Wilo-VeroNorm NPG

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Použiteľné pri teplotách do 140°C
 • Vyhotovenie Back‐Pull‐Out
 • Rozšírenie palety výrobkov DIN EN 733

Popis konštrukčného radu

Konštrukčný typ

Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo namontované na základovej doske

Použitie

 • Čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), studenej vody a zmesí vody a glykolu bez abrazívnych látok vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach pre studenú a chladiacu vodu.
 • Použitie v oblasti komunálneho zásobovania vodou, zavlažovania, technického zariadenia budov, všeobecného priemyslu, elektrární atď.

Technické údaje

Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,4

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • návod na montáž a obsluhu

Materiály

 • teleso čerpadla: EN-GJL-250
 • obežné koleso: EN-GJL-250
 • hriadeľ: podľa typu X30Cr13

Opis/konštrukcia

Jednostupňové nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii so spojkou, s ochranou spojky, motorom a so základnou doskou

 • Demontovateľná spojka
 • mechanickou upchávkou alebo upchávkovým tesnením

Všeobecné informácie - Smernica ErP o ekodizajne

Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) ≥ 0,4

 • Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70
 • Účinnosť čerpadla s rotorom s redukovaným priemerom je zvyčajne nižšia ako účinnosť čerpadla s rotorom s úplným priemerom. Redukcia priemeru rotora prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa zakladá na rotore s úplným priemerom.
 • Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.
 • Informácie o referenčných hodnotách účinnosti sú dostupné na www.europump.org/efficiencycharts
 • Čerpadlá s príkonom > 150 kW alebo s prietokom QBEP < 6 m3/h nespadajú pod smernicu o ekodizajne pre čerpadlá vody. Preto sa nevykazuje žiadna hodnota MEI.

Celková charakteristika

Charakteristiky

Charakteristiky

Stiahnutia

General overview

Edition 2017
Formát stránky A4
Počet strán 72

PDF (46 MB)

Stiahnuť

Wilo-NPG

Article Number 4095556
Edition 0610
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 1

PDF (2 MB)

Stiahnuť

PDF: Wilo-VeroNorm NPG

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť