Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa DIN 1988 (EN 806)
 • 2 až 4 paralelne zapojené, vertikálne usporiadané vysokotlakové odstredivé čerpadlá konštrukčného radu Helix V z ušľachtilej ocele
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla
 • Kompletné zariadenie s optimalizáciou straty tlaku
 • Riadiaci/regulačný prístroj SC, so schopnosťou komunikácie pre účely monitorovania zariadenia, LCD displej, jednoduchá navigácia a nastavenie pomocou otočného tlačidla, bez frekvenčného meniča resp. s ním pre plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia

Konštrukčný typ

Vysoko efektívne zariadenie na zásobovanie vodou pripravené na okamžité zapojenie (štandardne nasávacie) s 2 až 4 paralelne zapojenými, vertikálne usporiadanými vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení konštrukčného radu Helix V, vrát. regulátora Smart Controller SC (k dispozícii s frekvenčným meničom alebo bez neho)

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 2-4 čerpadlá na jedno zariadenie konštrukčných radov Helix V 4 až Helix V 52 s normovaným motorom IE2, vrátane 7,5 kW a výkonnejšieho normovaného motora IE3 (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou regulátora Smart Controller SC. Vyhotovenie Smart FC je dodatočne vybavené frekvenčným meničom v skriňovom rozvádzači
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa, vedenie kábla a integrované zdvíhacie zariadenie
 • Uzatváracia armatúra na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Snímač tlaku, na strane výtlaku
 • Manometer, výtlačná strana
 • Voliteľne poistka proti nedostatku vody s manometrom, na strane nasávania

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-SiBoost-Smart FC 4Helix V 1006

SiBoost

Zariadenie na zvyšovanie tlaku v priemyselnej oblasti

Smart

Regulačný prístroj Smart Controller SC

FC

Regulácia aktuálneho čerpadla základného zaťaženia pomocou frekvenčného meniča

4

Počet čerpadiel

Helix V

Konštrukčný rad čerpadiel

10

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

06

Počet stupňov samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1½” - DN 200
 • Menovité svetlosti pripojenia na strane prítoku R 1½” - DN 200
 • Menovité otáčky 2850 1/min
 • Druh ochrany IP 54 (regulačný prístroj SC)
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky. Zariadenie zodpovedá DIN 1988 (EN 806)
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda

Materiály

Helix V 4 až Helix V 16

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Helix V 22 až Helix V 52

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL 250 s katodickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: pozinkovaná oceľ, s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa; ďalšie vyhotovenia na dopyt
 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s celkovým hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov Helix V 4 až Helix V 52; všetky časti čerpala prichádzajúce do styku s médiom sú pre konštrukčné rady Helix V 4 až V 16 z ušľachtilej ocele alebo z ušľachtilej ocele/sivej liatiny s katodickým elektrickým ponorným lakovaním pre konštrukčné rady Helix V 22 až Helix V 52 ; ďalšie vyhotovenia na dopyt. Povolenie KTW/WRAS/ACS pre diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Armatúry: Každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie), resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s certifikáciou DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín pre kontrolné a revízne účely, s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou s certifikáciou DVGW/KTW podľa DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku na ovládanie centrálneho regulátora Comfort Controller CC
 • Indikácia tlaku: Manometer (ø 63 mm) umiestnený na strane koncového tlaku; indikácia koncového tlaku navyše digitálne na alfanumerickom LCD­displeji regulátora Smart Controller SC
 • Riadiaci prístroj/regulátor: Zariadenie je sériovo vybavené regulátorom „Smart Controller“ SC; vyhotovenia FC dodatočne aj frekvenčným meničom

Celková charakteristika

SiBoost Smart

Stiahnutia

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1508
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 45

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Control SC-Booster (SC, SC-FC, SCe)

Article Number 2535460
Edition 2013-03
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 48

PDF (2 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť