Wilo-Port 800

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Prejazdné – aj pre dopravu s ťažkotonážnymi vozidlami – vďaka krytom šachty priamo namontovateľným na šachtu
 • Flexibilné prispôsobenie vo fáze inštalácie prostredníctvom plynulého predĺženia šachty do 2,75 m
 • Maximálna prevádzková bezpečnosť a ochrana proti netesnosti prostredníctvom jednodielneho telesa šachty do 2,25 m
 • Dlhá životnosť vďaka použitiu nehrdzavejúcich materiálov
 • Jednoduchá údržba s ľahko prístupnými armatúrami prostredníctvom nadhladinovej spojky
 • Jednoduchá inštalácia vďaka ľahkému polyetylénovému telesu šachty a integrovanému prítokovému hrdlu
 • Teleso šachty so zaistením proti vztlaku bez dodatočného sťaženia prostredníctvom obiehajúcich šachtových rebier

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Šachta z plastu pre vloženie do zeme

Použitie

Čerpanie odpadových vôd s obsahom fekálií, ktorá nemôže byť do kanalizačného systému privádzaná pomocou prirodzeného samospádu, a odvodňovanie objektov nachádzajúcich sa pod hladinou spätného vzdutia.

Typový kl'úč

Príkl.:Wilo-Port 800.1-1750-03B
800Menovitý priemer šachty v mm
1Počet čerpadiel
1750Monolitická konštrukčná výška v mm
03Tlakový vývod, napr. 03 = DN 32
BVariant potrubia pre čerpadlo Wilo
B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40
C = MTC 32F49, MTC 32F55

Materiály

 • Šachta: PE
 • Potrubie: Ušľachtilá oceľ
 • Nosník: Ušľachtilá oceľ
 • Uzatvárací posúvač: Červená liatina
 • Guľová spätná klapka: sivá liatina s práškovou povrchovou úpravou odolnou voči korózii
 • Nadhladinová spojka: sivá liatina s práškovou povrchovou úpravou odolnou voči korózii
 • Reťaz: Ušľachtilá oceľ

Opis/konštrukcia

Plastová šachta pripravená na montáž s kompletným potrubím s monolitickou konštrukciou s max. výškou šachty 2250 mm bez tesniacich plôch, voliteľne možné rozšíriť o teleskopické predĺženie max. do 2750 mm. Certifikácia podľa normy (DIN) EN 12050-1 s geometriou šachty bez usadzovania a so závesnými okami na jednoduché premiestnenie a prepravu pomocou žeriavu. So zaistením proti vztlaku podzemnej vody po hornú hranu terénu bez nutnosti použitia dodatočných betónových zaťažení na mieste inštalácie. Odnímateľná guľová spätná klapka namontovaná priamo na výtlačnom hrdle čerpadla. Nadhladinová spojka pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu čerpadla so zariadením pre voliteľnú preplachovaciu prípojku a zavzdušňovací ventil. Uzatvárací posúvač s voliteľným predĺžením ovládania. Vrátane reťaze ako zdvíhacieho zariadenia čerpadla. Veko šachty podľa EN 124 v triedach A 15 a B 125 s možnosťou priamej inštalácie na šachtu bez platne na rozloženie zaťaženia, voliteľne je dostupná trieda D 400 (s platňou na rozloženie zaťaženia na mieste inštalácie).

Technické údaje:

 • Výšky monolitických šácht: 1750, 2250 mm
 • Max. výška šachty s predĺžením: 2750 mm
 • Menovitý priemer šachty: 800 mm
 • Pripájacie hrdlo (uzatvorené): 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Tlakový vývod s vonkajším závitom R 1¼
 • Prípojka pre preplachovanie/zavzdušňovací ventil: Rp 1

Rozsah dodávky

 • Šachta s predmontovaným potrubím
 • Nadhladinová spojka
 • Spätná klapka
 • Uzatvárací posúvač
 • Reťaz

Informácia! Čerpadlo nie je súčasťou rozsahu dodávky!

Príslušenstvo

 • Teleskopické predĺženie šachty 500 mm
 • Predĺženie ovládacieho kľúča pre uzatvárací posúvač
 • Veko šachty podľa EN 124 v triedach A 15, B 125 alebo D 400
 • Preplachovacia prípojka Storz C-52 a predĺženie preplachovacej prípojky
 • Zavzdušňovací ventil (iba v spojení s preplachovacou prípojkou)
 • Prechodky
 • Spínacie prístroje
 • Snímač výšky hladiny

Výrobok

Konštrukcia

Čerpadlo obsiahnuté v rozsahu dodávky

-

Zariadenie s jedným čerpadlom

Zariadenie s dvoma čerpadlami

Použitie

Nadzemná

-

Podzemná

Vybavenie/funkcia

Voľne voliteľná poloha nátoku

-

Regulácia hladiny: s plavákovým spínačom

voliteľné

Regulácia hladiny: so snímačom hladiny

voliteľné

Regulácia hladiny: s pneumatickým snímačom tlaku

voliteľné

Pripravené na pripojenie

-

spínací prístroj

voliteľné

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo Port 800

Article Number 2543019
Edition 1506
Číslo verzie 2
Formát stránky A4
Počet strán 28

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Port 800

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť