Wilo-RainSystem AF Comfort

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Kompaktné zariadenie na využitie dažďovej vody so zástrčkou podľa DIN 1989 a EN 1717
 • Kontrolované podľa smernice o tovaroch RAL GZ 994
 • Tiché vďaka viacstupňovému odstredivému čerpadlu a kompletnému zapúzdreniu zariadenia
 • Automatická podporná funkcia vypúšťania vzduchu zo sacieho potrubia
 • Vysoká hospodárnosť vďaka dopĺňaniu čerstvej vody podľa potreby

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Zariadenie na využitie dažďovej vody so zástrčkou

Použitie

Využitie dažďovej vody za účelom úspory pitnej vody v spojení s cisternami alebo nádržami

Typový kl'úč

Príklad

Wilo-AF Comfort MC 304 EM

AF

Automatické zariadenie na využívanie dažďovej vody a dopĺňanie pitnej vody (Aqua Feed)

MC

Samonasávacie, horizontálne, viacstupňové odstredivé čerpadlo konštrukčného radu MultiCargo MC

3

Prietok (m3/h) pri optimálnej účinnosti

04

Počet stupňov

EM

Motor na striedavý prúd 1~230 V, 50 Hz

Technické údaje

 • sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
 • Nasávacia výška max. 8 m
 • prevádzkový tlak max. 8 bar
 • druh ochrany IP 42
 • prípojky:
  • výtlačné potrubie/strana výtlaku Rp 1
  • nasávacia strana R 1/ G 1
  • doplňovacie zariadenie pitnej vody R ¾
  • prípojka prepadu DN 70

Vybavenie/funkcia

 • modul v kompaktnej konštrukcii, pripravený na okamžité zapojenie
 • kompletne elektricky a hydraulicky prepojený a namontovaný na základovom ráme s ochranou proti korózii.
 • pozostáva zo
  • samonasávacieho, proti korózii odolného, tichého odstredivého čerpadla MultiCargo MC
  • potrubia na strane výtlaku R 1
  • doplňovacej nádrže pitnej vody (11 l) s plavákovým ventilom
  • Príklop z EPP
  • 3,0 m dlhého pripojovacieho kábla a zástrčky
  • centrálneho spínacieho prístroja Rain Control Economy RCE s riadiacou elektronikou vrátane magnetického ventilu a tlakového snímača, 4-20 mA a snímača hladiny s káblom dlhým 20 m k indikátoru stavu naplnenia
  • sériovej prípojky pre signalizáciu preplnenia resp. varovania spätného vzdutia
  • ovládanie pomocou menu a indikácie pomocou LCD
  • signalizácia prevádzky a porúch
  • Automatická výmena vody v doplňovacej nádrži
  • Automatická ochrana proti zvápenateniu magnetického ventilu
  • permanentná indikácia stavu naplnenia cisterny, tlaku zariadenia, prevádzkového stavu pomocou LCD

Opis/konštrukcia

 • zariadenie na zásobovanie vodou so samostatným čerpadlom a zástrčkou pre okamžité zapojenie - ako kompaktný modul pre rodinné domy
 • plnoautomatizovaná dodávka dažďovej vody z podzemného zásobníka alebo cisterny
 • 11-litrová doplňovacia nádrž pre optimálne doplňovanie pitnej vody do spotrebnej siete v prípade nenaplnenej cisterny
 • Zariadenie spĺňa kritériá normy DIN 1989, ako aj EN 1717
 • Automatické prepínanie na doplňovanie pitnou vodou, časovo závislá výmena vody v doplňovacej nádrži, integrovaná vypínacia automatika pre prípad chodu nasucho.
 • Riadenie zariadenia AF Comfort: elektronický riadiaci prístroj RainControl Economy RCE s doplňujúci funkciami ako:
  • ochrana proti zvápenateniu v dôsledku automatického spustenia magnetického ventilu
  • variabilný vypínací tlak
  • uvedenie do prevádzky pomocou základných parametrov nastavených výrobcom (plug & pump)
  • nepretržitý záznam prevádzkových údajov
  • funkcia režimu úspory energie
  • protokol o prevádzkovom stave
  • ovládanie a zadávanie parametrov pomocou funkčných tlačidiel riadených prostredníctvom menu
 • Ochranný kryt

Materiály

 • teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • obežné koleso z Norylu
 • hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4028
 • tesnenie klzným krúžkom z keramiky/karbónu
 • stupňové svorky z Norylu

Rozsah dodávky

 • Robustné zariadenie na využitie dažďovej vody s jedným čerpadlom, pripravené na okamžité zapojenie, s pripojovacím káblom 3,0 m a sieťovou zástrčkou, centrálnym spínacím prístrojom RainControl‐Economy s riadiacou elektronikou, snímačom hladiny s 20 m káblom, s rozsahom merania 0‐5 m
 • Vrátane ochranného krytua pripojovacej súpravy pre prepad dopĺňania z recyklovateľného EPP

Voliteľná výbava

 • Signalizácia preplnenia

Celková charakteristika

Charakteristiky RainSystem AF Comfort

Výrobok

Konštrukcia

Kompaktné zariadenie na využitie dažďovej vody

Doplňovacia nádrž V

11 l

Odolné voči korózii

Ochrana proti nedostatku vody

Systémová nádrž odolná proti UV-žiareniu

membránová tlaková nádoba

-

Prípojka pre varovanie spätného vzdutia

Rámový podstavec z oceľových rúr odolný voči korózii

-

Guľový ventil na strane nasávania a výtlaku

-

Zberné potrubie na strane výtlaku

-

Manometer

-

Hydraulika

Samonasávacie

Štandardne nasávacie

-

Viacstupňové odstredivé čerpadlo

Priamo napojený motor

Parametre motora

Sieťová prípojka

1~230 V, 50 Hz

Vybavenie/funkcia

Elektronické riadenie RainControl Professional

-

Elektronické riadenie zariadenia RainControl Hybrid

-

Ovládanie pomocou menu a indikácia pomocou LCD

signalizácia prevádzky a porúch

Wilo-Fluidcontrol (pre automatickú prevádzku)

-

Cyklická zámena čerpadiel a funkcia skúšobného chodu

-

Automatické prepínanie v prípade poruchy a pripojovanie v čase špičkového zaťaženia

-

Automatická výmena vody v doplňovacej nádrži

Automatická ochrana proti zvápenateniu magnetického ventilu

Permanentná indikácia stavu naplnenia cisterny, tlaku zariadenia, prevádzkového stavu pomocou LCD

Príslušenstvo

Počítadlo prevádzkových hodín

-

Jednotlivé hlásenia prevádzky a porúch

-

signalizácie spätného vzdutia

Rozširovacie moduly

-

Kryt z EPP

Signalizácia preplnenia

Výrobok

Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Čistá voda bez usadenín

Dažďová voda

Výkon

Qmax

5 m3/h

Hmax

52 m

Nasávacia výška max. H

8 m

Menovitý výkon motora P2

550 W

Zapínací tlak

1,2 bar

Vypínací tlak

4,0 bar

Teplota média T

+5...+35 °C

Max. teplota okolia T

40 °C

Sieťová prípojka

1~230 V, 50 Hz

Doplňovacia nádrž V

11 l

Váha brutto m

25.5 kg

Motor/elektronika

Druh ochrany

IP 54

Izolačná trieda

F

Prípojky

Výtlačné potrubie/strana výtlaku

Rp 1

Menovitá svetlosť potrubných prípojok na nasávacej strane Rp

1

Prítoková prípojka

R ¾

Prípojka prepadu [DN]

70

Materiály

Teleso čerpadla

1.4301

Obežné koleso

Noryl

Hriadeľ čerpadla

1.4057 [AISI431]

Mechanická upchávka

uhlík/keramika

Stupňové komory

Noryl

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-RainSystem AF Comfort

Article Number 2531199
Edition 0903
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 84

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-RainSystem AF Comfort

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť