Wilo-EMUport Core

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Maximálne prevádzkovo bezpečné vďaka oddeľovaniu pevných látok od odpadovej vody: Veľké pevné častice nemusia prechádzať čerpadlom – žiadne upchávanie
 • Hospodárne vďaka systému Retrofit pre jednoduchú sanáciu starých čerpacích staníc
 • Dlhá životnosť a odolnosť voči korózii vďaka použitiu materiálu PE-HD a PUR
 • Ľahko udržiavateľné aj počas prevádzky vďaka hygienickej suchej inštalácii, ľahkému prístupu zvonka a samostatnému uzatvoreniu
 • Bezpečnosť z perspektívneho hľadiska aj pri zvyšujúcom sa obsahu pevných látok v odpadovej vode
 • Flexibilne zabudovateľné do budov alebo do šácht od priemeru 1 500 mm
 • Jednoducho integrovateľný systém Plug&Pump pripravený na okamžité zapojenie
 • Energeticky úsporné vďaka efektívnym ponorným motorovým čerpadlám na odpadovú vodu, s možnosťou použitia motorov IE3

Popis

Coarse solids can clog the sewage transport system especially around buildings and real estate

development. The consequence: breakdowns and increased service costs. Wilo’s durable

solution: the solids separation system Wilo-EMUport CORE. It provides the best operational

reliability for clog-free transport. Moreover, it provides easy maintenance thanks to its

hygienic dry well installation and easy access from outside. The complete system including

a corrosion-free pump chamber and switching systems is also available for larger Wilo units.

Tailored exactly to your requirements.

Konštrukčný typ

Štandardizované zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd so systémom separácie pevných látok podľa DIN EN 12050-1 pre inštaláciu v budove resp. v šachte pri vonkajšej inštalácii.

Použitie

Čerpanie surovej odpadovej vody, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia (podľa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Vybavenie/funkcia

 • Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd so systémom separácie pevných látok
 • 2 samostatne uzatvárateľné separačné nádrže
 • Dve ponorné motorové čerpadlá odpadových vôd nainštalované v suchom prostredí na striedavú prevádzku
 • Čerpadlá s triedou ochrany IP68 a účinnosťou motora podľa IE3
 • Snímanie výšky hladiny pomocou hladinovej sondy

Rozsah dodávky

Kompletne vopred zmontované zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd pripravené na inštaláciu vrátane spojovacieho kusu, snímača výšky hladiny a dvoch čerpadiel.

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Štandardizovaný systém separácie pevných látok

20

Max. prítok v m³/h

2

Počet zabudovaných čerpadiel

10

Max. dopravná výška v m

A

Vyhotovenie:A = štandardné vyhotovenieB = vyhotovenie Comfort

Technické údaje

 • Max. kontinuálny prítok: 20, 45 alebo 50 m³/h
 • Objem nádrže: 440 l alebo 1200 l
 • Využiteľný objem nádrže: 295 l alebo 900 l
 • Max. dopravná výška: 31 m
 • Nátoková výška: 750 mm
 • Prítoková prípojka: DN 200
 • Tlaková prípojka: DN 80 alebo DN 100
 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz

Materiály

 • Akumulačná nádrž: PE
 • Separačná nádrž: PE
 • Prítoková skriňa: PUR
 • Potrubie: PE
 • Čerpadlá: sivá liatina
 • Uzatvárací posúvač: sivá liatina
 • Tlaková prípojka:- Variant A: PE s T-spojením- Variant B: ušľachtilá oceľ s Y-spojením

Opis/konštrukcia

Plne zaplavovateľné zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité pripojenie, so separáciou pevných látok. Jednodielna vzduchotesná a vodotesná akumulačná nádrž bez konštrukčných zváraných spojov a dve samostatne uzatvárateľné separačné nádrže pevných látok. Akumulačná nádrž má zaoblené tvary, dno nádrže je zošikmené a najhlbší bod sa nachádza priamo pod čerpadlami. Tým sa zabráni vzniku usadenín a prischnutiu pevných látok na kritických miestach. Vďaka predbežnej filtrácii v separačných nádržiach sú z média odfiltrovávané pevné látky a do akumulačnej nádrže je privádzaná len predbežne prefiltrovaná odpadová voda. Čerpanie sa vykonáva pomocou dvoch plnohodnotných ponorných motorových čerpadiel na odpadovú vodu v suchej inštalácii. Čerpadlá sú vyhotovené ako redundantné zariadenie s dvomi čerpadlami a bežia v striedavej prevádzke. Monitorovanie výšky hladiny sa vykonáva pomocou hladinovej sondy 0…2,5 mWS.

Vyhotovenie „B“ je navyše pre posilnenie čistiaceho účinku vybavené automatickým spätným vyplachovaním do akumulačnej nádrže. Príslušný spínací prístroj konštrukčného radu SC-L je dostupný ako príslušenstvo.

Celková charakteristika

EMUport FTS

Stiahnutia

Wastewater collection and transport - Your reliable solids separation system

Počet strán 20

PDF (18 MB)

Stiahnuť

Wastewater collection and transport - Your reliable solids separation system

Počet strán 20

PDF (18 MB)

Stiahnuť

General overview 2018 International version

Article Number 2200591
Edition 2018
Číslo verzie 1
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 72

PDF (11 MB)

Stiahnuť

Wilo-EMUport CORE

Article Number 2546468
Edition 1605
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-EMUport Core

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť