PDF: Wilo-HiMulti 3 C

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť
Zvláštne znaky/prednosti produktu
 • Jednoduché: Zariadenie Plug & Pump
 • Efektívne: Vysoko efektívna hydraulika, nízka spotreba energie a veľmi kompaktné vďaka optimalizácii motora
 • Automaticky pracujúce zariadenie a ochrana proti chodu nasucho vďaka Wilo-HiControl 1
 • Nízka úroveň hluku: Hladina hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A)
 • Elektronické riadenie čerpadla HiControl 1 otočné o 360° pre jednoduchú inštaláciu

Konštrukčný typ

Systémy na zásobovanie vodou s automatickým systémom riadenia čerpadiel v štandardne nasávacom vyhotovení (HiMulti 3 C) alebo v samonasávacom vyhotovení (HiMulti 3 C P)

Použitie

 • Zásobovanie vodou (povolenie na používanie v oblasti zásobovania pitnou vodou podľa ACS)
 • postrekovanie
 • zavlažovanie a kropenie
 • využitie dažďovej vody

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz
 • Povolená teplota média: 0 °C až +40 °C (+55 °C po dobu 10 min)
 • Príp. teplota okolia: -15 °C až +40 °C
 • Povolená teplota skladovania: -30 °C až +60 °C
 • Max. povolený prevádzkový tlak: 8 bar
 • Max. povolený prítokový tlak: 3 bar
 • Spínací tlak: 1,5 bar
 • Spínací prietok: 95l/h
 • Druh ochrany: IP54
 • Prípojka na nasávacej strane: Rp1
 • Prípojka na výtlačnej strane: Rp1
 • Informácie o automatike sú uvedené v dokumentácii k Wilo-HiControl 1


Typový kl'úč

Príklad:HiMulti 3 C1-24 P
HiMultiViacstupňové horizontálne odstredivé čerpadlo pre zásobovanie vodou v súkromnom sektore
(Hi = Home Intelligence)
3Úroveň výrobku
(1 znamená základný model... 5 znamená prémiový model)
C1Vyhotovenie s automatickým systémom riadenia čerpadiel Wilo-HiControl 1
2Menovitý prietok v m³/h
4Počet obežných kolies
PP = samonasávacie vyhotovenie (bez údaja = štandardne nasávacie vyhotovenie)


Podrobnosti a súbory na stiahnutie


Výrobok