Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MVI
 • Široké hydraulické spektrum vďaka aplikácii všetkých čerpadiel konštrukčného radu MVIE
 • Bezproblémové nastavenie a bezpečná prevádzka vďaka použitému spínaciemu prístroju ER-1

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Zariadenia na rozvod vody so štandardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou v prítokovej prevádzke z verejného vodovodu alebo zásobnej nádrže
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-CO-1 MVI 204/ER
COKompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
1S jedným čerpadlom
MVIKonštrukčný rad čerpadiel
2Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]
04Počet stupňov samostatného čerpadla
ERRegulačný prístroj; ER = regulátor Economy

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Stupne spínacieho tlaku 6/10/16 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1¼ ‐ DN 100
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1¼ - DN 100
 • Menovité otáčky 2800 1/min
 • Druh ochrany IP54 (regulačný prístroj ER)
 • Istenie na strane siete AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):
  • Čistá voda bez usadenín
  • Úžitková, studená, chladiaca a dažďová voda
  • pitnej vody
  • Hasiaca voda
  Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu MVI
 • Maximálny počet stupňov: 11
 • konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám z ušľachtilej ocele , pozinkovaný (CO-1 MVI 52/95..: oceľ, lakovaná)
 • Výškovo prestaviteľné tlmiče vibrácii na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku

Opis/konštrukcia

 • Zariadenie na rozvod vody, pripravené na okamžité pripojenie, postavené na základnom ráme z ušľachtilej ocele, resp. lakovanej ocele (MVI 52..), vrátane tlmičov chvenia, kompletného potrubia z ušľachtilej ocele, vrátane všetkých potrebných armatúr a uzatváracích armatúr (s výnimkou uzatváracej armatúry na strane prívodu), súprava tlakového spínania, vysokotlakové odstredivé čerpadlo z ušľachtilej ocele (MVI) a spínací prístroj ER-1, namontovaný a poprepájaný pre okamžité pripojenie. Spúšťacia elektronika na zabezpečenie proti nedostatku vody k dispozícii v spínacom zariadení.
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Spínacie zariadenie: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Economy ER-1

Materiály

MVI 1.. až 16..-6

 • Obežné kolesá a stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404 (MVI 16..-6 iba v 1.4301)
 • Teleso čerpadla ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

MVI 16.. až 95..

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250/1.4404
 • Hriadeľ ušľachtilá oceľ 1.4057/1.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie

Pokyny pre projektovanie

Prítokový tlak

Pri dimenzovaní zariadenia je nutné zohľadniť max. prítokový tlak (pozri Technické údaje). Max. prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po odčítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri Q = 0

Len pre protipožiarne zariadenia

Vyhotovenie podľa DIN 1988 (EN 806), časť 5+6

To neplatí pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462. Prosím, o týchto sa informujte zvlášť.

Pri použití a prevádzke zariadenia na zvyšovanie tlaku je nutné všeobecne dodržiavať predpisy DIN 1988 (EN 806)!

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-ER 1, ER 1-A

Article Number 2021982
Edition 0705
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 35

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Article Number 2527299
Edition 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 33

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-MultiVert MVI 16../32../52../70../95..

Article Number 2040502
Edition 1606
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 1

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6

Article Number 2050778
Edition 1502
Číslo verzie 07
Formát stránky A4
Počet strán 100

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť