Wilo-Rexa PRO

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Maximálne účinné. Vďaka jednokanálovým obežným kolesám s optimalizáciou účinnosti
 • Prevádzkovo bezpečné vďaka vírivým obežným kolesám s minimálnym upchávaním
 • Preverená bezpečnosť. Sériove s povolením pre použitie v oblastiach ohrozených explóziou podľa ATEX
 • Voliteľne dostupné s energeticky efektívnou technológiou motorov IE3

Konštrukčný typ

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre trvalú prevádzku, pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia ako aj pre stacionárnu suchú inštaláciu.

Použitie

Čerpanie

 • surovej odpadovej vody
 • Odpadová voda s fekáliami podľa (DIN) EN 12050-1
 • odpadovej vody

Vybavenie/funkcia

 • Monitorovanie tesnosti pre priestor motora
 • Monitorovanie teploty vinutia pomocou bimetalického snímača
 • Voliteľná externá tyčová elektróda na kontrolu utesnenia priestoru komory
 • Vyhotovenie pre jednofázový striedavý prúd so skriňovým rozvádzačom kondenzátora

Rozsah dodávky

 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s 10 m káblom
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O

PRO

Názov konštrukčného radu

V

Typ obežného kolesa:

V = vírivé obežné koleso

C = jednokanálové obežné koleso

06

Menovitá svetlosť tlakovej prípojky napr. DN 65

SK

Vyhotovenie hydrauliky:

D = nasávacia strana vŕtaná podľa DIN

N = nasávacia strana vŕtaná podľa ANSI (North American Standard)

A

Materiálové vyhotovenie hydrauliky

110

Určenie hydrauliky

E

Motor s povrchovým chladením

A

Materiálové vyhotovenie motora

SK

Utesnenie s dvomi nezávislými mechanickými upchávkami

1

Trieda účinnosti IE, napr. 1 = IE1 (opierajúc sa o IEC 60034-30)

X

Povolenie pre použitie vo výbušnom prostredí:

X = ATEX

F = FM

C = CSA

2

Počet pólov

T

Vyhotovenie pripojenia na sieť:

M = 1~

T = 3~

0015

Hodnota/10 = Menovitý výkon motora P2 v kW

5

Frekvencia (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Kľúč pre menovité napätie

O

Doplnkové vybavenie elektrickej časti:

O = s voľným koncom kábla

F = plavákový spínač s voľným koncom kábla

A = plavákový spínač so zástrčkou

P = so zástrčkou

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S2-30 min; S3 25%
 • Druh ochrany: IP68
 • Izolačná trieda: F, voliteľne H
 • Teplota média: 3…40 °C, max. 60 °C na 3 min
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m
 • Dĺžka kábla: 10 m

Materiály

 • Teleso čerpadla: EN-GJL-250
 • Teleso hydrauliky: EN-GJL250
 • Obežné koleso: EN-GJL 250 alebo EN-GJS-500-7
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: C/MgSiO4
 • Zakončenie hriadeľa: ušľachtilá oceľ 1.4021

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát na pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia, ako aj stacionárnu suchú inštaláciu.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenia. Maximálne možná suchá substancia je 8 % (v závislosti od hydrauliky). Používajú sa vírivé obežné kolesá a jednokanálové obežné kolesá.

Motor

Ako motory sa používajú motory s povrchovým chladením vo vyhotovení pre jednofázový alebo trojfázový striedavý prúd. V prípade motorov na striedavý prúd je kondenzátor namontovaný do separátneho spínacieho prístroja. Zapnutie sa realizuje v závislosti od výkonu s priamym rozbehom alebo rozbehom hviezda-trojuholník.

Chladenie motorov sa realizuje prostredníctvom okolitého média (čerpané médium alebo vzduch). Odpadové teplo sa pritom odvádza cez skriňu motora.

Motory sa môžu používať ponorené v nepretržitej prevádzke (S1). Vo vynorenej prevádzke sú v závislosti od výkonu motora možné prevádzkové režimy S1 (nepretržitá prevádzka), S2 (krátkodobá prevádzka) alebo S3 (prerušovaná prevádzka).

Okrem toho sú motory vybavené týmito monitorovacími zariadeniami:

 • Monitorovanie tesnosti priestoru motora Monitorovanie tesnosti hlási prenikanie vody do priestoru motora.
 • Tepelné monitorovanie motora Tepelné monitorovanie motora chráni vinutie motora pred prehrievaním. Štandardne sa používajú bimetalické snímače.

Motor možno dodatočne vybaviť externou elektródou na monitorovanie tesniacej komory. Táto hlási vniknutie vody do tesniacej komory cez mechanickú upchávku na strane média.

Pripojovací kábel má štandardne voľné konce káblov, dĺžka 10 m, je pozdĺžne vodotesný a zaliaty.

Utesnenie

Medzi motorom a hydraulikou sa nachádza tesniaca komora s tesnením na strane média a na strane motora. Tesniaca komora je naplnená medicínskym bielym olejom. Utesnenie na strane média a motora sa realizuje pomocou dvoch, navzájom nezávisle sa otáčajúcich mechanických upchávok.

Celková charakteristika

Wilo-Rexa PRO C

Wilo-Rexa PRO V

Stiahnutia

Wilo-Rexa PRO

Article Number 6074866, 6065992, 6063548
Edition 1706
Číslo verzie 05
Formát stránky A4
Počet strán 48

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Rexa PRO

Article Number 6063548
Edition 2017-12
Číslo verzie 06
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1168

PDF (11 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Rexa PRO

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť