Wilo-SiClean Comfort

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Vysoká účinnosť vďaka kombinácii fyzikálnych efektov: odstredivé sily, magnetoforéza a Vortex efekt
 • Jednoduchá manipulácia vďaka plne automatickej prevádzke
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia prostredníctvom verzie „Plug & Play“
 • Vysoký komfort vďaka plne automatickej a nastaviteľnej likvidácii zhromaždených častíc v odkaľovacej nádrži
 • Vysoká funkčnosť vďaka odstráneniu všetkých magnetických a nemagnetických častíc, voľného vzduchu a mikrobublín z média, ako aj podpore procesu odplyňovania

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Plne automatický, kompaktný separátor častíc, dodávaný ako verzia „Plug & Play“, s jednoduchou inštaláciou. Systém pozostávajúci z mechanických a hydraulických konštrukčných dielov: Čerpadlo, separátor vrátane zbernej komory na zachytávanie častíc, automatického preplachovacieho zariadenia, odvzdušňovacej jednotky, spínacieho prístroja SC na riadenie čerpadla a preplachovacieho zariadenia. Systém sa umiestni na miesto inštalácie a upevní na zem. Nasávacie a tlakové prípojky ako aj sieťová prípojka sa realizujú zo strany zákazníka. Vypúšťanie systému sa realizuje automaticky vďaka parametrizovaniu spínacieho prístroja.

Použitie

Wilo-SiClean Comfort odstraňuje častice z vykurovacích zariadení pomocou prírodných, fyzikálnych javov. Pre inštaláciu do rôznych typov objektov (administratívne budovy, hotely, nemocnice, nákupné centrá, školy, …) a vykurovacích a klimatizačných zariadení pre diaľkové vykurovania.

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-SiClean Comfort 12
SiClean Comfort Štandardné vyhotovenie, automaticky prevádzkované, s inline čerpadlom s mokrobežnou technológiou
12Menovitá svetlosť prítoku separátora

Vybavenie/funkcia

 • Typ čerpadla: Wilo-VeroLine-IPL 32…(SiClean Comfort 12/15/20), Wilo-VeroLine-IPL 40…(SiClean Comfort 25/30/40), Wilo-VeroLine-IPL 50…(SiClean Comfort 50), Wilo-VeroLine-IPL 65…(SiClean Comfort 65)
 • Hydraulické konštrukčné diely z ušľachtilej ocele odolnej voči korózii
 • Tkaninou vystužené hadice pripojené k prítoku a odtoku separátora častíc. Hadice pripojené k rúre spätného toku v obtoku pre cenovo výhodné prípojky a nižšie straty tlaku
 • Vopred namontovaná odvzdušňovacia jednotka na odstraňovanie mikrobublín prostredníctvom automatického odvzdušňovania
 • Preplachovacie zariadenie vrátane elektronického výpustného ventilu a dodatočného bezpečnostného ventilu so zariadením na hľadanie priesakov na zabránenie priesakom média
 • Automatické vypúšťanie zbernej komory na zachytávanie častíc
 • Spínací prístroj SC na plne automatickú prevádzku čerpadla a preplachovacieho zariadenia s nastaviteľnými parametrami a prípojkami pre Modbus a BACnet
 • Separátor na odstraňovanie magnetických a nemagnetických častíc pomocou magnetov

Rozsah dodávky

 • Separátor častíc Wilo-SiClean Comfort
 • Návod na montáž a obsluhu Wilo-SiClean Comfort (vrátane popisu spínacieho prístroja SC)
 • Návod na montáž a obsluhu čerpadla Wilo-VeroLine-IPL…

Inštalačné výkresy

Inštalačný výkres

Začlenenie Wilo-SiClean Comfort do vykurovacieho zariadenia sa realizuje ako obtoková inštalácia v spiatočke vykurovacieho okruhu.

1 Wilo-SiClean Comfort

2 Systém na udržiavanie tlaku, napr. Wilo-WEH/WEV (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách)

3 Zdroj tepla

4 Výstup zariadenia

5 Spiatočka zariadenia

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiClean Comfort

Article Number 4196355
Edition 1505
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 1

PDF (11 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiClean Comfort

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť