Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Zabezpečí Vaše procesy.
  Planétová prevodovka je uložená s veľkorysým dimenzovaním, aby bolo možné efektívne absorbovať sily vznikajúce pri miešaní.
 • Efektívne využíva energiu.
  Inovatívna geometria lopatiek sa stará o najlepšie možné čísla ťahového výkonu. To súčasne znižuje Vaše náklady na energie a prevádzkové náklady.
 • Funguje spoľahlivo.
  Vďaka prevádzke odolnej voči zapletaniu pomocou spätne zakrivenej nábežnej hrany.

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Ponorné motorové miešacie zariadenie s jednostupňovou planétovou prevodovkou

Použitie

 • Vytváranie prúdenia
 • Suspenzia pevných častíc
 • Homogenizácia
 • Zabraňovanie tvorbe vrstiev plávajúceho kalu

Typový kl'úč

Napr.:Wilo-EMU TRE 90-2.20-4/12 x
TRMiešacie zariadenie s ponorným motorom
eVysoko účinný motor podľa IE3/IE4 (v nadväznosti na IEC 60034‑30)
90x 10 = menovitý priemer vrtule v mm
2Konštrukčný vzor
20x 10 = otáčky vrtule v 1/min
4Počet pólov
12x 10 = dĺžka statora v mm
xKód vrtule pre zváranú vrtuľu napr. S20 (bez = PUR vrtuľa)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Druh ochrany: IP 68
 • Max. teplota média: 40 °C
 • 1-stupňová planétová prevodovka
 • Mechanická upchávka s párovaním SiC/SiC
 • Trvale mazané valivé ložiská
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m

Vybavenie/funkcia

 • Pevná montáž na stenu
 • Flexibilná montáž cez spúšťacie zariadenie
 • Horizontálne otočné pri montáži so spúšťacím zariadením
 • Umiestniteľné voľne v nádrži pri montáži pomocou jednotky stojana
 • 1-stupňová planétová prevodovka

Materiály

 • Časti telesa: EN-GJL-250
 • Vrtuľa: PUR, ušľachtilá oceľ 1.4571 alebo PUR/GfK
 • Čap vrtule: ušľachtilá oceľ 1.4571
 • Skrutkové spojenia: ušľachtilá oceľ 1.4301, resp. 1.4571
 • Tesniaca objímka: ušľachtilá oceľ 1.4571
 • Hnací hriadeľ: ušľachtilá oceľ 1.4462

Opis/konštrukcia

Vrtuľa

Vrtuľa s 2- alebo 3-lopatkami s menovitým priemerom vrtule 500 mm až 1200 mm. Konštrukcia, pri ktorej vďaka dozadu zakrivenej nábežnej hrane nedochádza k zapletaniu.

Motor

Ponorný motor Wilo konštrukčného radu T (motor s povrchovým chladením) so štandardizovaným pripojením pre jednoduché a efektívne prispôsobenie výkonu motora. Teplo motora je odovzdávané telesom priamo médiu. Vinutie je vybavené kontrolou teploty. Vysoká životnosť uloženia motora je zaručená vysoko dimenzovanými radiálne-axiálnymi (nie pri TR 80-1) a radiálnymi guľôčkovými ložiskami.

Agregáty TRE sú vybavené vysoko účinnými motormi TE, ktoré spĺňajú klasifikáciu IE3/IE4 (v nadväznosti na IEC 60034‑30).

Utesnenie

Utesnenie je zaručené 3-komorovým systémom (predná komora, prevodová komora a tesniaca komora). Veľkoobjemová predná a tesniaca komora pritom zachytávajú priesaky mechanickej upchávky. Na želanie môže byť predná komora vybavená externou elektródou utesneného priestoru. Utesnenie medzi médiom a prednou komorou, ako aj prevodovou a tesniacou komorou zabezpečuje mechanická upchávka z plného materiálu karbid kremíka, ktorá je odolná voči korózii a opotrebeniu. Utesnenie medzi prednou a prevodovou komorou, ako aj tesniacou komorou a motorom je zabezpečené pomocou radiálnych tesniacich krúžkov. Tesniace puzdro zaručuje umiestnenie mechanickej upchávky, ktoré je trvalo odolné voči korózii.

Prevod

1-stupňová planétová prevodovka s vymeniteľnými prevodmi. Ložiská hriadeľa sú dimenzované tak, aby sa výsledné miešacie sily absorbovali a neprenášali sa na uloženie motora.

Kábel

Pri prívodnom vedení prúdu ide o typ NSSHÖU pre ťažké mechanické namáhanie. Prívodné vedenie prúdu je do telesa motora vedené prívodom kábla, ktorý je utesnený proti tlakovej vode a je vybavený odľahčením ťahu a ochranu proti zalomeniu. Jednotlivé žily a plášť kábla sú navyše vodotesne zaliate.

Dimenzovanie

Aby bol zaručený optimálny výsledok pri vytváraní prúdenia, musí sa vykonať osobitné dimenzovanie pre každý prípad použitia. Inštalujte agregáty presne podľa údajov dodaného dimenzovania.

Uvedenie do prevádzky

Prevádzkový režim ponorený S1:

Agregát sa môže používať ponorený v trvalej prevádzke. Vynorenie vrtule, príp. motora je prísne zakázané. Pri kolísavých výškach vody musí dôjsť k automatickému vypnutiu, len čo stav klesne pod minimálne zatopenie.

Pri inštalácii prívodných vedení prúdu treba dbať na to, že tieto nemožno ťahať prúdením do vrtule!

Voliteľná výbava

 • Zvláštne napätia
 • Teplotný snímač s termistorom
 • externá kontrola utesnenia priestoru
 • Ochranná vrstva Ceram C0
 • Povolenie pre výbušné prostredie podľa ATEX alebo FM

Príslušenstvo

 • Spúšťacie zariadenie
 • Jednotka stojana na voľné polohovanie agregátov v nádrži
 • Pomocné zdvíhacie zariadenie
 • Špeciálne upevňovacie časti pre použitie pomocného zdvíhacieho zariadenia pre viacero agregátov
 • Upínací doraz
 • Dodatočné uvoľnenie lana
 • Upevňovacie súpravy s chemickou kotvou

Rozsah dodávky

 • miešacie zariadenie s ponorným motorom s montovanou vrtuľou a káblom
 • dĺžka kábla podľa želania zákazníka
 • Príslušenstvo podľa želania zákazníka
 • Príručka na prevádzku a údržbu

Výrobok

Konštrukcia

Predkomora

Prevodová komora

Tesniaca komora

priamo poháňané

-

Prevádzka FM

1-stupňová planétová prevodovka

2-stupňová planétová prevodovka

-

Utesnenie na strane motora pomocou mechanickej upchávky

-

Utesnenie na strane motora pomocou hriadeľového tesniaceho krúžku

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie radiálnych hriadeľových tesniacich krúžkov na strane média

-

Ochrana proti explózii

º

Použitie

Inštalácia do mokrého prostredia na dno

-

Inštalácia do mokrého prostredia na stenu

-

Inštalácia spúšťacieho zariadenia do mokrého prostredia

Statická inštalácia do mokrého prostredia

Materiály

Liatinová vrtuľa

-

Oceľová vrtuľa

Vrtuľa PUR

Vrtuľa PUR/GFK

Vrtuľa GFK

-

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora bimetal

Monitorovanie teploty motora PTC

º

Monitorovanie tesnosti motora

Monitorovanie tesniacej komory

º

Lopatky vrtule jednotlivo vymeniteľné

-

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-EMU AVMS(H)/ AVUS(H)

Article Number 6078119
Edition 1509
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 29

PDF (529 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU AVU

Article Number 6078118
Edition 1509
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 29

PDF (522 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG

Article Number 6074694
Edition 1702
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Article Number 6072705
Edition 1509
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (606 kB)

Stiahnuť

Drainage and Sewage

Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU TR 80-1 (Uniprop with gear)

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 103

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU TR 50-2 ... TR 90-2 (Uniprop with gear)

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 109

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť