Wilo-Actun OPTI-MS

Wilo-Actun OPTI-MS – nezávislá a optimalizovaná dodávka vody využitím solárnej energie

Zabezpečiť spoľahlivú dodávku vody v suchých a odľahlých oblastiach, ktoré nie sú pripojené k elektrickej sieti je výzvou.Nový solárny Wilo-Actun OPTI-MS poskytuje riešenie, ktoré je nezávislé na napájaní siete pre efektívne a spoľahlivé zásobovanie vodou.

Wilo-Actun OPTI-MS

  • Úplne nezávislé a efektívne zásobovanie vodou
  • Jednoduchá elektrická inštalácia
  • Optimálny výtlak vďaka vysokej účinnosti hydrauliky a motora a dynamickému MPPT
  • Špecifická flexibilita systému
  • Zvýšená životnosť a spoľahlivosť vďaka vysoko kvalitným materiálom a vodotesnej konštrukcii zapuzdreného motora
  • Zvýšená prevádzková spoľahlivosť pomocou zabudovaných ochrán
  • Vzdialený prístup k prevádzkovým parametrom a nastavením cez nástroj Solar Connect v mobilnej aplikácii Wilo-Assistant

Nezávislá dodávka vody

Vo vidieckych oblastiach a v rozvojových krajinách nie je dosť často možné sa pripojiť k miestnemu vodovodu. Naviac čerpanie vody vyžaduje predovšetkým použitie ponorných čerpadiel v kombinácii s naftovými generátormi. Solárne ponorné čerpadlá s integrovanými meničmi zabezpečujú nezávislosť na nespoľahlivom zásobovaní elektrickou energiou.

Spoľahlivosť prevádzky

Od zavlažovania poľnohospodárskej pôdy, chovu hospodárskych zvierat po dodávku vody malým obciam zabezpečuje Wilo-Actun OPTI-MS optimálny výtlak vody vďaka vysokej motorovej a hydraulickej účinnosti a MPPT regulátora.

Pre rovnakú intenzitu slnečného žiarenia a rovnakú konfiguráciu fotovoltaických modulov môže čerpadlo Wilo-Actun OPTI-MS čerpať viac vody - a tým dodať vodu na väčšiu plochu, napojiť viac zvierat alebo zásobovať vodou väčší počet domácností.

Dokonca i keď existuje len minimálne slnečné žiarenie, dynamický MPPT regulátor sa aktivuje a zaručí dodávku vody.

Výhoda

Funkcia Solar Connect v aplikácii Wilo-Assistant vám ponúka vynikajúcu úroveň kontroly a pohodlia: Užívateľ si môže overiť svojím smartphonom dostatočný prívod vody, napríklad pre zavlažovanie poľnohospodárskej plochy - a to aj na väčšiu vzdialenosť. Pokiaľ dôjde k zmenám v prevádzkového stavu, užívateľ obdrží správu a môže tak včas prijať vhodné opatrenia. Vzdialená kontrola tak zabezpečuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, šetrí čas a zaručuje efektívne a účinné využitie vody.

Wilo-Actun OPTI Irrigation House iPhone