Wilo-SiClean

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Odstraňovanie magnetických a nemagnetických častíc z média a odstraňovanie mikrobublín pomocou odvzdušňovania.
 • Vysoká účinnosť čistenia vďaka fyzikálnym javom (gravitácia, filtrácia, magnetické účinky, účinok poklesu tlaku)
 • Jednoduchá manipulácia vďaka jednoduchej inštalácii, údržbe a zjednodušeným nastaveniam
 • Odolnosť voči korózii vďaka separátoru častíc z ušľachtilej ocele

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Kompaktný separátor častíc dodávaný ako súprava, ktorý možno jednoducho nainštalovať. Súprava pozostávajúca z mechanických a hydraulických konštrukčných dielov: obehové čerpadlo, separátor častíc, vypúšťací ventil, automatický obmedzovač prietoku, odvzdušňovacia jednotka, skriňový rozvádzač pre monitorovanie obehového čerpadla. Pre inštaláciu na stenu alebo inštaláciu na podlahu (v závislosti od typu). Nasávacie a tlakové prípojky a sieťová prípojka sa realizujú na mieste inštalácie. Manuálne vypúšťanie systému.

Použitie

Wilo-SiClean odstraňuje magnetické a nemagnetické častice z vykurovacích systémov pomocou prírodných, fyzikálnych javov. Okrem toho možno pomocou odvzdušňovacej jednotky odstraňovať mikrobubliny. Pre inštaláciu do rôznych typov objektov (administratívne budovy, hotely, nemocnice, nákupné centrá, školy, …) a vykurovacích a klimatizačných zariadení pre diaľkové vykurovania.

Typový kl'úč

Príklad:Wilo-SiClean 2
SiCleanŠtandardné vyhotovenie, manuálne prevádzkované, s jedným inline obehovým čerpadlom s mokrobežnou technológiou
2Veľkosť súpravy

Vybavenie/funkcia

 • Typ obehového čerpadla: Wilo-Yonos PICO (SiClean 0,5/1/2/3/4), Wilo-Yonos MAXO (SiClean 5)
 • Hydraulické konštrukčné diely z ušľachtilej ocele s odolnosťou voči korózii
 • Tkaninou vystužené hadice pripojené k prítoku a odtoku separátora častíc. Hadice pripojené k rúre spätného toku v obtoku pre cenovo výhodné prípojky a nižšie straty tlaku
 • Vopred namontovaná odvzdušňovacia jednotka pre odstraňovanie mikrobublín
 • Pohyblivé magnetické tyče pre účinné oddeľovanie častíc oxidu železa
 • Obmedzovač prietoku pre automatické prispôsobovanie prietoku
 • Manuálny preplachovací ventil pre jednoduché a rýchle vypúšťanie nahromadených častíc
 • Skriňový rozvádzač pre monitorovanie obehového čerpadla

Rozsah dodávky

 • Separátor častíc Wilo-SiClean (vopred zmontovaná súprava)
 • Skriňový rozvádzač
 • Návod na montáž a obsluhu Wilo-SiClean
 • Návod na montáž a obsluhu obehového čerpadla

Inštalačné výkresy

Inštalačný výkres

Začlenenie Wilo-SiClean do vykurovacieho zariadenia sa realizuje vždy ako obtoková inštalácia v spiatočke vykurovacieho okruhu.

1 Wilo-SiClean

2 Zdroj tepla

3 Výstup vykurovacieho okruhu

4 Spiatočka vykurovacieho okruhu

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-SiClean

Article Number 4192809
Edition 1504
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 1

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-SiClean

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť