Noviky v Domestic 2021 - Isar BOOST5 a DrainLift SANI-S


Draft

Isar BOOST5

Kompaktná domáca vodáreň

Plne automatická vodáreň s frekvenčným meničom reugulujúcim otáčky čerpadla na nastavený tlak.

Dodávka pitnej a čistej úžitkovej vody pre rodinné domy a menšie komerčné objekty.

Nasávanie zo studní a nádrží - sacia výška max. 8 m, prepínač do režimu zvyšovania tlaku. Max. prevádkový a výstupný tlak 5,5 bar. Integrované elektronické ochrany motora a chodu na sucho, spätná klapka a 1,5 l membránová expanzná nádoba. Kontakt pre externé OFF, napr. plavákový spínač a kontakt alarmu.

Viac o Isar BOOST5

Názov Men. výkon [kW] Men. prúd [A] Qmax [m3/h] Hmax [m] Obj. č. Odporúčaná cena
Isar BOOST5-E-3 0,75 7,5 5 55 4243589 435,-
Isar BOOST5-E-5 1,1 10,5 7 55 4243584 510,-

DrainLift SANI-S

Prečerpávač splaškov

Kompaktné automatické prečerpávacie zariadenie na splaškové vody obsahujúce fekálie.

Plynotesná a vodotesná nádrž s priehľadným vekom revízneho otvoru a nainštalovanou spätnou klapkou na výtlaku DN 80. Dodáva sa s pripojeným spínacím prístrojom, meraním hladiny a prívodným 1,5 m káblom so zástrčkou. Integrovaný a autonómny alarm s kontaktom poruchového hlásenia.

Súčasťou dodávky sú prírubové hrdlá a tesnenia výtlaku a odvetrávania, výkružník a tesnenie nátoku DN 100, izolačná rohož a 9 V akumulátor.

Viac o DrainLift SANI-SKatalogový list

Názov Men. výkon [kW] Men. prúd [A] Maximálny prítok [l/h] Hmax [m] Počet prípojok DN 100 Obj. č. Odporúčaná cena
DrainLift SANI-S.11M/1 0,75 5,4 1 500 11 1 2549900 1 674,-
DrainLift SANI-S.11T/1 0,75 1,9 1 500 11 1 2549901 1 674,-