Wilo-Sevio AIR

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Vysoká efektivita systému vďaka vysokej kapacite prevzdušňovania.
 • Vysoká flexibilita vriadení zariadenia vďaka veľkému rozsahu regulácie nasávania vzduchu.
 • Najväčšia možná procesne špecifická hustota obsadenia s ohľadom na rôzne geometrie nádrží.
 • Vysoká životnosť v komunálnych a priemyselných aplikáciách vďaka rôznym materiálom membrán.
 • Nízke inštalačné náklady a nízke náklady na vykonanie zmien pri súčasnom potrubí.

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Prevzdušňovací systém s rúrovým, pásovým alebo tanierovým prevzdušňovačom

Použitie

Pre pridávanie vzduchu vo veľkých až malých bublinkách do vodných médií, akými sú voda, odpadová voda alebo kaly, pre účely prívodu kyslíka a premiešavania.

Typový kl'úč

Napr.:Wilo-Sevio AIR D 218-ES-S-30
AIRkonštrukčný rad prevzdušňovača
Ddiskový prevzdušňovací element
218Priemer perforovanej plochy v mm
ESMateriál membrány
ES = EPDM
ER = EPDM so slabším zmäkčovadlom
S = silikón
SSystém vrátane potrubia a upevňovacieho materiálu
30Počet prevzdušňovačov

Technické údaje

diskový prevzdušňovací element

 • Priemer perforovanej plochy: 218 mm
 • Plocha membrány: 0,037 m²
 • Prevádzková teplota vzduchu: 5…100 °C (v závislosti od materiálu membrány)
 • Prevádzková teplota čerpaného média: 5…40 °C
 • Max. prívod: 15 Nm³/h

Platňový prevzdušňovač

 • Plocha membrány: 0,24 m², resp. 0,32 m²
 • Prevádzková teplota vzduchu: 5…60 °C
 • Prevádzková teplota čerpaného média: 5…40 °C
 • Max. prívod: 76 Nm³/h

Rúrový prevzdušňovač

 • Plocha membrány: 0,09, 0,135, resp. 0,18 m²
 • Prevádzková teplota vzduchu: 5…100 °C (v závislosti od materiálu membrány)
 • Prevádzková teplota čerpaného média: 5…40 °C
 • Max. prívod: 20 Nm³/h

Vybavenie/funkcia

Pomocou dúchadla alebo kompresora sa vzduch cez napájacie vedenie vháňa do vzduchového rozvádzača. Vzduchový rozvádzač vzduch rovnomerne rozdeľuje do jednotlivých prevzdušňovacích vetiev a privádza ho do prevzdušňovačov. Prevzdušňovače rozdeľujú vzduch cez celú plochu membrány a vo veľkých až malých bublinkách ho privádzajú do média.

Opis/konštrukcia

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých skupín prevzdušňovačov. Prevzdušňovací systém pritom môže pozostávať z rôznych skupín prevzdušňovačov (rúrové, pásové alebo tanierové prevzdušňovače). Jedna skupina prevzdušňovačov tvorí základnú jednotku a pozostáva z viacerých komponentov:

 • Prívodné vedenie (pri platňovom prevzdušňovači)
 • Vzduchový rozvádzač s pripájacou prírubou pre prívodné vedenie (pri tanierovom a rúrovom prevzdušňovači)
 • Podlahový držiak pre potrubie
 • Potrubie
 • Prevzdušňovač
 • Odvodňovacia prípojka (pri tanierovom a rúrovom prevzdušňovači)

Upevnenie

Platňový prevzdušňovač:

Upevnenie prívodného vedenia a prevzdušňovačov sa vykonáva priamo na dne nádrže. Pre účely nivelácie možno prevzdušňovače voliteľne upevniť na dne pomocou závitových tyčí.

Rúrové a tanierové prevzdušňovače:

Kompletné upevnenie potrubia na dne nádrže sa vykonáva pomocou podlahových držiakov. Tieto podlahové držiaky zároveň umožňujú niveláciu systému prevzdušňovačov.

Prevzdušňovač

Privádzaný vzduch sa cez prevzdušňovače privádza vo veľkých až malých bublinkách do média. Pritom sa vzduch rozdelí po celej perforovanej ploche membrány a vypúšťa sa cez membránu.

Materiály

 • Membrána: EPDM (pri potrubnom a tanierovom prevzdušňovači), PUR (pri platňovom prevzdušňovači), ďalšie materiály na vyžiadanie
 • Teleso: plast
 • Potrubie: plast alebo ušľachtilá oceľ
 • Odvodňovacia prípojka: plast
 • Podlahový držiak: ušľachtilá oceľ (pri potrubnom a tanierovom prevzdušňovači), plast (pri platňovom prevzdušňovači)

Rozsah dodávky

 • Napájacie vedenie (pri platňovom prevzdušňovači)
 • Vzduchový rozvádzač s prírubovým spojením pre prívodné vedenie (pri rúrovom a tanierovom prevzdušňovači)
 • Potrubie
 • Odvodňovacia prípojka
 • Podlahový držiak
 • Upevňovací materiál
 • Schéma rozmiestnenia pre podlahové držiaky a prevzdušňovače
 • Prehľadný plán a plán uloženia jednotlivých komponentov

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-Sevio AIR

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť