Agregát sa môže používať ponorený v trvalej prevádzke. Vynorenie vrtule, príp. motora je prísne zakázané. Pri kolísavých výškach vody musí dôjsť k automatickému vypnutiu, len čo stav klesne pod minimálne zatopenie.

Pri inštalácii prívodných vedení prúdu treba dbať na to, že tieto nemožno ťahať prúdením do vrtule!

Voliteľná výbava

 • Špeciálne napätia
 • Teplotný snímač s termistorom
 • Externá kontrola utesnenia priestoru
 • Ochranná vrstva Ceram C0
 • Povolenie pre výbušné prostredie podľa ATEX alebo FM

Príslušenstvo

 • Jednotka stojana na voľné polohovanie agregátov v nádrži
 • Pomocné zdvíhacie zariadenie
 • Špeciálne upevňovacie časti pre použitie pomocného zdvíhacieho zariadenia pre viacero agregátov
 • Dodatočné uvoľnenie lana
 • Upevňovacie súpravy s chemickou kotvou

Rozsah dodávky

 • Miešacie zariadenie s ponorným motorom s káblom podľa želania zákazníka
 • TR 212 a TRE 312: Kompletne vopred namontovaná vrtuľa
 • TR(E) 216, 221, 226-3, 316, 321 a 326-3: Lopatky vrtule dodávané voľne, inštalácia sa vykonáva na mieste
 • Príslušenstvo podľa želania zákazníka
 • Príručka na prevádzku a údržbu

Výrobok

Konštrukcia

Predkomora

Prevodová komora

Tesniaca komora

priamo poháňané

-

Prevádzka FM

1-stupňová planétová prevodovka

-

2-stupňová planétová prevodovka

Utesnenie na strane motora pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie na strane motora pomocou hriadeľového tesniaceho krúžku

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie radiálnych hriadeľových tesniacich krúžkov na strane média

-

Ochrana proti explózii

º

Použitie

Inštalácia do mokrého prostredia na dno

-

Inštalácia do mokrého prostredia na stenu

-

Inštalácia spúšťacieho zariadenia do mokrého prostredia

-

Statická inštalácia do mokrého prostredia

Materiály

Liatinová vrtuľa

-

Oceľová vrtuľa

-

Vrtuľa PUR

-

Vrtuľa PUR/GFK

-

Vrtuľa GFK

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora bimetal

Monitorovanie teploty motora PTC

º

Monitorovanie tesnosti motora

Monitorovanie tesniacej komory

º

Lopatky vrtule jednotlivo vymeniteľné

• (nie TR 212)

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-EMU AVMS(H)/ AVUS(H)

Article Number 6078119
Edition 1509
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 29

PDF (529 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU AVU

Article Number 6078118
Edition 1509
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 29

PDF (522 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG

Article Number 6074694
Edition 1702
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Article Number 6072705
Edition 1509
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (606 kB)

Stiahnuť

Drainage and Sewage

Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU TR 2xx / TR 3xx (Maxiprop/Megaprop)

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 89

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-EMU TR 212… – TR(E) 326…

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť