Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Kompaktné zariadenie pripravené na okamžité zapojenie, vhodné pre všetky použitia vyžadujúce oddelenie systémov
 • Robustný systém vďaka vysokotlakovému odstredivému čerpadlu z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Jednoducho nastaviteľné a prevádzkovo bezpečné vďaka použitému riadiacemu prístroju CE

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody s oddelenými systémami a štandardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom

Použitie

 • plne automatizované zásobovanie vodou vrátane nátokovej nádrže pre nepriame pripojenie na verejnú vodovodnú sieť
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE
COKompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
TS integrovanou nátokovou nádržou ako oddeľovanie systémov
1S jedným čerpadlom
Helix VKonštrukčný rad čerpadiel
4Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]
03Počet stupňov samostatného čerpadla
CERegulačný prístroj; CE = Controller Economy

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 40 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Stupne spínacieho tlaku 6/10/16 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku Rp 1 ¼"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1 ¼"
 • Menovité otáčky 2900 1/min
 • Druh ochrany IP41
 • Spínací výkon P2 max. pri max. 10 A = 4 kW (pri > 4 kW sériovom pripojení elektromechanického výkonového dielu)
 • Istenie na strane siete AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):
  • Čistá voda bez usadenín
  • Úžitková, studená, chladiaca a dažďová voda
  • Pitnej vody
  • Hasiaca voda
  Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu Helix V
 • Maximálny počet stupňov: 14
 • Nátoková nádrž PE, atmosféricky prevzdušňovaná (150 l)
 • voči korózii odolné konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiami
 • Uzatváracia armatúra, na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na nasávacej strane
 • Nátoková nádrž vr. plavákového ventilu a plavákového spínača (signálny snímač nedostatku vody)
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16, na strane výtlaku
 • Poistka proti nedostatku vody

Opis/konštrukcia

 • Zariadenie na rozvod vody pripravené na okamžité zapojenie, postavené na základovej doske PE, kompletné potrubie, vrátane všetkých potrebných armatúr a uzatváracích zariadení (s výnimkou uzatváracích zariadení na strane prívodu), montážna súprava tlakového snímača, vysokotlakové odstredivé čerpadlo z ušľachtilej ocele vo vyhotovení so suchým rotorom (konštrukčný rad Helix V) a spínacie zariadenie CE namontované na okamžité pripojenie a kompletne poprepájané; spúšťacia elektronika pre poistku proti nedostatku vody je v riadiacom prístroji
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, neškodná v zmysle zákona o ochrane potravín; na kontrolné a revízne účely opatrená uzatváracou armatúrou s vypúšťaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Riadiaci prístroj: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Economy CE

Materiály

 • Obežné kolesá a stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Teleso čerpadla ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Mechanická upchávka z B-uhlíka/karbidu volfrámu, SiC/uhlíka
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
 • Ložiská z karbidu volfrámu
 • Teleso čerpadla EN-GJL-250
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307

Rozsah dodávky

 • zariadenie na zvyšovanie tlaku namontované vo výrobe, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie

Informácia

Špeciálne vyhotovenia napr. pre deionizovanú vodu, režim nasávania atď. na dopyt.

Pokyny pre projektovanie

Prítokový tlak

Pri dimenzovaní zariadenia je nutné zohľadniť max. prítokový tlak (pozri Technické údaje). Max. prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po odčítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri Q = 0

Len pre protipožiarne zariadenia

Vyhotovenie podľa DIN 1988 (EN 806), časť 5+6

To neplatí pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462. Prosím, o týchto sa informujte zvlášť.

Pri použití a prevádzke zariadenia na zvyšovanie tlaku je nutné všeobecne dodržiavať predpisy DIN 1988 (EN 806)!

Celková charakteristika

Charakteristiky

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť