Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém s vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix VE, ako aj s integrovaným, vzduchom chladeným frekvenčným meničom
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla
 • Neobyčajne veľké regulačné rozpätie frekvenčného meniča od 25 Hz až do max. 60 Hz (v závislosti od verzie)
 • Integrovaná plná ochrana motora pomocou PTC

Konštrukčný typ

Vysoko efektívne zariadenie na rozvod vody pripravené na okamžité zapojenie (štandardne nasávacie) s vertikálne usporiadaným vysokotlakovým odstredivým čerpadlom v suchobežnom vyhotovení konštrukčného radu Helix VE.

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu Helix VE 2 až Helix VE 52 s ekvivalentným normovaným motorom IE4 a plynulým regulačným režimom s integrovaným frekvenčným meničom
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Uzatváracia armatúra, výtlačná strana
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Manometer, výtlačná strana
 • Voliteľná poistka proti nedostatku vody a manometer, na strane nasávania

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príkl.:

Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004

SiBoost Smart

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok

1

Počet čerpadiel

Helix VE

Konštrukčný rad čerpadiel

10

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

04

Počet stupňov samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Teplota média max. +50 °C (voliteľne +70 °C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1¼" - R 1½"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1¼" - Rp 2"
 • Rozsah regulácie otáčok 1500-3770 1/min
 • Druh ochrany: IP 54
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky.
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda

Materiály

Helix VE 2 až Helix VE 16

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Helix VE 22 až Helix VE 52

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL 250 s katodickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: pozinkovaná oceľ, s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na pokročilú zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie: Kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s celkovým hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: Používa sa 1 čerpadlo konštrukčných radov Helix VE 2 až Helix VE 52; Vzduchom chladený frekvenčný menič namontovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 60 Hz. Všetky diely čerpadla prichádzajúce do styku s médiom sú pre konštrukčný rad Helix VE 2 až VE 16 vyrobené z ušľachtilej ocele, resp. pre konštrukčné rady Helix VE 22 až Helix VE 52 z ušľachtilej ocele/sivej liatiny s katodickým ponorným lakovaním; ostatné vyhotovenia na dopyt. Povolenie KTW/WRAS/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Armatúry: Čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie), resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s certifikáciou DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín pre kontrolné a revízne účely, s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou s certifikáciou DVGW/KTW podľa DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku, na ovládanie frekvenčného meniča

Celková charakteristika

SiBoost Smart

SiBoost Smart

Stiahnutia

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 40

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Číslo verzie 05
Formát stránky A4
Počet strán 44

PDF (9 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 38

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť