Wilo-Yonos PICO-D

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • LED indikátor pre nastavenie požadovanej hodnoty v krokoch po 0,1 m a na indikáciu priebežnej spotreby
 • Elektrické pripojenie bez nutnosti použitia nástroja vďaka konektoru Wilo-Connector
 • Jedinečná funkcia odvzdušnenia čerpadla pre každé čerpadlo
 • Zdvojené čerpadlo pre samostatný (Δp-c a Δp-v) alebo paralelný režim (Δp-c)
 • Veľmi vysoký rozbehový moment pre bezpečný rozbeh

Konštrukčný typ

Mokrobežné obehové zdvojené čerpadlo so závitovým pripojením, s EC motorom odolným proti blokovaciemu prúdu a integrovanou elektronickou reguláciou výkonu.

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, použitie v klimatizácii, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Prevádzkové režimy

 • Δ p-c pre konštantný tlakový rozdiel
 • Δ p-v pre variabilný tlakový rozdiel

Manuálne funkcie

 • Nastavenie prevádzkového režimu
 • Nastavenie výkonu čerpadla (dopravná výška)
 • Funkcia odvzdušnenia

Automatické funkcie

 • Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového režimu
 • Automatická funkcia odblokovania

Signalizačné a indikačné funkcie

 • Indikácia príkonu vo W
 • Indikácia aktuálnej dopravnej výšky pri nastavení
 • Zobrazenie poruchových hlásení (chybové kódy)

Vybavenie

 • Elektrická rýchloprípojka s konektorom Wilo-Connector
 • Funkcia odvzdušnenia
 • Motor odolný voči blokovaciemu prúdu
 • Časticový filter

Funkcia zdvojeného čerpadla

 • Hlavná/záložná prevádzka (automatické prepínanie pri poruche/časovo závislá zámena čerpadiel). Keď má byť zdvojené čerpadlo prevádzkované v hlavnej/záložnej prevádzke, musia byť regulačný režim a dopravná výška nastavené rovnako.
 • Paralelná prevádzka (pripojenie a odpojenie v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti): Keď má byť zdvojené čerpadlo prevádzkované v paralelnej prevádzke/prevádzke so špičkovým zaťažením, musí byť nastavený regulačný režim Δp-c s rovnakou dopravnou výškou.

Pre prepínanie čerpadiel, napr. v prípade poruchy, je potrebný prídavný spínací prístroj.

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Wilo-Connector
 • Tesnenia
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Yonos PICO

Vysokoúčinné čerpadlo (závitové čerpadlo), elektronicky regulované

-D

Zdvojené čerpadlo

30/

Menovitá svetlosť pripojenia

1-6

Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

Technické údaje

 • Fluid temperature -10 °C to +95 °C
 • Mains connection 1~230 V, 50 Hz
 • Protection class IPX2D
 • Screwed connection Rp 1¼
 • Max. operating pressure 10 bar

Celková charakteristika

Yonos PICO-D

Stiahnutia

Wilo-Yonos PICO

Article Number 4152372, 4153787, 413794, 4164030, 4209895
Edition 1202
Číslo verzie 01
Formát stránky A6
Počet strán 28

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Yonos PICO-D

Article Number 4180197
Edition 2013-2
Číslo verzie 01
Formát stránky A6
Počet strán 8

PDF (864 kB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Yonos PICO-D

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť