Wilo-Rexa FIT

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • So zástrčkou a pripravené na okamžité použitie
 • Jednoduchá prevádzka vďaka vstavanému plavákovému spínaču (vyhotovenie A)
 • Bezpečná vírivá hydraulika s veľkou, voľnou guľovou priechodnosťou pre prevádzku bez nebezpečenstva upchatia
 • Tesniaca komora s voliteľným externým monitorovaním
 • Nízka hmotnosť

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre prerušovanú prevádzku, pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia a pre stacionárnu suchú inštaláciu.

Použitie

Čerpanie

 • Odpadová voda s fekáliami podľa EN 12050-1
 • Odpadovej vody

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-Rexa FIT V06DA-110/EAD1-2-T0015-540-A
RexaPonorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu
FITKonštrukčný rad
VVírivé obežné koleso
06Menovitá svetlosť tlakovej prípojky napr. DN 65
DHydraulika podľa DIN vŕtaná na nasávacej strane
AMateriálové vyhotovenie motora A = štandardné vyhotovenie
110Určenie hydrauliky
ESuchý motor
AMateriálové vyhotovenie motora A = štandardné vyhotovenie
DUtesnenie s dvomi nezávislými mechanickými upchávkami
1Trieda účinnosti IE, napr. 1 = IE1 (opierajúc sa o IEC 60034‑30)
-bez povolenia na používanie vo výbušnej atmosfére
2Počet pólov
TVyhotovenie pripojenia na sieť:

M = 1~

T = 3~

0015Hodnota/10 = výkon motora P2 v kW
5Frekvencia (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
40Kľúč pre dimenzačné napätie
ADoplnkové vybavenie elektrickej časti:

O = s voľným koncom kábla

P = so zástrčkou

A = s plavákovým spínačom a zástrčkou

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S2-15 min; S3 10%
 • Druh ochrany: IP 68
 • Izolačná trieda: F
 • Teplota média: 3 ‑ 40 °C, max. 60 °C po dobu 3 min
 • Voľný priechod: 50 / 65 / 80 mm
 • Dĺžka kábla: 10 m

Vybavenie/funkcia

 • Monitorovanie teploty vinutia s dvojkovovým snímačom
 • Voliteľná externá tyčová elektróda na kontrolu utesnenia priestoru komory

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát na pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia, ako aj stacionárna suchá inštalácia v prerušovanej prevádzke.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenia. Maximálne možná suchá substancia je 8 % (v závislosti od hydrauliky). Pokiaľ ide o formu obežných kolies, používajú sa vírivé obežné kolesá.

Motor

Ako motory pre priamy štart sa používajú motory s povrchovým chladením vo vyhotovení pre jednofázový (s integrovaným prevádzkovým kondenzátorom) a trojfázový striedavý prúd. Odpadové teplo sa prostredníctvom telesa motora priamo odovzdáva okolitému médiu. Motory možno používať ponorené v nepretržitej prevádzke (S1) a vynorené v krátkodobej prevádzke (S2) alebo v prerušovanej prevádzke (S3).

Ďalej sú motory vybavené termickou kontrolou motora. Táto chráni vinutie motora pre prehrievaním. Pri agregátoch s motorom na striedavý prúd je táto kontrola integrovaná a samospínacia. T. zn. že pri prehrievaní sa motor vypne a po vychladnutí sa znovu automaticky zapne. Štandardne sa používajú bimetalické snímače.

Dodatočne sa môže motor vybaviť externou elektródou utesneného priestoru na kontrolu olejovej upchávkovej komory. Táto hlási prenikanie vody do olejovej upchávkovej komory cez mechanickú upchávku na strane média.

Štandardná dĺžka pripojovacieho kábla je 10 m a dodáva sa v týchto vyhotoveniach:

 • S voľnými koncami kábla
 • So zástrčkou
 • S plavákovým spínačom a zástrčkou

Utesnenie

Medzi motorom a hydraulikou sa nachádza tesniaca komora. Táto je naplnená medicínskym bielym olejom. Utesnenie na strane média a motora sa realizuje pomocou dvoch, navzájom nezávisle sa otáčajúcich mechanických upchávok.

Materiály

 • Teleso motora: 1.4301
 • Teleso hydrauliky: EN-GJL 250
 • Obežné koleso: EN-GJL 250
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: C/MgSiO4
 • Zakončenie hriadeľa: ušľachtilá oceľ 1.4021

Rozsah dodávky

 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s 10 m káblom
 • Vyhotovenie kábla v závislosti od jednotlivých variantov:
  • S voľnými koncami kábla (O)
  • So zástrčkou (P)
  • S plavákovým spínačom a zástrčkou (A)
 • Prevádzková a údržbová príručka

Príslušenstvo

 • Závesné zariadenie alebo oporná pätka čerpadla
 • Externá kontrola utesneného priestoru na monitorovanie olejovej upchávkovej komory
 • Reťaze
 • Spínacie prístroje, relé a zástrčky
 • Upevňovacie súpravy s chemickou kotvou

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Výrobok

Konštrukcia

Zaplaviteľné

Jednokanálové obežné koleso

-

Vírivé obežné koleso

Viackanálové obežné koleso

-

Otvorené viackanálové obežné koleso

-

Rezacie ústrojenstvo

-

Vírivé zariadenie

-

Tesniaca komora

Presakovacia komora

-

Utesnenie na strane motora pomocou mechanickej upchávky

Utesnenie na strane motora pomocou hriadeľového tesniaceho krúžku

-

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Motor na striedavý prúd

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

-

Prevádzka FM

-

Suchý motor

Motor s olejovým chladením

-

Suchý motor s obehovým chladením

-

Použitie

Stacionárna inštalácia do mokrého prostredia

Mobilná inštalácia do mokrého prostredia

Stacionárna inštalácia v suchom prostredí

-

Mobilná inštalácia do suchého prostredia

-

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie tesnosti motora

-

Monitorovanie tesniacej komory

º

Kontrola netesnosti presakovacej komory

-

Monitorovanie teploty motora bimetal

Monitorovanie teploty motora PTC

-

Ochrana proti explózii

-

Plavákový spínač

Vyhotovenie A

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

-

Pripravené na pripojenie

Materiály

Teleso čerpadla

Sivá liatina

Obežné koleso

Sivá liatina

Skriňa motora

ušľachtilá oceľ

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-Rexa FIT

Article Number 6069823
Edition 1701
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 4

PDF (207 kB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-Rexa FIT…

Article Number 6063547, 6074865
Edition 1706
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 32

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Rexa FIT

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť