Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém s vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix VE, ako aj s integrovaným, vzduchom chladeným frekvenčným meničom
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla
 • Neobyčajne veľké regulačné rozpätie frekvenčného meniča od 25 Hz až do max. 60 Hz (v závislosti od verzie)
 • Integrovaná plná ochrana motora pomocou PTC

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Vysoko efektívne zariadenie na rozvod vody pripravené na okamžité zapojenie (štandardne nasávacie) s vertikálne usporiadaným vysokotlakovým odstredivým čerpadlom v suchobežnom vyhotovení konštrukčného radu Helix VE.

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou v prítokovej prevádzke z verejného vodovodu alebo zásobnej nádrže
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Typový kl'úč

Príkl.: Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004
SiBoost SmartKompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku s integrovanou reguláciou otáčok
1Počet čerpadiel
Helix VEKonštrukčný rad čerpadiel
10Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla
04Počet stupňov samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Teplota média max. +50 °C (voliteľne +70 °C)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar (voliteľne 25 bar)
 • Prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1¼" - R 1½"
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1¼" - Rp 2"
 • Rozsah regulácie otáčok 1500-3770 1/min
 • Druh ochrany: IP 54
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):
  • Pitná a zohriata pitná voda
  • Chladiaca voda
  • Hasiaca voda
  Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky.

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu Helix VE 2 až Helix VE 52 s ekvivalentným normovaným motorom IE4 a plynulým regulačným režimom s integrovaným frekvenčným meničom
 • Základný rám z pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Uzatváracia armatúra, výtlačná strana
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku
 • Manometer, výtlačná strana
 • Voliteľná poistka proti nedostatku vody a manometer, na strane nasávania

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: pozinkovaná oceľ, s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na pokročilú zvukovú izoláciu telesa
 • Potrubie: Kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých použitých materiálov potrubí; potrubie je dimenzované v súlade s celkovým hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • Čerpadlá: Používa sa 1 čerpadlo konštrukčných radov Helix VE 2 až Helix VE 52; Vzduchom chladený frekvenčný menič namontovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 60 Hz. Všetky diely čerpadla prichádzajúce do styku s médiom sú pre konštrukčný rad Helix VE 2 až VE 16 vyrobené z ušľachtilej ocele, resp. pre konštrukčné rady Helix VE 22 až Helix VE 52 z ušľachtilej ocele/sivej liatiny s katodickým ponorným lakovaním; ostatné vyhotovenia na dopyt. Povolenie KTW/WRAS/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Armatúry: Čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie), resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia DVGW/KTW
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s certifikáciou DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín pre kontrolné a revízne účely, s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou s certifikáciou DVGW/KTW podľa DIN 4807
 • Snímač tlaku: 4 až 20 mA, zaradený na strane koncového tlaku, na ovládanie frekvenčného meniča

Materiály

Helix VE 2 až Helix VE 16

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Helix VE 22 až Helix VE 52

 • Obežné kolesá, vodiace kolesá, stupňovité teleso z ušľachtilej ocele 1.4307
 • Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL 250 s katodickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4057
 • Ochranné puzdro hriadeľa 1.4404
 • Kruhové tesniace krúžky z EPDM (tesnenie FKM na vyžiadanie)
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301

Rozsah dodávky

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie

Pokyny pre projektovanie

Prítokový tlak

Pri dimenzovaní zariadenia je nutné zohľadnit' max. prítokový tlak (pozri Technické údaje). Max. povolený prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po odčítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri Q = 0.

Pri použití a prevádzke zariadenia na zvyšovanie tlaku je nutné všeobecne dodržiavat' predpisy DIN 1988 (EN 806).

Redukčný ventil

Kolísajúci prítokový tlak je kompenzovaný reguláciou otáčok integrovanou v každom samostatnom čerpadle, pokiaľ kolísanie tlaku nie je väčšie ako rozdiel medzi požadovaným tlakom a nulovou dopravnou výškou samostatného čerpadla pri min. počte otáčok (režim 20 Hz, resp. 25 Hz). Ak je kolísanie tlaku väčšie, je nutné pred zariadenie nainštalovat' redukčný ventil.

Ochranný spínač proti chybnému prúdu

V prípade inštalácie ochranných spínačov proti chybnému prúdu v spojení s frekvenčnými meničmi je nutné dbat' na to, aby bol použitý iba univerzálny ochranný spínač proti chybnému prúdu, ktorý zodpovedá DIN/VDE 0664.

Poistka proti nedostatku vody Wilo-WMS

Použité čerpadlo konštrukčného radu Helix VE je už vybavené integrovaným rozpoznávaním chodu nasucho ako bezpečnostným zariadením čerpadla.

Údaje o elektronike/EMC

Zariadenia so samostatnými čerpadlami až do výkonu motora 7,5 kW (vrátane):

 • Rušivé vyžarovanie podľa EN 61000-6-3
 • Odolnost' proti rušeniu podľa EN 6100-6-1

Upozornenie: V prípade použitia v obytných budovách musí inštaláciu vykonat' personál, ktorý je zaškolený v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Číslo verzie 05
Formát stránky A4
Počet strán 44

PDF (9 MB)

Stiahnuť

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Číslo verzie 04
Formát stránky A4
Počet strán 40

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 38

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť