Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Certifikácia od VdS
 • Robustné vyhotovenie zo sivej liatiny alebo bronzu
 • Tlakový plášť vo vyhotovení z hygienickej ušľachtilej ocele odolnej voči korózii s gumovým ložiskom pre elimináciu hluku a vibrácií
 • Spätná klapka s certifikáciou od VdS, dodávaná ako príslušenstvo

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo článkovej konštrukcie s povolením VdS pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu, určené pre zásobovanie sprinklerových zariadení

Použitie

Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a bez abrazívnych zložiek pre zásobovanie sprinklerových zariadení

Typový kl'úč

Príkl.:Wilo-EMU KM 1300S-2a + NU 801-2/60
Hydraulika:KM 1300S-2a
KM1300Základná hydraulika
SKorigované obežné koleso
2Počet stupňov hydrauliky
ADefinovaný priemer obežného kolesa
  
Motor:NU 801-2/60
NUPonorný motor (NU…, U…)
801Konštrukčná veľkosť (6... = 6"; 8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")
2počet pólov
60Dĺžka balíka (cm)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V/50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Max. teplota média: 25 °C
 • Max. obsah piesku: 35 g/m3
 • Max. počet štartov: 10/h
 • Max. hĺbka ponoru: 300 m
 • Druh ochrany: IP 68

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Spojenie NEMA (závislé od typu)
 • Trojfázový motor pre priamy štart alebo štart hviezda-trojuholník
 • Motory s možnosťou previnutia

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu v nádržiach na zásobovanie sprinklerových zariadení.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s poloaxiálnou hydraulikou. Diely telesa z EN‐GJL s ochrannou vrstvou 2K alebo G‑CuSn10, obežné kolesá z G‑CuSn10. Stupňovité teleso so štrbinovým krúžkom zo špeciálneho bronzu. Tlaková prípojka ako prírubová prípojka.

Motor

Trojfázový motor s vinutím s možnosťou previnutia a izoláciou PVC pre priamy štart alebo štart hviezda-trojuholník. Motorový plášť z ušľachtilej ocele, kvalita A2/A4, resp. oceľ/G‐CuSn10. Prípojka čerpadla do konštrukčnej veľkosti 8" ako prípojka NEMA, od konštrukčnej veľkosti 10" ako štandardizovaná prípojka. Utesnenie motorového hriadeľa mechanickou upchávkou z plného materiálu karbid kremíka.

Axiálne ložisko s výklopnými segmentmi pre absorpciu vysokých axiálnych zaťažení. Negatívny axiálny posun je absorbovaný axiálnym protiložiskom. Samomazacie ložiská. Motory konštrukčného radu NU… štadardne s náplňou zmesi voda-glykol. Alternatívne sa môžu plniť pitnou vodou (vyhotovenie T). Motory konštrukčného radu U… je nutné vo všeobecnosti plniť pitnou vodou.

Chladenie

Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Motor musí byť vždy prevádzkovaný v ponorenom stave. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Pri horizontálnej inštalácii je nutné na podopretie agregátu použiť stojany. Pre zlepšenie prítokového prúdenia možno použiť protivírivú dosku alebo chladiaci plášť.

Tlakový plášť

Tlakový plášť slúži na priamu inštaláciu agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximálny prítokový tlak je 10 bar, resp. 5 bar pri agregáte D 500.

Dimenzovanie

Pre montáž sprinklerového čerpadla sa musí dodržiavať smernica VdS VdS CEA 4001:2005‐09. Táto sa môže uplatniť aj pri VdS.

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • pripojovací kábel podľa VDE/KTW, prierez a dĺžka kábla podľa požiadavky zákazníka
 • návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Štandardné varianty s káblom 25 m k dispozícii na sklade (pripravenosť na dodávku označené „L“)

Celková charakteristika

Charakteristiky

Výrobok

Konštrukcia

Zaplaviteľné

Prípojka NEMA

Štandardizovaná prípojka

-

Integrovaná spätná klapka

-

Bez spätnej klapky

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

Prevádzka FM

-

Motor so zaliatym statorom

-

Motor s možnosťou previnutia

Náplň motora olej

-

Náplň motora voda-glykol

Náplň motora pitná voda

voliteľné

Predmontovaná hydraulika/motor

Použitie

Horizontálna inštalácia

Vertikálna inštalácia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora PT100

-

Monitorovanie teploty motora PTC

-

Ochrana proti chodu nasucho

-

Príslušenstvo

Kozlíky na horizontálnu inštaláciu

voliteľné

Chladiaci plášť

voliteľné

Spätná klapka

voliteľné

Tlakový plášť

voliteľné

Materials

Skriňa motora (špeciálne vyhotovenie)

ušľachtilá oceľ

Skriňa motora

ušľachtilá oceľ

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

bronz

Obežné koleso

bronz

Teleso čerpadla (špeciálne vyhotovenie)

bronz

Teleso čerpadla

Sivá liatina

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Article Number 6074549
Edition 1702
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 53

PDF (935 kB)

Stiahnuť

Clean Water

Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU pressure shroud pump with pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 63

PDF (957 kB)

Stiahnuť

Wilo-EMU pressure shroud pump without pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 63

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU borehole pump with pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 75

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMU borehole pump without pre-filled motor

Číslo verzie 3.0
Formát stránky A4
Počet strán 65

PDF (1 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť