Wilo-Sub TWI 6

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Vysoká životnosť vďaka ušľachtilej oceli odolnej voči korózii, voliteľne v kvalite V4A
 • Certifikácia ACS pre aplikácie pitnej vody
 • Vysoká flexibilita vďaka vyhotoveniam v rozsahu 4, 6, 8 a 10 palcov
 • Veľký rozsah výkonu od 1 do 250 m³/h

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Viacstupňové 6” ponorné motorové čerpadlo s upevnením pomocou plechov pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Na zásobovanie vodou a pitnou vodou z vrtov a cisterien
 • Zásobovanie úžitkovou vodou
 • Na zásobovanie vodou v komunálnom sektore, postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Zníženie hladiny vody
 • Na čerpanie vody pre priemyselné použitie
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek

Typový kl'úč

Príkl.:

Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD
TWIPonorné motorové čerpadlo
6Priemer hydrauliky v palcoch ["]
18Menovitý objemový prietok [m3/h]
04Počet stupňov hydrauliky
CGenerácia konštrukčného radu
IPlášť motora z 1.4571, prípojka motora prostredníctvom plochého zástrčkového konektora
SDSpôsob rozbehu Bez = Priamy rozbeh SD = rozbeh hviezda-trojuholník

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Integrovaná spätná klapka
 • Spojka NEMA
 • Trojfázový motor
 • Hermeticky zaliate motory
 • Motory s možnosťou previnutia

Technické údaje

 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Teplota média: 3-30 °C
 • Minimálny prietok na motore:
  • Hermeticky zaliate motory: 0,08 - 0,16 m/s
  • Motory s možnosťou previnutia (SD-R): 0,1 - 0,5 m/s (v závislosti od typu)
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 20/h
 • Max. hĺbka ponoru:
  • Hermeticky zaliate motory: 350 m
  • Motory s možnosťou previnutia: 100 m
 • Druh ochrany: IP 68
 • Tlaková prípojka: Rp 2½ ‐ Rp 3

Materiály

 • Teleso hydrauliky: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4057
 • Teleso motora: EN-GJL, resp. ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4305, resp. 1.4301

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo s povolením ACS pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s prípojkou 4"‐ alebo 6"‐NEMA a radiálnymi alebo poloaxiálymi obežnými kolesami s článkovou konštrukciou. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor

Trojfázový motor na priamy rozbeh alebo rozbeh hviezda-trojuholník. Utesnený, hermeticky zaliaty motor s lakovou izoláciou vinutia, impregnovaný živicou alebo motor s možnosťou previnutia, vinutie s izoláciou PVC, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol.

Chladenie

Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Prevádzka motora sa musí vždy realizovať v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálnu inštaláciu možno voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálna inštalácia sa musí uskutočniť v spojení s chladiacim plášťom.

Tlakový plášť

Tlakový plášť slúži na priamu montáž agregátu do potrubného systému. V štandardnom vyhotovení nie je namontovaná spätná klapka. Maximály prítokový tlak je 10 bar.

Dimenzovanie

 • S týmito agregátmi nie je možná sacia prevádzka!
 • Agregát musí byť počas prevádzky úplne prekrytý vodou!

Rozsah dodávky

 • Hydraulika a motor zmontované
 • 4/5/10 m pripájací kábel s povolením ona použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou (prierez: 4x2,5 mm2, resp. 4x4 mm2)
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Hydraulika z ušľachtilej ocele 1.4401
 • Motor z ušľachtilej ocele 1.4401, 1.4408 alebo 1.4571
 • Vyhotovenie 60 Hz
 • Rozbeh hviezda-trojuholník
 • Motor s možnosťou previnutia
 • Motor s možnosťou previnutia, náplň pitná voda
 • konfigurované agregáty pre špeciálne vyhotovenia

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencycharts

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Výrobok

Konštrukcia

Prípojka NEMA

Štandardizovaná prípojka

-

Integrovaná spätná klapka

Bez spätnej klapky

-

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

Prevádzka FM

Motor so zaliatym statorom

Motor s možnosťou previnutia

Náplň motora olej

-

Náplň motora voda-glykol

Náplň motora pitná voda

voliteľné

Predmontovaná hydraulika/motor

Použitie

Horizontálna inštalácia

Vertikálna inštalácia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora PT100

voliteľné

Monitorovanie teploty motora PTC

º

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

-

Ochrana proti chodu nasucho

voliteľné

Integrovaná ochrana pred bleskom

-

Príslušenstvo

Kozlíky na horizontálnu inštaláciu

voliteľné

Chladiaci plášť

voliteľné

Spätná klapka

-

Tlakový plášť

voliteľné

Materials

Teleso čerpadla

1.4301

Teleso čerpadla (špeciálne vyhotovenie)

1.4404

Obežné koleso

1.4301

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

1.4404

Skriňa motora

1.4301

Skriňa motora (špeciálne vyhotovenie)

1.4401

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-Sub TWI

Article Number 6080451
Edition 1612
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 14

PDF (397 kB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Article Number 6080455
Edition 1702
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 71

PDF (1 MB)

Stiahnuť

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Article Number 6080454
Edition 1702
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (427 kB)

Stiahnuť

General overview

Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Clean Water

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 24

PDF (8 MB)

Stiahnuť

Wilo-Sub TWI 4-6

Article Number 4069717
Edition 0801
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (936 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Sub TWI 6

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť