Wilo-Rexa SOLID

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Najvyššia prevádzková bezpečnosť a znížené náklady na servis, najmä pri čerpaní surovej odpadovej vody vďaka samočistiacim vlastnostiam
 • Nižšie náklady na energiu vďaka vysokej hydraulickej účinnosti a až po technológiu motora IE5 v mokrej a suchej inštalácii (podľa IEC60034-30-2)
 • Ochrana proti korózii prostredníctvom voliteľnej ochrannej vrstve Ceram pre dlhú životnosť iv agresívnych médiách
 • Voliteľné Digital Data Interface (DDI) s integrovaným monitorovaním vibrácií, záznamníkom dát, webovým serverom a digitálnym typovým štítkom pre pohodlné monitorovanie a systémovú integráciu
 • Integrovateľná Nexos Intelligence pre optimalizáciu čerpadiel a systémov

Popis

Pumping untreated sewage is becoming increasingly demanding due to the growing prevalence of solids and fibrous material which, in turn, leads to increased operating costs. The new Wilo-Rexa SOLID-Q with Nexos Intelligence is characterised by operational reliability, energy efficiency and the highest level of digital networking. The smart combination for cost effectiveness combined with the additional convenience in your day-to-day work.

Konštrukčný typ

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s chladiacim systémom, resp. bez neho na čerpanie surovej odpadovej vody, pre trvalú prevádzku, pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia a pre stacionárnu suchú inštaláciu.

Použitie

Čerpanie

 • surovej odpadovej vody s fekáliami a zložkami s dlhými vláknami
 • odpadovej vody s fekáliami
 • procesnej vody

Vybavenie/funkcia

 • Ponorné motory:
  • Motor s povrchovým chladením alebo motor s vlastným chladením s aktívnym chladiacim systémom
  • Štandardný alebo vysoko účinný motor po triedu účinnosti IE4
  • Motor s permanentným magnetom s integrovaným frekvenčným meničom po triedu účinnosti IE5
 • Pozdĺžne vodotesný káblový prívod

Rozsah dodávky

 • Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu
 • Pripojovací kábel s voľným koncom kábla
 • Zabudované príslušenstvo
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Rexa SOLID Q15-98 + FKT 27.1-4/28KEx-E3

Hydraulika:

Q15-98

SOLID

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu s hydraulikou SOLID

15

x10 = menovitá svetlosť výtlačného hrdla napr. DN 150

98

Ukazovateľ výkonu

T

Obežné koleso SOLID

T = uzatvorené obežné koleso SOLID

G = polootvorené obežné koleso SOLID

Q = xxx

Motor:

FKT 27.1-4/28KEx-E3

FKT

Typ motora:

T = motor s povrchovým chladením bez chladiaceho systému

FK, FKT, HC = motor s vlastným chladením s aktívnym chladiacim systémom

27

Konštrukčná veľkosť

1

Index

4

Počet pólov

28

x10 = dĺžka balíka v mm

K

Vyhotovenie utesnenia:

G = dve samostatné mechanické upchávky

K = bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami

Ex

S povolením pre použitie vo výbušnom prostredí

E3

Vysoko účinný motor podľa IE3 (na základe IEC 60034-30)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Prevádzkový režim vynorené: S1 (motor FK, FKT, HC), resp. S2 (motor T, v závislosti od výkonu)
 • Druh ochrany: IP68
 • Teplota média: 3…40 °C, vyššie teploty na vyžiadanie
 • Priechodnosť (obežné koleso T): 78 x 105…150 x 150 mm
 • Guľová priechodnosť (obežné koleso G): 80 resp. 90 mm
 • Max. hĺbka ponoru: 20 m

Materiály

 • Časti telesa: EN-GJL, resp. EN-GJS
 • Obežné koleso: EN-GJL, resp. EN-GJS
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: NBR, uhlík/keramika alebo SiC/SiC
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ 1.4021

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu ako zaplaviteľný blokový agregát pre pevnú a mobilnú inštaláciu do mokrého a suchého prostredia. Mobilná inštalácia je možná v závislosti od typu.

Hydraulika

Vývod na strane výtlaku je vyhotovený ako horizontálne prírubové spojenia. Maximálne možná suchá substancia je max. 8 %. Používajú sa polo-otvorené dvojkanálové kolesá (SOLID-Q). Medzeru medzi sacím hrdlom a obežným kolesom možno dodatočne nastaviť. To zaisťuje konštantnú účinnosť hydrauliky.

Motor

Pre účely pohonu sa používajú ponorné motory s pasívnym a aktívnym chladením:

 • Motory T (motory s povrchovým chladením) majú pasívne chladenie. Svoje odpadové teplo odovzdávajú prostredníctvom častí telesa priamo okolitému médiu. Motory sa teda môžu používať ako ponorené v trvalej prevádzke (S1) a ako vynorené v závislosti od výkonu v krátkodobej prevádzke (S2).
 • Motory FK, FKT a HC sú samochladiace a disponujú aktívnym chladiacim systémom. Odpadové teplo je prostredníctvom chladiaceho prostriedku (biely olej alebo zmes vody a glykolu) vedené do integrovaného výmenníka tepla, ktorý ho následne odovzdáva čerpanému médiu. Preto sú tieto motory vhodné pre trvalú prevádzku (S1) v ponorenom aj vynorenom stave.

Pri všetkých motoroch je k dispozícii tesniaca komora na ochranu motora pred preniknutím média. Táto je prístupná zvonka a môže byť voliteľne kontrolovaná elektródou utesneného priestoru. Všetky použité plniace médiá sú potenciálne biologicky rozložiteľné a neškodné pre životné prostredie.

Okrem toho sú v závislosti od výkonu k dispozícii aj vysoko efektívne motory:

  • Štandardný synchrónny motor s triedou účinnosti IE3/IE4
  • Motor s permanentným magnetom s triedou účinnosti IE5*

* (v nadväznosti na IEC 60034-30)

Tieto vysoko účinné motory sú v typovom kľúči označené dodatkom “E...”.

Prívod kábla motorov je pozdĺžne vodotesný a dĺžky kábla možno individuálne konfigurovať.

Utesnenie

V závislosti od typu motora sú možné nasledujúce varianty pre utesnenie na strane média a motora:

 • Variant G: dve nezávisle pôsobiace mechanické upchávky
 • Variant K: bloková tesniaca kazeta s dvomi mechanickými upchávkami pôsobiacimi nezávisle od seba

PDF: Wilo-Rexa SOLID

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť