Wilo-Sub TWU 3 HS

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Konštantný, regulovateľný tlak vďaka externému frekvenčnému meniču s integrovaným riadením (TWU 3 HS-ECP)
 • Jednoduchá inštalácia, bez dodatočných snímačov zo strany zákazníka na regulovanie tlaku (TWU 3 HS-ECP)
 • Vysoký dopravný výkon vďaka integrovanému frekvenčnému meniču s pevnými otáčkami motora 8 400 ot/min (TWU 3 HS-I)
 • Zníženie nákladov na vŕtanie studne a na inštaláciu prostredníctvom menších priemerov a menšieho objemu stavebných prác
 • Rozsiahle monitorovacie a ochranné funkcie pre absolútnu prevádzkovú bezpečnosť

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Viacstupňové, frekvenčne regulované 3" ponorné motorové čerpadlo s plášťovou konštrukciou pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Na súkromné zásobovanie vodou z vrtov, studní a cisterien
 • Na zásobovanie vodou v súkromnom sektore, postrekovanie a zavlažovanie
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek

Typový kl'úč

Napr.Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP
TWUPonorné motorové čerpadlo
3Priemer hydrauliky v palcoch ["]
03Menovitý objemový prietok [m3/h]
05Počet stupňov hydrauliky
HSVyhotovenie High Speed
EVyhotovenie frekvenčný menič
E = externý frekvenčný menič
I = interný frekvenčný menič
CPRegulačná funkcia
CP = regulácia konštantného tlaku
bez = bez pevného počtu otáčok až 8400 1/min

Technické údaje

Ponorné motorové čerpadlo

 • Napájacie napätie:
  HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (pripojenie prostredníctvom frekvenčného meniča na striedavý prúd)
  HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (priame pripojenie na striedavý prúd)
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Teplota média: 3 – 35 °C
 • Minimálny prietok na motore: 0,08 m/s
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 30 /h
 • Max. hĺbka ponoru: 150 m
 • Druh ochrany: IP58
 • Tlaková prípojka: Rp 1/Rp 1¼

Frekvenčný menič pre vyhotovenie „HS-E…“:

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Výstup: 3~230 V/max. 140 Hz/max. 2,2 kW
 • Teplota média: 3 – 50 °C
 • Max. tlak: 8 bar
 • Druh ochrany: IPX5
 • Prípojka: G 1¼

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi obežnými kolesami
 • Integrovaná spätná klapka
 • Vrátane frekvenčného meniča (HS-E…: externý, HS-I…: integrovaný)
 • Termická ochrana motora s frekvenčným meničom

Materiály

 • Teleso hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Polykarbonát
 • Hriadeľ hydraulika: ušľachtilá oceľ 1.4104
 • Teleso motora: ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motor: ušľachtilá oceľ 1.4305

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na vertikálnu alebo horizontálnu montáž.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi obežnými kolesami s článkovou konštrukciou. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor

Nehrdzavejúci asynchrónny motor na pripojenie dodaného frekvenčného meniča (HS-E…) alebo na priame pripojenie do siete (HS-I…). Motor s možnosťou previnutia, naplnený olejom, so samomazacími ložiskami, dimenzovaný pre vysoké počty otáčok až do 8400 1/min.

Frekvenčný menič

Externý frekvenčný menič alebo integrovaný do motora, na prevádzku čerpadla s počtom otáčok až do 8400 1/min., vrátane týchto funkcií:

 • Pozvoľný rozbeh
 • ochrana proti podpätiu, prepätiu a skratu
 • Termické monitorovanie motora a frekvenčného meniča

Vyhotovenie „HS-E…“ s externým frekvenčným meničom má tieto dodatočné charakteristiky vybavenia:

 • Regulačná funkcia „CP“: Konštantný tlak
 • Zabránenie neustálemu novému štartu (taktovanie) prostredníctvom monitorovania tesnosti
 • Ochrana proti chodu nasucho s automatickou funkciou reset
 • Zmena smeru otáčania
 • Nastavenie pre max. prúd a požadovaný tlak
 • Indikácia tlaku na displeji
 • Nastavenia, prevádzkové stavy a chybové hlásenia sa zobrazia pomocou LED alebo na displeji

Frekvenčný menič sa musí inštalovať mimo čerpaného média na mieste, kde je chránený proti zaplaveniu!

Regulačná funkcia „CP“: Konštantný tlak

Prevádzkou s frekvenčným meničom sa počet otáčok agregátu automaticky prispôsobí momentálnej potrebe vody. Týmto ponorné motorové čerpadlo dodáva vždy konštantný tlak.

Chladenie

Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Prevádzka motora sa musí vždy realizovať v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať.

Pri vertikálne inštalácii sa v závislosti od priemeru studne musí použiť chladiaci plášť. Horizontálna inštalácia sa musí vždy uskutočniť v spojení s chladiacim plášťom.

Chladenie externého frekvenčného meniča sa tiež realizuje pomocou čerpaného média. Pre tento účel sa frekvenčný menič musí inštalovať priamo do potrubia mimo čerpaného média (na mieste, kde je chránený proti zaplaveniu).

Dimenzovanie

 • Pri týchto agregátoch nie je možná nasávacia prevádzka!
 • Agregát musí byť počas prevádzky úplne prekrytý vodou!
 • Pre inštaláciu je pri všetkých typoch okrem TWU 3-05..HS-ECP-B potrebný adaptér z Rp 1 na G 1¼. Tento musí zabezpečiť zákazník!

Rozsah dodávky

 • Hydraulika + motor zmontované
 • Frekvenčný menič
 • 1,75 m pripájací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou (prierez: 4x1,5 mm2)
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Špeciálne dĺžky káblov na dopyt

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Výrobok

Konštrukcia

Prípojka NEMA

Štandardizovaná prípojka

-

Integrovaná spätná klapka

Bez spätnej klapky

-

Motor na striedavý prúd

Trojfázový motor

-

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

-

Prevádzka FM

Motor so zaliatym statorom

-

Motor s možnosťou previnutia

Náplň motora olej

Náplň motora voda-glykol

-

Náplň motora pitná voda

-

Predmontovaná hydraulika/motor

Použitie

Horizontálna inštalácia

Vertikálna inštalácia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora PT100

-

Monitorovanie teploty motora PTC

-

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

-

Ochrana proti chodu nasucho

-

Integrovaná ochrana pred bleskom

-

Príslušenstvo

Kozlíky na horizontálnu inštaláciu

-

Chladiaci plášť

voliteľné

Spätná klapka

-

Tlakový plášť

-

Materials

Teleso čerpadla

ušľachtilá oceľ

Teleso čerpadla (špeciálne vyhotovenie)

Obežné koleso

plast

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

Skriňa motora

ušľachtilá oceľ

Skriňa motora (špeciálne vyhotovenie)

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Article Number 6080452
Edition 1608
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 11

PDF (514 kB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-Sub TWU 3-...HS

Article Number 6063546
Edition 1405
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 138

PDF (11 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť