Wilo-Savus OPTI-DECA

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Efektívne oddelenie fáz na zabezpečenie vysokej kvality čistených odpadových vôd
 • Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka trvale nainštalovanému systému a zariadeniu oddelenému od média
 • Univerzálne prispôsobiteľná a modifikovateľná dekantačná technológia vďaka individuálnemu dimenzovaniu špecifickému pre zariadenie
 • Žiadna kontaminácia vďaka procesnému taktovaniu dekantovacieho procesu

Konštrukčný typ

Núdzovo riadené dekantovacie zariadenie oddelené od média

Použitie

Dekantovacie zariadenie na účinné odvádzanie čistej vody v zariadeniach SBR

Vybavenie/funkcia

Rozhodujúcim krokom v procese pre kvalitu čistených odpadových vôd je efektívne oddelenie fáz jednotlivých krokov procesu v zariadeniach SBR. Rozhodujúcim krokom je odvedenie čistej vody. Do odtoku sa môže vypustiť iba vyčistená odpadová voda, plávajúce látky musia byť bezpečne zadržané.

V pokojovom stave dekantéra je odvádzacie zariadenie nad maximálnou hladinou vody. Ak sa má odčerpať čistá voda, dekantér sa vypustí pomocou elektricky ovládaného lanového navijaka. Odvádzacie zariadenie sa ponorí do zóny s čistou vodou. Odvádzanie sa uskutočňuje prostredníctvom otvoru umiestneného pod minimálnou hladinou vody voľným pádom.

Na konci dekantovacieho procesu sa dekantér zdvihne do svojej počiatočnej polohy nad maximálnu hladinu vody, aby počas nasledujúcich prevádzkových fáz nemohla preniknúť žiadna zmes kalu.

Rozsah dodávky

 • Dekantér podľa špecifického dimenzovania zariadenia
 • Elektrický lanový navijak
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

 

Technické údaje

 • Odtokové množstvo: 200 … 1000 m³/h
 • Odťahová rúra: DN 200 … DN 300
 • Odtoková rúra: DN 200 ... DN 400

Odtokové množstvá nad 1000 m³/h na požiadanie.

Materiály

 • Dekantovacie zariadenie: ušľachtilá oceľ 1.4301, resp. 1.4571
 • Laná a príslušenstvo: ušľachtilá oceľ
 • Nosná konštrukcia: ušľachtilá oceľ 1.4301, resp. 1.4571

Opis/konštrukcia

Dekantér pozostáva z vodorovne umiestnenej odvodnej rúry pre čistú vodu a odtokovej rúry. Na odťahovej rúre je nainštalované špecifické zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok. Dekantér je spojený s odtokovou rúrou prostredníctvom kĺbu.

Zníženie a zdvíhanie dekantéra sa uskutočňuje pomocou elektrického lanového navijaka. Elektrický navijak sa skladá z brzdného motora s prevodovkou a bubnového navijaka s pohonom s kužeľovými kolesami. Zaťaženie drží brzdný motor s prevodovkou. Horný a dolný vypínací bod sa nastavuje cez koncový spínač brzdného motora s prevodovkou. Voliteľne môže byť elektrický navijak vybavený frekvenčným meničom.

PDF: Wilo-Savus OPTI-DECA

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť