Samonasávacie čerpadlá

Samonasávacie, viacestupňové odstredivé čerpadlá pre čerpanie pitnej alebo čistej úžitkovej či dažďovej vody zo studní a nádrží.


Čerpadlo WJ

Samonasávacie čerpadlo na zostavenie domácej vodárne alebo ako prenosné čerpadlo na plnenie alebo vyprázdňovanie, prečerpávanie, zavlažovanie a postrekovanie aj ako núdzové čerpadlo pri zaplavení.

Celková sacia výška max. 8 m vrátane strát v potrubí.

Nevhodné pre posilňovanie tlaku z vodovodu.

WJ 201/301/401 s ochranou proti chodu na sucho bimetalovým snímačom teploty pri mechanickej upchávke.

Viac o WJKatalógový list

Názov Men. výkon [kW] Men. prúd [A] Ochrana proti chodu na sucho Qmax [m3/h] Hmax [m] Obj. č. Odporúčaná cena
WJ 202 X EM 0,55 4 Nie 4,5 36 4081221 133,-
WJ 203 X DM 0,75 3,1 Nie 5 42 4212734 150,-
WJ 203 X EM 0,75 5,2 Nie 5 42 4081222 145,-
WJ 204 X DM 1 4,3 Nie 5 48 4212735 178,-
WJ 204 X EM 1 6,2 Nie 5 48 4143999 166,-
WJ 201 X EM 0,8 3,8 Áno 2 42 2865601 198,-
WJ 301 X EM 1,1 5 Áno 3,6 45 2865570 219,-
WJ 401 X EM 1,3 5,8 Áno 4 47 2865569 251,-
WJ 202 EN 0,55 4 Nie 4,5 36 4081224 140,-
WJ 203 EM 0,75 5,2 Nie 4,5 36 4081225 152,-
WJ 204 EM 1 6,2 Nie 5 48 4144401 174,-