Wilo-EMU polder pumps

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Hlboký pokles vody vďaka samochladiacim motorom
 • Robustné vyhotovenie zo sivej liatiny alebo bronzu
 • Kompaktný konštrukčný typ
 • Motory s ľahkou údržbou a možnosťou previnutia
 • Voliteľne s ochrannou vrstvou Ceram CT pre zvýšenie účinnosti

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo vo funkcii polderového čerpadla pre vertikálnu inštaláciu.

Použitie

 • pitnej a úžitkovej vode z nádrží alebo vodstiev s nízkym stavom vody
 • komunálnom zásobovaní vodou
 • postrekovaní a zavlažovaní
 • znížení hladiny vody
 • priemyselných použitiach
 • využití geotermickej energie
 • využití v pobrežnej oblasti

Typový kl'úč

Príkl.:Wilo-EMU K 127P-3 + M 9-2/75
Hydraulika:K 127P-3
K127Základná hydraulika
PKonštrukčný typ polderové čerpadlo
3Počet stupňov hydrauliky
  
Motor:M 9-2/75
MPonorný motor špeciálneho konštrukčného typu na nasadenie v polderovom čerpadle
9Konštrukčná veľkosť (8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")
2počet pólov
75Dĺžka balíka

Technické údaje

 • Sieťová prípojka: 3~400 V, 50 Hz
 • Teplota média: 20 °C, vyššie teploty na vyžiadanie
 • Minimálny prietok na vonkajšom plášti: nie je potrebné
 • Max. obsah piesku: 35 g/m3
 • Max. štarty: 10/h
 • Druh ochrany: IP 68
 • Regulačný rozsah pre frekvenčný menič:
  • 2-pólové: 25‐50 Hz
  • 4-pólové: 30-50 Hz

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Hydraulika a motor voľne konfigurovateľné vždy podľa príkonu
 • Trojfázový motor na priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník
 • Motory s možnosťou previnutia

Opis/konštrukcia

Polderové čerpadlo pre vertikálnu montáž.

Hydraulika

Viacstupňové polderové čerpadlo s poloaxiálnou hydraulikou. Diely telesa z EN‐GJL s ochrannou vrstvou 2K alebo G‑CuSn10, obežné kolesá z NiAl-Bz. Tlaková prípojka ako prírubová prípojka.

Motor

Motor nad hydraulikou, obklopený prietokovým plášťom. Motor je počas prevádzky prepláchnutý médiom a môže sa vynoriť.

Trojfázový motor s vinutím s možnosťou previnutia, PVC izolácia vinutia, na priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník. Motorový plášť z ušľachtilej ocele, kvalita A2/A4, resp. oceľ/G‐CuSn10. Prípojka čerpadla štandardizovaná. Utesnenie motorového hriadeľa dvojitou mechanickou upchávkou z plného materiálu karbid kremíka.

Axiálne ložisko s výklopnými segmentmi na zachytenie veľkých axiálnych záťaží. Negatívny axiálny posun prijme axiálne protiložisko. Samomazacie ložiská. Motory štandarde s náplňou zmesi vody a glykolu. Alternatívne sa môžu plniť pitnou vodou (vyhotovenie T). Prípustná prevádzka frekvenčného meniča (SF 1.1).

Chladenie

Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Prietok sa počas prevádzky nemôže prerušiť.

Dimenzovanie

Pri dodržaní prekrytia minimálneho stavu vody sa môže počas prevádzky vymeniť motor a nasadiť v nepretržitej prevádzke.

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • Pripájací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou, prierez a dĺžka kábla štandardné alebo podľa želania zákazníka
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Špeciálne materiály
 • vyhotovenie 60 Hz
 • snímač PT100 na termickú kontrolu motora

Celková charakteristika

Charakteristiky

Výrobok

Konštrukcia

Prípojka NEMA

-

Štandardizovaná prípojka

Integrovaná spätná klapka

-

Bez spätnej klapky

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

Prevádzka FM

Motor so zaliatym statorom

-

Motor s možnosťou previnutia

Náplň motora olej

-

Náplň motora voda-glykol

Náplň motora pitná voda

voliteľné

Predmontovaná hydraulika/motor

Použitie

Horizontálna inštalácia

-

Vertikálna inštalácia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora PT100

voliteľné

Monitorovanie teploty motora PTC

º

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

-

Ochrana proti chodu nasucho

voliteľné

Integrovaná ochrana pred bleskom

-

Príslušenstvo

Kozlíky na horizontálnu inštaláciu

-

Chladiaci plášť

-

Spätná klapka

voliteľné

Tlakový plášť

-

Materials

Teleso čerpadla

podľa želania zákazníka

Teleso čerpadla (špeciálne vyhotovenie)

podľa želania zákazníka

Obežné koleso

podľa želania zákazníka

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

podľa želania zákazníka

Skriňa motora

podľa želania zákazníka

Skriňa motora (špeciálne vyhotovenie)

podľa želania zákazníka

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-EMU K...P, KM...P, D...P

Article Number 6080450
Edition 1702
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 4

PDF (216 kB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU polder pump

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 61

PDF (956 kB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-EMU polder pumps

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť