PDF: Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť
Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Kompaktné zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, vhodné pre všetky použitia vyžadujúce oddelenie systémov
 • Robustný systém vďaka vysokotlakovému odstredivému čerpadlu z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Jednoducho nastaviteľné a prevádzkovo bezpečné vďaka použitému riadiacemu prístroju CE

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody s oddelenými systémami a štandardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom

Použitie

 • plne automatizované zásobovanie vodou vrátane nátokovej nádrže pre nepriame pripojenie na verejnú vodovodnú sieť
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 40 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Stupne spínacieho tlaku 6/10/16 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku Rp 1 ¼"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1 ¼"
 • Menovité otáčky 2900 1/min
 • Druh ochrany IP41
 • Spínací výkon P2 max. pri max. 10 A = 4 kW (pri > 4 kW sériovom pripojení elektromechanického výkonového dielu)
 • Istenie na strane siete AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):
  • Čistá voda bez usadenín
  • Úžitková, studená, chladiaca a dažďová voda
  • Pitnej vody
  • Hasiaca voda
  Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky


Typový kl'úč

Príklad:Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE
COKompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
TS integrovanou nátokovou nádržou ako oddeľovanie systémov
1S jedným čerpadlom
Helix VKonštrukčný rad čerpadiel
4Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]
03Počet stupňov samostatného čerpadla
CERegulačný prístroj; CE = Controller Economy


Podrobnosti a súbory na stiahnutie


Výrobok