Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Nízke prevádzkové náklady vďaka optimalizovaným hydraulikám a efektívnym motorom na cielené využitie v geotermických aplikáciách
 • Vysoké ročné pracovné číslo (JAZ) vďaka zvýšenej účinnosti systému
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka flotačným obežným kolesám integrovanej spätnej klapke
 • Jednoduchá inštalácia prostredníctvom variantu Quick-Connect na jednoduché a rýchle predĺženie kábla motora

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Viacstupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s plášťovou konštrukciou pre vertikálnu a horizontálnu inštaláciu

Použitie

 • Geotermické aplikácie
 • Na zásobovanie vodou z vrtov a cisterien
 • Na zásobovanie vodou, postrekovanie a zavlažovanie
 • Zvyšovanie tlaku
 • Zníženie hladiny vody
 • Na čerpanie vody bez zložiek s dlhými vláknami a abrazívnych zložiek

Typový kl'úč

napr.Wilo-Sub TWU 4-0203-C-QC-GT
TWUPonorné motorové čerpadlo
4Priemer hydrauliky v palcoch ["]
02Menovitý objemový prietok [m3/h]
03Počet stupňov hydrauliky
CGenerácia konštrukčného radu
IPlášť motora z 1.4571, prípojka motora prostredníctvom plochého zástrčkového konektora
QCQuick Connect Cable
Rýchlopripojovací kábel na jednoduché a rýchle
predĺženie kábla motora
GTpre geotermické aplikácie

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami
 • Hermeticky zaliate motory
 • Integrovaná spätná klapka
 • Spojka NEMA
 • Trojfázový motor

Technické údaje

 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,7
 • Pripojenie na sieť: 3~400 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim ponorené: S1
 • Teplota média: 3-30 °C
 • Minimálny prietok na motore: 0,08 m/s
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 20/h
 • Max. hĺbka ponoru: 200 m
 • Druh ochrany: IP 68
 • Tlaková prípojka: Rp 1¼

Materiály

 • Teleso hydrauliky: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Noryl
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4104
 • Teleso motora: Ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4305

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo na vertikálnu alebo horizontálnu montáž.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi alebo poloaxiálnymi obežnými kolesami v článkovej konštrukcii. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor

Nehrdzavejúci trojfázový motor pre priamy štart. Utesnený, hermeticky zaliaty motor, laková izolácia vinutia, impregnovaný živicou, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol.

Chladenie

Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Prevádzka motora sa musí vždy realizovať v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálna inštalácia sa môže podľa voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálna inštalácia sa musí uskutočniť v spojení s chladiacim plášťom.

Dimenzovanie

 • S týmito agregátmi nie je možná sacia prevádzka!
 • Agregát musí byť počas prevádzky úplne prekrytý vodou!

Rozsah dodávky

 • Hydraulika a motor zmontované
 • Pripojovací kábel s povolením pre použitie s pitnou vodou (TWU 4-…-GT s 15 m káblom; TWU 4-…-GT-QC s krátkym káblom a zástrčkou pre rýchlu výmenu)
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Vyhotovenia motora pre zvláštne napätia 3~380 V, 60 Hz; 3~460 V, 60 Hz

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencycharts

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Výrobok

Konštrukcia

Prípojka NEMA

Štandardizovaná prípojka

-

Integrovaná spätná klapka

Bez spätnej klapky

-

Motor na striedavý prúd

-

Trojfázový motor

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

-

Prevádzka FM

Motor so zaliatym statorom

Motor s možnosťou previnutia

-

Náplň motora olej

-

Náplň motora voda-glykol

Náplň motora pitná voda

-

Predmontovaná hydraulika/motor

Použitie

Horizontálna inštalácia

Vertikálna inštalácia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora PT100

-

Monitorovanie teploty motora PTC

-

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

Ochrana proti chodu nasucho

-

Integrovaná ochrana pred bleskom

-

Príslušenstvo

Kozlíky na horizontálnu inštaláciu

-

Chladiaci plášť

voliteľné

Spätná klapka

-

Tlakový plášť

-

Materials

Teleso čerpadla

ušľachtilá oceľ

Teleso čerpadla (špeciálne vyhotovenie)

Obežné koleso

plast

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

Skriňa motora

ušľachtilá oceľ

Skriňa motora (špeciálne vyhotovenie)

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Article Number 6080453
Edition 1701
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (522 kB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Article Number 2019023
Edition 1103
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (584 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť