Wilo-EMU TR 22… – TR 40…

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Funguje spoľahlivo.
  Vďaka prevádzke odolnej voči zapletaniu pomocou spätne zakrivenej nábežnej hrany a samočistiaceho náboja Helix.
 • Znižuje náklady.
  Jednoducho a rýchlo nainštalované, pretože sa dá flexibilne nainštalovať ako upevnenie na podlahu, stenu alebo rúru. Aj na najmenšom priestore.

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

kompaktné priamo poháňané miešacie zariadenie s ponorným motorom

Použitie

 • Vírenie usadenín a pevných častíc v dažďových retenčných nádržiach a v čerpacích žumpách
 • Rozrušenie vrstiev plávajúceho kalu

Typový kl'úč

napr.:Wilo-EMU TR 36.95-6/8 S17
TRMiešacie zariadenie s ponorným motorom
36x 10 = menovitý priemer vrtule v mm
95x 10 = otáčky vrtule v 1/min
6Počet pólov
8x 10 = dĺžka statora v mm
S17Kód vrtule pre zváranú vrtuľu (bez = PUR vrtuľa)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Druh ochrany: IP 68
 • Max. teplota média: 40 °C
 • Mechanická upchávka s párovaním SiC/SiC
 • Trvale mazané valivé ložiská
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m

Vybavenie/funkcia

 • Pevná montáž na stenu a podlahu
 • Flexibilná montáž cez spúšťacie zariadenie
 • Vertikálne a horizontálne otočné pri montáži so spúšťacím zariadením

Materiály

 • Časti telesa: EN-GJL-250
 • Vrtuľa: EN-GJL-250, PUR alebo ušľachtilá oceľ 1.4571
 • Čap vrtule: ušľachtilá oceľ 1.4571
 • Skrutkové spojenia: ušľachtilá oceľ 1.4301, resp. 1.4571
 • Tesniaca objímka: ušľachtilá oceľ 1.4571

Opis/konštrukcia

Vrtuľa

Vrtuľa s 2- alebo 3-lopatkami s menovitým priemerom vrtule 220 mm až 400 mm. Konštrukcia odolná voči zapletaniu vďaka spätne zakrivenej nábežnej hrane a patentovanému náboju Helix.

Motor

Ponorný motor Wilo konštrukčného radu T (motor s povrchovým chladením) so štandardizovaným pripojením pre jednoduché a efektívne prispôsobenie výkonu motora. Teplo motora je odovzdávané telesom priamo médiu. Vinutie je vybavené kontrolou teploty. Vysoká životnosť uloženia motora je zaručená vysoko dimenzovanými radiálne-axiálnymi a radiálnymi guľôčkovými ložiskami.

Utesnenie

Dvojité utesnenie hriadeľa pomocou veľkoobjemovej tesniacej komory na pohlcovanie priesakov mechanickej upchávky, na vyžiadanie s externou elektródou utesneného priestoru. Na strane média sa používa mechanická upchávka odolná voči korózii a opotrebeniu z plného materiálu kremík – karbid, na strane motora tesniaci krúžok radiálneho hriadeľa. Pri typoch TR 36 / TR 40 tesniace puzdro zaručuje usadenie mechanickej upchávky, ktoré je trvale chránené pred koróziou.

Kábel

Pri prívodnom vedení prúdu ide o typ NSSHÖU pre ťažké mechanické namáhanie. Prívodné vedenie prúdu je do telesa motora vedené prívodom kábla, ktorý je utesnený proti tlakovej vode a je vybavený odľahčením ťahu a ochranu proti zalomeniu. Jednotlivé žily a plášť kábla sú navyše vodotesne zaliate.

Dimenzovanie

Aby bol zaručený optimálny výsledok pri vytváraní prúdenia, musí sa vykonať osobitné dimenzovanie pre každý prípad použitia. Inštalujte agregáty presne podľa údajov dodaného dimenzovania.

Uvedenie do prevádzky

Prevádzkový režim S1 - trvalá prevádzka:

Miešacie zariadenie s ponorným motorom sa musí prevádzkovať ponorené. Výmena vrtule je zakázaná. Pri kolísavých výškach vody musí dôjsť k automatickému vypnutiu, len čo stav klesne pod minimálne zatopenie. Vedenie na prívod prúdu sa musí nainštalovať tak, aby nemohlo byť vtiahnuté do vrtule!

Voliteľná výbava

 • Zvláštne napätia
 • Teplotný snímač s termistorom
 • externá kontrola utesnenia priestoru
 • Ochranná vrstva Ceram C0
 • Povolenie pre výbušné prostredie podľa ATEX alebo FM

Príslušenstvo

 • Spúšťacie zariadenie
 • Pomocné zdvíhacie zariadenie
 • Konzola na upevnenie do podlahy
 • Špeciálne upevňovacie časti pre použitie pomocného zdvíhacieho zariadenia pre viacero agregátov
 • Upínací doraz
 • Dodatočné uvoľnenie lana
 • Upevňovacie súpravy s chemickou kotvou

Rozsah dodávky

 • miešacie zariadenie s ponorným motorom s montovanou vrtuľou a káblom
 • dĺžka kábla podľa želania zákazníka
 • Príslušenstvo podľa želania zákazníka
 • Príručka na prevádzku a údržbu

Výrobok

Konštrukcia

Predkomora

-

Prevodová komora

-

Tesniaca komora

priamo poháňané

Prevádzka FM

1-stupňová planétová prevodovka

-

2-stupňová planétová prevodovka

-

Utesnenie na strane motora pomocou mechanickej upchávky

-

Utesnenie na strane motora pomocou hriadeľového tesniaceho krúžku

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie radiálnych hriadeľových tesniacich krúžkov na strane média

-

Ochrana proti explózii

º

Použitie

Inštalácia do mokrého prostredia na dno

Inštalácia do mokrého prostredia na stenu

Inštalácia spúšťacieho zariadenia do mokrého prostredia

Statická inštalácia do mokrého prostredia

-

Materiály

Liatinová vrtuľa

Oceľová vrtuľa

Vrtuľa PUR

Vrtuľa PUR/GFK

-

Vrtuľa GFK

-

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora bimetal

Monitorovanie teploty motora PTC

º

Monitorovanie tesnosti motora

Monitorovanie tesniacej komory

º

Lopatky vrtule jednotlivo vymeniteľné

-

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-EMU AVU

Article Number 6078118
Edition 1509
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 29

PDF (522 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG

Article Number 6074694
Edition 1702
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Article Number 6072705
Edition 1509
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (606 kB)

Stiahnuť

Drainage and Sewage

Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU TR 22 ... TR 40 (Uniprop without gear)

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 101

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-EMU TR 22… – TR 40…

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť