Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Jednoduchá inštalácia vďaka predmontovaným a prepojeným komponentom
 • Nehrdzavejúce diely prichádzajúce do styku s médiom
 • Integrovaná spätná klapka
 • Odolné voči opotrebeniu vďaka flotačným obežným kolesám

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody ponorným motorovým čerpadlom, riadením a kompletným príslušenstvom.

Použitie

Zariadenie na rozvod vody na vlastné zásobovanie vodou v súkromnej oblasti

 • Práčky
 • Postrekovanie záhrad
 • Prečerpávanie a plnenie
 • Odberové miesta pre úžitkovú vodu

Typový kl'úč

napr.Wilo-Sub TWU 4-0405-C-P&P/FC
TWUPonorné motorové čerpadlo
4Priemer hydrauliky v palcoch ["]
04Menovitý objemový prietok [m3/h]
05Počet stupňov hydrauliky
CGenerácia konštrukčného radu
P&PSystém čerpadla Plug & Pump
FCVyhotovenie
FC = balík Sub-I s HiControl 1
DS = balík Sub-II s tlakovým spínaním

Vybavenie/funkcia

 • Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi obežnými kolesami
 • Integrovaná spätná klapka
 • Spojka NEMA
 • Motor na striedavý prúd
 • Termická ochrana motora
 • Ochrana proti chodu nasucho (len pri Wilo‐P&P‐Paket Sub‐I)

Technické údaje

 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,7
 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz
 • Prevádzkový režim - ponorené: S1
 • Teplota média: 3-30 °C
 • Minimálny prietok na motore: 0,08 m/s
 • Max. obsah piesku: 50 g/m3
 • Max. počet štartov: 20/h
 • Max. hĺbka ponoru: 27 m
 • Druh ochrany: IP 68
 • Tlaková prípojka: Rp 1¼

Materiály

 • Teleso hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá: Noryl
 • Hriadeľ hydrauliky: ušľachtilá oceľ 1.4104
 • Teleso motora: ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Hriadeľ motora: ušľachtilá oceľ 1.4305

Opis/konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo pre vertikálnu alebo horizontálnu montáž.

Hydraulika

Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálnymi obežnými kolesami s článkovou konštrukciou. Integrovaná spätná klapka. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z nehrdzavejúcich materiálov.

Motor

Nehrdzavejúci motor na striedavý prúd na priamy rozbeh bez rozbehového prístroja. Utesnený, hermeticky zaliaty motor, laková izolácia vinutia, impregnovaný živicou, samomazacie ložiská, náplň voda-glykol.

Chladenie

Chladenie motora sa realizuje pomocou čerpaného média. Prevádzka motora sa musí vždy realizovať v ponorenom stave. Hraničné hodnoty k max. teplote média a minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodržiavať. Vertikálna inštalácia sa môže voliteľne uskutočniť s chladiacim plášťom alebo bez neho. Horizontálna inštalácia sa musí uskutočniť v spojení s chladiacim plášťom.

Dimenzovanie

 • S týmito agregátmi nie je možná sacia prevádzka!
 • Agregát musí byť počas prevádzky úplne prekrytý vodou!

Rozsah dodávky

Balík Wilo‐Plug & Pump Sub‐I na zavlažovanie záhrad súkromnej zelene v oblasti domácností:

 • Kompletne zmontované
 • 30 m pripojovací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou (prierez: 4x1,5 mm2)
 • Skriňový rozvádzač s kondenzátorom, tepelnou ochranou motora a zapínačom/vypínačom
 • Wilo-HiControl 1 (FC); automatický detektor prúdenia a tlaku s integrovanou ochranou proti chodu nasucho
 • 30 m pridržiavacie lano
 • Montážne diely: 2x skrutkové spoje s upínacím krúžkom, redukčný kus R 1¼ na R 1, 8x káblové viazače
 • Návod na montáž a obsluhu

Balík Wilo‐Plug & Pump Sub‐II na vlastné zásobovanie vodou rodiných domov a viacbytových domov:

 • Kompletne zmontované
 • 30 m pripojovací kábel s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou (prierez: 4x1,5 mm2)
 • Skriňový rozvádzač s kondenzátorom, tepelnou ochranou motora a zapínačom/vypínačom
 • Tlakové spínanie Wilo 0 – 10 bar vrát. 18 l membránovej expanznej nádoby, manometra, uzatváracej armatúry a tlakového spínača
 • 30 m pridržiavacie lano
 • Montážne diely: T kus, redukčný kus R 1¼ na R 1, 8x káblové viazače
 • Návod na montáž a obsluhu

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencycharts

Celková charakteristika

Celková charakteristika

Výrobok

Konštrukcia

Prípojka NEMA

Štandardizovaná prípojka

-

Integrovaná spätná klapka

Bez spätnej klapky

-

Motor na striedavý prúd

Trojfázový motor

-

Zapnutie priamo

Zapnutie hviezda-trojuholník

-

Prevádzka FM

Motor so zaliatym statorom

Motor s možnosťou previnutia

-

Náplň motora olej

-

Náplň motora voda-glykol

Náplň motora pitná voda

-

Predmontovaná hydraulika/motor

Použitie

Horizontálna inštalácia

Vertikálna inštalácia

Vybavenie/funkcia

Monitorovanie teploty motora PT100

-

Monitorovanie teploty motora PTC

-

Skrinka kondenzátora pri 1~230 V

Ochrana proti chodu nasucho

Integrovaná ochrana pred bleskom

-

Príslušenstvo

Kozlíky na horizontálnu inštaláciu

-

Chladiaci plášť

voliteľné

Spätná klapka

-

Tlakový plášť

-

Materials

Teleso čerpadla

ušľachtilá oceľ

Teleso čerpadla (špeciálne vyhotovenie)

Obežné koleso

plast

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

Skriňa motora

ušľachtilá oceľ

Skriňa motora (špeciálne vyhotovenie)

Stiahnutia

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Article Number 6080453
Edition 1701
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 8

PDF (522 kB)

Stiahnuť

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Article Number 2019023
Edition 1103
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 30

PDF (584 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť