Wilo-VeroLine-IP-E

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Úspora energie vďaka integrovanému elektronickému prispôsobeniu výkonu
 • Voliteľné rozhrania cez zásuvné IF moduly na komunikáciu cez zbernicu
 • Jednoduché ovládanie vďaka technológii zeleného gombíka a displeju
 • Integrované riadenie zdvojených čerpadiel
 • Integrovaná plná ochrana motora (KLF) so spúšťacou elektronikou

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Elektronicky regulované suchobežné samostatné čerpadlo, konštrukčný typ Inline s prírubovou prípojkou a automatickým prispôsobením výkonu

Použitie

Čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), studenej vody a zmesí vody a glykolu bez abrazívnych látok vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach pre studenú a chladiacu vodu.

Typový kl'úč

PríkladIP-E 40/160-4/2-R1
IP-EČerpadlo inline s elektronickou reguláciou
40Menovitá svetlosť DN potrubnej prípojky
160Nominálny priemer obežného kolesa
4Menovitý výkon motora P2 v kW
2Počet pólov
R1Vyhotovenie bez tlakového snímača

Technické údaje

 • Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Prípustný teplotný rozsah ‐-20 °C až +120 °C
 • Pripojenie na sieť
  • 3~400 V ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 60 Hz
 • Druh ochrany IP 55
 • Menovitá svetlosť DN 32 až DN 80
 • Max. prevádzkový tlak 10 bar (špeciálne vyhotovenie: 16 bar)

Opis/konštrukcia

Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo v Inline-konštrukcii s

 • Mechanická upchávka
 • prírubovou prípojkou
 • Pohon s integrovanou elektronickou reguláciou otáčok

Materiály

 • Teleso čerpadla a medzikus: EN-GJL-250
 • Obežné koleso: PPO-GF30
 • Hriadeľ: 1.4021
 • Mechanická upchávka: AQEGG; na dopyt aj iné mechanické upchávky

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Δp‐c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δp‐v pre variabilný tlakový rozdiel
 • PID-Control
 • Automatický režim s reguláciou otáčok (n=constant)

Plocha manuálneho ovládania

 • Zelený gombík a displej

Manuálne funkcie

 • Nastavenie požadovanej hodnoty rozdielového tlaku
 • Nastavenie otáčok (ručný režim s pevnými otáčkami)
 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie ZAP./VYP. čerpadla
 • Konfigurácia všetkých prevádzkových parametrov
 • Potvrdenie chyby

Externé riadiace funkcie

 • Riadiaci vstup „Priorita VYP“
 • Riadiaci vstup „Externá výmena čerpadiel“ (účinné len pri prevádzke zdvojených čerpadiel)
 • Analógový vstup 0–10 V, 0–20 mA pre automatický režim s reguláciou otáčok (DDC) a diaľkové nastavenie požadovaných hodnôt
 • Analógový vstup 2–10 V, 4–20 mA pre automatický režim s reguláciou otáčok (DDC) a diaľkové nastavenie požadovaných hodnôt
 • Analógový vstup 0–10 V pre signál skutočnej hodnoty zo snímača tlaku
 • Analógový vstup 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA pre signál skutočnej hodnoty zo snímača tlaku

Signalizačné a indikačné funkcie

 • Zberné poruchové hlásenie SSM
 • Zberné prevádzkové hlásenie SBM

Výmena údajov

 • Infračervené rozhranie na bezdrôtový prenos údajov IČ monitor/IČ kľúč
 • Zásuvka pre IF moduly Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) na pripojenie na automatické riadenie budov

Bezpečnostné funkcie

 • Plná ochrana motora s integrovanou spúšťacou elektronikou
 • zablokovanie prístupu

Riadenie zdvojených čerpadiel (zdvojené čerpadlo, resp. 2x samostatné čerpadlo)

 • Hlavný/záložný režim (automatické prepínanie v prípade poruchy)
 • Hlavný/záložný režim - výmena čerpadiel po 24 hodinách
 • Paralelný režim
 • Paralelný režim (pripájanie a odpájanie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti)

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

 • Variant …-R1 bez snímača tlakového rozdielu
 • Variant ...-H5 s telesom PN16 (za príplatok)
 • Variant ...-S1/-S2 so špeciálnou mechanickou upchávkou (za príplatok)

Príslušenstvo

 • 3 konzoly s upevňovacím materiálom pre inštaláciu na základ
 • IČ monitor, IČ USB kľúč
 • IF modul PLR pre napojenie na PLR/konvertor rozhraní
 • IF modul LON pre napojenie na sieť LONWORKS
 • IF modul BACnet
 • IF modul Modbus
 • IF modul CAN
 • Regulačný systém VR-HVAC
 • Regulačný systém CCe-HVAC
 • Regulačný systém SCe-HVAC
 • Snímač tlakového rozdielu (DDG)

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencychartsČerpadlá s príkonom > 150 kW alebo s prietokom QBEP < 6 m3/h nespadajú pod smernicu o ekodizajne pre čerpadlá vody. Preto sa nevykazuje žiadna hodnota MEI.

Celková charakteristika

Charakteristiky

Výrobok

Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Vykurovacia voda (podľa VDI 2035)

Zmesi vody a glykolu (pri 20-40 obj. % glykolu a teplote média ≤ 40 °C)

Chladiaca a studená voda

Teplonosný olej

Špeciálne vyhotovenie za príplatok

Prípustná oblasť použitia

Štandardné vyhotovenie pre prevádzkový tlak pmax

10 bar

Špeciálne vyhotovenie pre prevádzkový tlak pmax

16 bar

Teplotný rozsah pri teplote okolia max. +40 °C

-20...+120 °C (závisí od čerpaného média)

Teplota okolia, max.

+40 °C

Inštalácia v uzavretých objektoch

Inštalácia vo vonkajšom prostredí

-

Potrubné prípojky

Menovité svetlosti prípojky DN

32 - 80

Príruby (podľa EN 1092-2)

PN 10 (PN 16 na vyžiadanie)

Materiály

Teleso čerpadla

EN-GJL-250

Medzikus

EN-GJL-250

Obežné koleso

PPO-GF30

Obežné koleso (špeciálne vyhotovenie)

Hriadeľ čerpadla

1.4021 [AISI420]

Mechanická upchávka

AQEGG

iné mechanické upchávky

na vyžiadanie

Elektrické pripojenie

Pripojenie na sieť

3~380 V, 50/60 Hz

Rozsah regulácie otáčok

750-2900 1/min

Motor/elektronika

Technológia motora

Asynchrónny motor

Integrovaná plná ochrana motora

Druh ochrany

IP 55

Izolačná trieda

F

Rušivé vyžarovanie

EN 61800-3

Odolnost' proti rušeniu

EN 61800-3

Ochranné zariadenie proti chybnému prúdu (FI)

Možnosti inštalácie

Inštalácia do potrubia (≤ 15 kW výkon motora)

Montáž na konzolu

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-Veroline IP-E, DP-E

Article Number 2144991
Edition 1505
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 66

PDF (6 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-VeroLine-IP-E

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť