Wilo-RexaNorm RE

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Jednoduchá výmena obežného kolesa vďaka dizajnu “Back Pull-out” a sériovej demontovateľnej spojke. Vďaka tomu možno odmontovať obežné koleso bez nutnosti demontáže hydrauliky z potrubia a nutnosti demontáže motora zo základovej dosky.
 • Uzavretá jednotka „Back Pull-out“: Možná demontáž bez vypustenia oleja z tesniacej komory.

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Čerpadlo odpadových vôd s normovaným motorom, spojené pomocou spojky, kompletne namontované na základovú dosku, pre stacionárnu suchú inštaláciu

Použitie

Čerpanie

 • surovej odpadovej vody
 • Odpadovej vody s fekáliami
 • procesnej vody
 • Odpadovej vody

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-RexaNorm RE 25.74E-480DAH315S6
RexaNormČerpadlo odpadových vôd s normovaným motorom, spojené pomocou spojky, kompletne namontované na základovú dosku
REKonštrukčný rad
25Menovitá svetlosť tlakovej prípojky DN 80
74Výkonnostný index
EVírivé obežné koleso
480Priemer obežného kolesa
DVyhotovenie prírubový otvor:

D = DIN

A = ANSI

AŠtandardné vyhotovenie materiálu
HDruh inštalácie:
H = horizontálny
V = vertikálny
315SKonštrukčná veľkosť normovaného motora
4Počet pólov (menovité otáčky pre hydrauliku)

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim: S1
 • Druh ochrany: IP 55
 • Izolačná trieda: F
 • Teplota média: 3…70 °C
 • Teplota okolia: 3…40 °C
 • Trieda účinnosti motora: IE3

Vybavenie/funkcia

 • Monitorovanie teploty vinutia so snímačom PTC (snímač Pt100 je k dispozícii ako voliteľná výbava)
 • Voliteľná externá tyčová elektróda pre monitorovanie tesniacej komory

Opis/konštrukcia

Čerpadlo odpadových vôd s namontovaným normovaným motorom, kompletne namontované na základovej doske, pre horizontálnu suchú inštaláciu v nepretržitej prevádzke.

Hydraulika

Hydraulika s axiálnym sacím hrdlom, radiálnym výtlačným hrdlom a držiakom ložiska ako uzatvorená jednotka. Prípojky sú vyhotovené ako prírubové spojenia.

Utesnenie

Držiak ložiska s tesniacou a presakovacou komorou pre zachytenie média vniknutého cez utesnenie. Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky nezávislej od smeru otáčania, utesnenia na strane spojky ako tesniaceho krúžka radiálneho hriadeľa. Tesniaca komora je naplnená medicínskym bielym olejom, presakovacia komora je až po spojku zatvorená. Voliteľne sa tesniaca komora môže monitorovať externou tyčovou elektródou.

Motor

Normovaný motor IEC vo vyhotovení B3, pevne spojený s hydraulikou pomocou demontovateľnej spojky. Trojfázový motor s termickým monitorovaním motora a triedou účinnosti motora IE3.

Materiály

 • Teleso hydrauliky: EN-GJL 250
 • Obežné koleso: EN-GJL 250
 • Hydraulický hriadeľ: ušľachtilá oceľ 1.4021
 • Držiak ložiska: EN-GJL-250
 • Spojka: Ušľachtilá oceľ
 • Statické tesnenia: NBR
 • Utesnenie na strane čerpadla: SiC/SiC
 • Utesnenie na strane motora: NBR
 • Teleso motora: EN-GJL-250
 • Základová doska: oceľ

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo odpadovej vody a normovaný motor, namontovaný na základovej doske a spojený pomocou spojky
 • Normovaný motor vo vyhotovení pre trojfázový striedavý prúd bez pripojovacieho kábla
 • Návod na montáž a obsluhu

Príslušenstvo

 • Externá tyčová elektróda pre monitorovanie tesniacej komory
 • Spínacie prístroje, relé a zástrčky
 • Upevňovacie súpravy s chemickou kotvou

Celková charakteristika

Charakteristiky

Výrobok

Konštrukcia

Zaplaviteľné

-

Jednokanálové obežné koleso

Vírivé obežné koleso

-

Viackanálové obežné koleso

-

Otvorené viackanálové obežné koleso

-

Rezacie ústrojenstvo

-

Vírivé zariadenie

-

Tesniaca komora

Presakovacia komora

Utesnenie na strane motora pomocou mechanickej upchávky

-

Utesnenie na strane motora pomocou hriadeľového tesniaceho krúžku

Utesnenie na strane média pomocou mechanickej upchávky

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

Prevádzka FM

voliteľné

Suchý motor

Motor s olejovým chladením

-

Suchý motor s obehovým chladením

-

Použitie

Stacionárna inštalácia do mokrého prostredia

-

Mobilná inštalácia do mokrého prostredia

-

Stacionárna inštalácia v suchom prostredí

Mobilná inštalácia do suchého prostredia

-

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie tesnosti motora

-

Monitorovanie tesniacej komory

º

Kontrola netesnosti presakovacej komory

-

Monitorovanie teploty motora bimetal

-

Monitorovanie teploty motora PTC

Ochrana proti explózii

-

Plavákový spínač

-

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

-

Pripravené na pripojenie

-

Materiály

Teleso čerpadla

Sivá liatina

Obežné koleso

Sivá liatina

Skriňa motora

Sivá liatina

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-RexaNorm RE

Article Number 6074550
Edition 1608
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (334 kB)

Stiahnuť

Drainage and Sewage

Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-RexaNorm RE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť