Wilo-Padus UNI

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

• Vynikajúca spoľahlivosť vďaka nekorodujúcej hydraulike pre univerzálne použitie a rôzne médiá

• Jednoduchá inštalácia vďaka nízkej hmotnosti, integrovanému kondenzátoru pri striedavom prúde a závitovej prírube

• Optimálna účinnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka vylepšenej hydraulike

• Rýchla údržba vďaka priamemu prístupu k tesniacej komore a telesu čerpadla

• Dlhé intervaly údržby vďaka dvojitej mechanickej upchávke a tesniacej komore s veľkým objemom

• Ochrana proti upchatiu vďaka integrovanému nasávaciemu košu

Popis

Wilo-Padus UNI je ideálny vstupný model pre prepravu odpadových vôd v menších komerčne využívaných budovách. Čerpadlo je mobilné alebo sa môže flexibilne používať v šachte čerpadla. Hydraulika vyrobená z nehrdzavejúceho kompozitného materiálu ponúka vysokú spoľahlivosť pre univerzálne použitie pri širokej škále čerpaných médií. Inštalácia je veľmi jednoduchá vzhľadom na nízku hmotnosť, integrovaný kondenzátor a závitové pripojenie. Dvojitá mechanická upchávka a veľká tesniaca komora umožňujú dlhé servisné intervaly. Vďaka priamemu prístupu k najdôležitejším konštrukčným dielom je údržba veľmi pohodlná. Prostredníctvom spínacích prístrojov Wilo-Control môže byť Wilo-Padus UNI integrované aj do existujúcich riadiacich systémov budov.

Konštrukčný typ

Kalové ponorné motorové čerpadlo pre prerušovanú prevádzku pre inštaláciu do mokrého prostredia

Použitie

Čerpanie

 • predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s dlhými vláknami
 • odpadovej vody

Vybavenie/funkcia

 • Monitorovanie teploty vinutia pomocou bimetalického snímača
 • So zástrčkou (variant A a P)
 • Plavákový spínač (variant A)
 • Vertikálny plavákový spínač (variant VA)

Rozsah dodávky

 • Kalové ponorné motorové čerpadlo s 10 m káblom
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Padus UNI M05/T15-540/A

Padus

Kalové ponorné motorové čerpadlo s odstredivou hydraulikou

UNI

Konštrukčný rad s kopolymérovou hydraulikou

M

Otvorené viackanálové obežné koleso

05

Menovitá svetlosť tlakovej prípojky: G2

T

Vyhotovenie pripojenia na sieť:

M = 1~

T = 3~

15

Hodnota/10 = výkon motora P2 v kW

5

Frekvencia (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Kľúč pre menovité napätie

A

Doplnkové vybavenie elektrickej časti:

Bez dodatku = s voľným koncom kábla

P = so zástrčkou

A = s plavákovým spínačom a zástrčkou

VA = vertikálny plavákový spínač a zástrčka

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S2-15 min; S3 10%
 • Tlaková prípojka: G2
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: F
 • Teplota média: 3 - 40 °C, max. 60 °C po dobu 3 min
 • Voľný priechod: 10 mm
 • Dĺžka kábla: 10 m

Materiály

 • Teleso motora: 1.4301
 • Teleso hydrauliky: PP-GF30 (kopolymér)
 • Obežné koleso: PP-GF30 (kopolymér)
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: C/Cr
 • Zakončenie hriadeľa: Ušľachtilá oceľ 1.4401

Opis/konštrukcia

Kalové ponorné motorové čerpadlo ako zaplaviteľný blokový agregát na mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako vertikálne spojenia závitovej príruby. Ako forma obežného kolesa sa používajú otvorené viackanálové obežné kolesá. Nasávací kôš je zabudovaný na telese hydrauliky.

Motor

Ako motory pre priamy štart sa používajú motory s povrchovým chladením vo vyhotovení pre jednofázový (s integrovaným prevádzkovým kondenzátorom) a trojfázový striedavý prúd. Odpadové teplo sa prostredníctvom telesa motora priamo odovzdáva okolitému médiu. Motory možno používať ponorené v nepretržitej prevádzke (S1) a vynorené v krátkodobej prevádzke (S2) alebo v prerušovanej prevádzke (S3).

Ďalej sú motory vybavené tepelným monitorovaním motora. Táto chráni vinutie motora pre prehrievaním. Pri agregátoch s motorom na striedavý prúd je táto kontrola integrovaná a samospínacia. T. zn. že pri prehrievaní sa motor vypne a po vychladnutí sa znovu automaticky zapne. Štandardne sa používajú bimetalické snímače.

Štandardná dĺžka pripojovacieho kábla je 10 m a dodáva sa v týchto vyhotoveniach:

 • S voľnými koncami kábla
 • So zástrčkou
 • S plavákovým spínačom a zástrčkou

Čerpadlo s vertikálnym plavákovým spínačom

Vyhotovenie „VA“ je vybavené vertikálnym plavákovým spínačom. Spínacia hladina je prednastavená cez dva plaváky na závitovej tyči. Tento variant vyžaduje menej miesta ako konvenčné plavákové spínače a je vhodný na použitie v úzkych šachtách.

Utesnenie

Medzi motorom a hydraulikou sa nachádza tesniaca komora. Táto je naplnená medicínskym bielym olejom. Utesnenie na strane média a motora sa realizuje prostredníctvom mechanickej upchávky.

Celková charakteristika

Wilo-Padus UNI

Stiahnutia

Wilo-Padus UNI - Installation and operating instructions - 50 Hz

Article Number 6084248
Edition 2018-05
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 704

PDF (11 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Padus UNI

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť