Wilo-HiSewlift 3

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • HiSewlift 3-I35 v špeciálne úzkom vyhotovení (šírka < 149 mm) pre jednoduchú inštaláciu do predsteny
 • Tichá prevádzka a zabudovaný filter s aktívnym uhlím pre vysoký užívateľský komfort
 • Spoľahlivý výkon a nízka spotreba elektrického prúdu pre efektívnu likvidáciu silno znečistených odpadových vôd
 • Jednoduchá inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia
 • Pripravené na okamžité zapojenie

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Malé zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd s rezacím ústrojenstvom

Použitie

Čerpanie odpadovej vody s fekáliami (podľa DIN EN 12050-1), ktorú nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom.

Typový kl'úč

Príklad:HiSewlift 3-35
HiSewliftProduktový rad:
zariadenie na prečerpávanie odpadovej vody
3Produktová úroveň
 3 = štandard
IInštalácia na predsadenú stenu:
 I = Môže sa umiestniť za predsadenou stenou
3Počet prípojok prítoku
(navyše k prípojke na toaletu)
5Menovitá dopravná výška v m

Materiály

 • Teleso čerpadla: PPGF30
 • Teleso motora: PPGF30
 • Tesnenie: EPDM
 • Materiál nádrže: PP

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
 • Sieťový kábel 1,5 m, so zástrčkou Schuko
 • Max. teplota čerpaného média 35 °C
 • Tlaková prípojka DN 32
 • prípojka prítoku DN 40
 • Druh ochrany IP 44
 • Brutto objem nádrže 14,4 l / 17,4 l / 17,4 l
 • Spínací objem 1 l

Vybavenie/funkcia

 • So zástrčkou
 • Tepelná ochrana motora
 • Kontrola výšky hladiny pomocou pneumatického snímača tlaku
 • Integrované spätné klapky
 • Upevňovací materiál
 • Filter s aktívnym uhlím

Opis/konštrukcia

Automaticky pracujúce malé prečerpávajúce zariadenie s rezacím ústrojenstvom, so zabudovanou spätnou klapkou, filtrom s aktívnym uhlím, elastickým výtlačným hrdlom a s možnosťou pripojenia jedného WC a v závislosti od modelu aj dvoch alebo troch dodatočných odvodňovaných objektov. Integrovaný filter s aktívnym uhlím odvádza vzduch bez zápachu do priestoru inštalácie.

Rozsah dodávky

 • Zariadenie na prečerpávanie silno znečistených odpadových vôd, pripravené na okamžité zapojenie, s rezacím ústrojenstvom, filtrom s aktívnym uhlím a namontovanými spätnými klapkami.
 • Návod na montáž a obsluhu
 • Pripájacia súprava pre prítokové a výtlačné potrubia

Celková charakteristika

Charakteristiky

Výrobok

Konštrukcia

Zaplaviteľné

-

Zariadenie s jedným čerpadlom

Zariadenie s dvoma čerpadlami

-

Motor na striedavý prúd

Trojfázový motor

-

Poloha čerpadla: Časti motora mimo nádrže

-

Poloha čerpadla: mimo nádrže

-

Poloha čerpadla: v nádrži

Tesniaca komora

-

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie radiálnych hriadeľových tesniacich krúžkov na strane média

-

Integrovaná spätná klapka

Prúdové chladenie plášťa

-

Jednokanálové obežné koleso

-

Viackanálové obežné koleso

-

Vírivé obežné koleso

Rezacie ústrojenstvo

Patentované vírivé zariadenie

-

Vybavenie/funkcia

Voľne voliteľná poloha nátoku

-

Filter s aktívnym uhlím

Regulácia hladiny: s plavákovým spínačom

Regulácia hladiny: so snímačom hladiny

-

Regulácia hladiny: s pneumatickým snímačom tlaku

-

Monitorovanie tesnosti motora

-

Alarm nezávislý od sieťového napájania

-

Poplach beznapäťový poplach

-

Pripravené na pripojenie

Odpojiteľný pripojovací kábel

-

spínací prístroj

-

Hadicový spoj pre ručné membránové čerpadlo

-

Tesnenie prípojky nasávacieho potrubia ručného membránového čerpadla

-

Hadicový spoj pre odvzdušnenie

-

Tlaková hadica

-

Montážny materiál

Upevňovací materiál

-

Montážna sada pripojenia výtlačného potrubia

-

vyrezávač otvorov pre vyvŕtanie prítoku

-

Dierovka pre otvor prítoku

-

Prítokové tesnenie

-

Zvukovoizolačný materiál

-

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-HiSewlift

Article Number 4194364
Edition 1411
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-HiSewlift 3

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť