Wilo-Plavis 013-C

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Jednoduchá montáž vďaka systému Plug&Pump s nastaviteľným prítokom a otočným krytom
 • Rýchla a jednoduchá údržba vďaka odoberateľnému údržbovému krytu a zabudovanému spätnému ventilu
 • Vyššia prevádzková bezpečnosť vďaka zabudovanému vizuálnemu poplašnému zariadeniu
 • Úspora energie vďaka nízkej spotrebe elektrického prúdu
 • Dokonalá integrácia do prostredia zákazníka vďaka kompaktnej, modernej konštrukcii a tichej prevádzke (< 40 dBA)

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Automatické zariadenie na prečerpávanie kondenzátu

Použitie

 • Kondenzačná technika (pri kotloch vykurovaných olejom sa prečerpávacie zariadenie musí namontovať za neutralizačné zariadenie)
 • Klimatizačné a chladiace zariadenia (napr. chladničky a výparníky)

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-Plavis 013-C/GB
PlavisZariadenie na prečerpávanie splaškových vôd
01Počet konštrukčných radov série Plavis
3Program pre základný model
(3 = štandard, 5 = Premium) základ
CPoužitie pri kondenzáte
/GB[..] = EU-zástrčka
GB = UK-zástrčka

Materiály

 • Nádrž: ABS
 • Kryt nádrže: ABS
 • Spätná klapka: ABS
 • Modul čerpadla: PP a ABS

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 1~ 100 – 240 V, 50/60 Hz
 • Výkon: P1 < 20 W
 • Teplota média +5 °C až +60 °C
 • Teplota okolia od +5 °C až +40 °C
 • Druh ochrany: IPX4
 • Prípojka na odvádzanie kondenzátu: Ø 8 mm až Ø 10 mm
 • Integrovaná prispôsobiteľná prítoková prípojka: Ø 18 mm až Ø 40 mm
 • Gumené prívody: Ø 8 mm až Ø 32 mm
 • vhodné pre kondenzáty s hodnotou pH ≥ 2,5
 • Objem nádrže: 1,1 l
 • Úžitkový objem: 0,4 l
 • Čas na vypustenie nádrže*: 15 s

*pre optimálny prevádzkový bod (3,2 m / 120 l/min) s dĺžkou odtoku 5 m

Vybavenie/funkcia

 • Tlaková hadica (5 m, Ø 8)
 • Výstražný kábel (1,5 m)
 • Elektrický pripojovací kábel so zástrčkou (1,5 m, k dispozícii sú verzie s britskou zástrčkou)
 • Prispôsobiteľný gumený prívod, Ø 2 až Ø 32
 • Vytiahnuteľné šúpadlo na údržbu

Rozsah dodávky

 • Zariadenie na prečerpávanie kondenzátu so snímačom hladiny
 • Nádrž, kryt a šúpadlo
 • Elektrický kábel s dĺžkou 1,5 m
 • Hadica na strane výtlaku (Ø 8 mm, 5 m)
 • prispôsobiteľný gumený prívod Ø 2/32 (2x)
 • Skrutky (Ø 4) a kotvy (2x) na inštaláciu na stenu
 • Návod na montáž a obsluhu

Príslušenstvo

 • Tlaková hadica (25 m, Ø 10 mm)

Celková charakteristika

Charakteristiky

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-Plavis Second

Article Number 4210255
Edition 1705
Číslo verzie 06
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Plavis 013-C

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť