Wilo-Stratos MAXO-D

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Intuitívna obsluha vďaka nastaveniu prostredníctvom sprievodcu nastaveniami za podpory Setup Guide, kombinovaná s novým displejom a ovládacím tlačidlom s technológiou zeleného gombíka.
 • Maximálna energetická efektivita vďaka súhre optimalizovaných a inovatívnych funkcií na úsporu energie (napr. No-Flow Zastavenie).
 • Optimálna efektivita systému vďaka novým, inovačným, inteligentným regulačným funkciám, ako napr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Najnovšie komunikačné rozhrania (napr. Bluetooth) k pripojeniu na mobilné koncové zariadenia a priame spojenie čerpadiel do siete prostredníctvom Wilo Net na multifunkčné riadenie čerpadiel.
 • Maximálny elektrický inštalačný komfort vďaka prehľadnému a veľkorysému priestoru svorkovnice a optimalizovanému Wilo-Connector.

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Ľahko ovládateľné mokrobežné dvojité obehové čerpadlo so skrutkovým alebo s prírubovým pripojením, EC motorom s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladiace okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Typový kl'úč

Príklad:Stratos MAXO-D 40/0,5-8
Stratos MAXOVysokoúčinné čerpadlo (čerpadlo s prírubou), elektronicky regulované
DZdvojené čerpadlo
40/Menovitá svetlosť pripojenia
0,5-8Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

Vybavenie/funkcia

Oblasti použitia

Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie (napr. vykurovacie teleso, podlahové vykurovanie, chladenie stropu) prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Ohrev

 • Vykurovacie teleso
 • Podlahové vykurovanie
 • Vykurovanie stropu
 • Ohrievač vzduchu
 • Hydraulická výhybka
 • výmenník tepla

Chladenie

 • Chladenie stropu
 • Chladenie podlahy
 • Vzduchové klimatizačné zariadenia
 • Hydraulická výhybka
 • výmenník tepla

Kombinované vykurovanie a chladenie

 • Automatické prepínanie

Podľa zvoleného použitia sú k dispozícii nasledovné regulačné režimy:

Regulačné režimy

 • Konštantný počet otáčok (automatický režim s reguláciou otáčok)
 • Δp‐c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp‐v pre variabilný tlakový rozdiel
 • Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôsobenie dopravného výkonu k aktuálnej potrebe
 • T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
 • ΔT pre reguláciu teplotného rozdielu
 • Konstant-Q pre konštantnú reguláciu objemu
 • Multi-Flow Adaptation: Stanovenie celkového prietoku obehového čerpadla pre zásobovanie sekundárnych čerpadiel v rozdeľovačoch vykurovacieho obvodu podľa potreby
 • Užívateľsky definovaný regulátor PID

Alternatívne funkcie

 • Q-Limit max. na obmedzenie maximálneho prietoku
 • Q-Limitmin. na obmedzenie minimálneho prietoku
 • No-Flow Zastavenie (vypínanie nulového prietoku)
 • Automatický útlmový režim
 • Regulácia zlého bodu (Δp-c regulácia s externým snímačom aktuálnej hodnoty)
 • Tepelná dezinfekcia (Stratos MAXO-Z)
 • Premenná strmosť Δp-v charakteristiky

Manuálne nastavenia

 • Výber oblasti použitia prostredníctvom Setup Guide
 • Nastavenie príslušných prevádzkových parametrov
 • Nominálny prevádzkový bod: priame zadávanie vypočítaného prevádzkového bodu pri Δp-v
 • Zobrazenie stavu a histórie (prietok, teplota, elektr. spotreba, dopravná výška, indikátory chýb, indikátory diagnostiky)
 • Nastavenie a obnovenie počítania množstva energie (teplo a chladenie)
 • Funkcia odvzdušnenia čerpadla
 • Zablokovanie tlačidiel pre zablokovanie nastavení
 • Funkcia na obnovenie nastavení z výroby alebo uložených parametrov
 • Konfigurovanie/parametrizovanie analógových vstupov
 • Konfigurovanie/parametrizovanie binárnych vstupov
 • Konfigurovanie/parametrizovanie relé výstupov
 • Funkcia zdvojeného čerpadla (pri 2 samostatných čerpadlách, ktoré majú byť prevádzkované ako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkcie

 • Prispôsobovanie výkonu optimalizovaného podľa potreby pre energeticky efektívnu prevádzku v závislosti od prevádzkového režimu
 • Automatický útlmový režim
 • Automatické vypínanie pri zistení nulového prietoku (No-Flow Zastavenie)
 • Automatická funkcia odblokovania
 • Jemný štart
 • Automatické rutiny na odstraňovanie chýb (automatický opätovný nábeh)
 • Automatické prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu
 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou

Externé riadiace vstupy a ich funkcie

2x analógový vstup:

 • Typy signálu: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Aplikácie: Diaľkové nastavenie požadovaných hodnôt pre každý prevádzkový režim, vstupy snímačov teploty, tlakového rozdielu alebo voľný snímač v užívateľsky definovanej prevádzke PID

2x digitálny vstup:

 • Pre beznapäťové riadiace výstupy alebo spínače
 • Parametrovateľné funkcie:
  • ext. VYP
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • MANUÁL (BMS -VYP)
  • Blokovanie tlačidiel
  • Prepínanie vykurovacieho/chladiaceho režimu

Wilo Net pre riadenie zdvojeného čerpadla pozostávajúceho z 2 samostatných čerpadiel, vzájomná komunikácia viacerých čerpadiel a diaľkové nastavenie čerpadiel

Signalizačné a indikačné funkcie

 • Stav displeja Indikácia prevádzky:
  • Požadovaná hodnota
  • aktuálna dopravná výška
  • Aktuálny prietok
  • Počítadlo množstva tepla a chladu
  • Spotreba elektriny
  • Teploty
 • Zobrazenie stavu LED: Bezchybná prevádzka (zelené LED), komunikácia čerpadiel (modré LED)
 • Stav displeja Indikátor diagnostiky (farba displeja červená):
  • Kódy porúch a popis chyby úplným textom
  • Opatrenia pri odstavení
 • Zberné poruchové hlásenie SSM (beznapäťový prepínací kontakt)
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM (beznapäťový spojovací kontakt)

Výmena údajov

 • Rozhranie bluetooth na bezdrôtovú výmenu údajov a diaľkové ovládanie čerpadla cez smartfón alebo tablet.
 • Sériové digitálne rozhranie Modbus RTU na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s modulom Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Sériové digitálne rozhranie BACnet MS/TP na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém RS485 (možné s modulom Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Sériové digitálne rozhranie CANopen na pripojenie na automatické riadenie budov cez zbernicový systém CANopen (možné s modulom Wilo-CIF CANopen).
 • Sériové digitálne rozhranie LON TP/FT-10 na pripojenie k automatickému riadeniu budov cez zbernicový systém LONWorks (možné s modulom Wilo-CIF LON TP/FT-10).
 • Sériové digitálne rozhranie PLR na pripojenie na automatické riadenie budov cez firemné prepojovacie moduly (možné s modulom Wilo-CIF PLR).

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo, resp. 2x samostatné čerpadlo)

 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie pri poruche/časovo závislá zámena čerpadiel)
 • Paralelný režim (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)

Vybavenie

 • Pri čerpadlách s prírubou: Vyhotovenia príruby
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protipríruby PN 6 a PN 16
  • Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80 / DN 100: príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6
  • Špeciálne vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 100: Príruba PN 16 (podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 16
 • Mnohé integrované komunikačné rozhrania a alternatívne použiteľný slot pre modul CIF
 • 5 prívodov kábla na pripojenie komunikačných rozhraní
 • Bluetooth-rozhranie
 • Grafický displej s vysokým rozlíšením so zeleným gombíkom a 2 tlačidlami
 • Praktický priestor svorkovnice
 • Integrovaný snímač prietoku a teploty
 • Sériová tepelná izolácia pre vykurovacie aplikácie
 • Elektrická rýchloprípojka s optimalizovanou zástrčkou Wilo-Connector na napájacie napätie

Materiály

 • Teleso čerpadla: sivá liatina s katodickým elektrickým ponorným lakovaním
 • Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
 • Ložisko: Uhlie
 • Obežné koleso: plast

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • 2 x optimalizovaný konektor Wilo-Connector
 • 4 x káblová priechodka M16 x 1,5
 • Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 ‐ DN 65)
 • Tesnenia pri závitovej prípojke
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Špeciálne vyhotovenia pre prevádzkový tlak PN 16

Príslušenstvo

 • Skrutkové spoje pri závitovom pripojení
 • Protipríruba ( DN 32 až DN 100)
 • Vyrovnávacie kusy
 • Izolácia pre použitia na chladenie
 • Slepé príruby
 • PT1000-snímače
 • Snímač tlakového rozdielu
 • CIF moduly Wilo: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Celková charakteristika

Charakteristiky

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-Stratos MAXO-D

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť