Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Riešenia pre čističky odpadových vôd

Nedostatok zdrojov a stále rastúci dopyt po čistej vode sa stáva výzvou na hľadanie riešení účinného a spoľahlivého čistenia vody. Spoločnosť Wilo využíva možnosti digitalizácie a automatizácie na optimalizíciu prevádzky čistiarní odpadových vôd. Nech sa už jedná o existujúce čistiarne alebo o projekty nových čistiarní odpadových vôd, naše riešenia ponúkajú mimoriadnu účinnosť a uľahčenie každodennej práce.

Systemgrafik

Wilo-TP Control- automaticky zvyšuje bezpečnosť a účinnosť počas biologickej časti úpravy odpadovej vody

Nový systém riadenia čistiarní odpadových vôd zabezpečuje inteligentné riadenie, reguláciu a monitorovanie. Program riadi takmer všetky postupy a procesy zodpovedajúce procedúram a kombinuje automatizáciu, bezpečnosť a dokumentáciu všetkých procesov.

  • Prináša väčšie pohodlie pri svojej každodennej práci vďaka novému systému riadenia čistiarne odpadových vôd Wilo-TP Control
  • Udržateľný zber dát a trvalé analyzovanie sú základom pre optimálnu a bezpečnú prevádzku

Aeračné systémy, miešadlá a stáčacia technológia– Inovatívne systémové riešenia

Nech už plánujete nový systém alebo inovujete existujúci, všetka technológia je individuálne prispôsobená čistiarni odpadových vôd. Portfólio produktov Wilo zahŕňa všetky prvky potrebné na prevádzku optimálneho systému.

  • Individuálna konfigurácia a plánovanie s využitím moderných digitálnych simulácií prúdenia vody
  • Optimálny systém prevádzky a rastúca účinnosť celých rastlín pri využití aeračného systému, miešadiel a stáčacej technológie.

Ponorné motory Wilo alebo vertikálne miešadlá napríklad zabezpečujú potrebný prietok pri vysoko indukovaných ťahoch, zatiaľ čo beží hladko po celú dobu - aj pri nepriaaznivých podmienkach nafukovaniu. Aeračné systémy Wilo vždy zaručia optimálne zásobovanie kyslíkom v nádrži s kalom vďaka rôzným verziám a membránovým materiálom.

Slow-running submersible mixer

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Vardo WEEDLESS-F Langsamlaufendes Vertikalrührwerk

Wilo-Vardo WEEDLESS

Wilo-Sevio Air Composing

Wilo-Sevio AIR

Wilo-Sevio ELASTOX

SBR-DEKA Dekantiertechnik für den SBR-process - ein Produkt der Wilo GVA GmbH

Wilo-Savus OPTI