Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Tlaková kanalizácia so systémom Nexos Intelligence

Systém tlakovej kanalizácie s Nexos Intelligence: inteligentné siete pre zvýšenie spoľahlivosti a efektivity

Čerpanie surovej odpadovej vody je stále náročnejšie, často dochádza k zanášaniu tlakového potrubia.

Inovatívny systém tlakovej kanalizácie so zariadením Nexos Intelligence sleduje a kontroluje jednotlivé čerpacie stanice pre spoľahlivé a energeticky účinné odvodnenie.

Systém tlakovej kanalizácie s Nexos Intelligence

  • Optimalizované prietoky v potrubí kolektorov zabezpečujú, že systémy tlakovej kanalizácie sú energeticky účinné a pracujú bez upchania.
  • Čerpadlá sú hospodárne, pretože ich prevázkové body sú optimalizované tak, aby zabezpečili spoľahlivú prevádzku pri nízkych otáčkach.
  • To má za následok zníženie nákladov na prevádzku a údržbu obecných kanalizácií.
  • Prevádzkové náklady sú znížené vďaka včasnej detekcii porúch.
  • Sieťové systémy a prenos digitálnych dát uľahčujú správu každej čerpacej stanice.
Teraz. Riešenie, ktoré vám dá ešte viac.

Tlaková kanalizácia so systémom Nexos Intelligence

Tlaková kanalizácia so systémom Nexos Intelligence vám poskytuje komplexnú sieť, monitorovania a riadenia systému odkanalizovania. Skládá sa z čerpacej komory Wilo-Port 800, ponorného čerpadla Wilo-Rexa CUT s rezacím zariadením, rozvádzačom Wilo-EC Lift s rádiovou anténou, bránou a prevádzkovým softwarom. Jednotlivé čerpacie stanice sú digitálne prepojené s centrálnym riadiacim systémom. Toto riadi čerpaciu stanicu a odvádza ju podľa individuálne vyvinutých algoritmov buď vo fázach, alebo v nastavených intervaloch.Toto inteligentné riešenie je v súlade s kolektormi a spojenými čerpacími stanicami a súčasne minimalizuje nebezpečie zanesenia a upchávania.

Ďaľkový monitoring a riadenie

Všetky informácie o stave sú zhromažďované na centrálnom serveri, čo znamená, že každé chybové hlásenie je včas zaznamenané a odoslané cez sms a e-mail. Tým je zabezpečená prevencia poškodenia celého systému. Najmä pei údržbe na zbernej čerpacej stanici, môže mať za následok dočasnú deaktiváciu celého systému tlakovej kanalizácie, a tým sa zabráni spätnému toku.

Analýza systému

Prevádzkový stav každej čerpacej stanice je kedykoľvek vidieť v počítači.

Sú k dispozícii podrobné analytické funkcie vrátane najdôležitejších informácií o stave systému. Týmto spôsobom možno zobraziť zhromaždené informácie a analyzovať ich v jednoduchej forme - od podrobného denného vývojy krivky až po kompletné ročné vyhodnotenie.

Inteligentná sieť tlakové kanalizácie so systémom NEXOS Intelligence poskytuje prevázkovateľom tri kľúčové výhody: vysokú prevádzkovú spoľahlivosť s hladkým bezproblémovým chodom, komplexnú konrolu systému a úspory energie.