Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Malé kompaktné prečerpávače

Automatické prečerpávacie zariadenia na splaškovú vodu bez fekálií (HiDrainLift 3) alebo s fekáliami (HiSewLift 3).


HiDrainLift 3

Malé prečerpávacie boxy pre splaškovú vodu z kuchýň a kúpeľní s filtrom s aktívnym uhlím proti zápachu, zabudovanou spätnou klapkou, vr. pripojovacej sady výtlaku Ø 32 mm a tesnenie nátoku Ø 40 mm.

Viac o HiDrainLift 3Katalógový list

HiSewlift 3

Malé prečerpávacie boxy s rezacím zariadením pre splaškovú vodu z toaliet a kúpeľní s filtrom s aktívnym uhlím proti zápachu, zabudovanou spätnou klapkou, vr. pripojovacej sady výtlaku Ø 32 mm a tesnenie nátoku z WC Ø 110 mm a ďalších nátokov Ø 40 mm.

Viac o HiSewlift 3Katalógový list

Názov Počet prípojok Qmax [m3/h] Hmax [m] Obj. č. Odporúčaná cena
HiDrainLift 3-24 2 3,7 6 4191678 343,-
HiDrainLift 3-35 3 5,5 7 4191679 357,-
HiDrainLift 3-37 3 6,2 8 4191680 404,-
HiSewlift 3-15 WC + 1 5,2 8 4191675 393,-
HiSewlift 3-35 WC + 3 5,2 8 4191677 399,-
HiSewlift 3-I35 WC + 3 5,2 8 4191674 410,-