Prečerpávače odpadovej vody

Automaticky pracujúce malé prečerpávacie zariadenia na splaškovú vodu bez fekálií (HiDrainLift3) a s rezacím zariadením na odpadovú vodu s fekáliami (HiSewLift 3), pre pripojenie WC a v závislosti na modeli jedného alebo troch ďalších odvodňovacích zariadeniach. Zariadenia sú bezzápachovo odvetrávané cez integrovaný filter s aktívnym uhlím. Sú vhodné pre použitie v rodinných domoch aj pre komerčné priestory pod úrovňou kanalizácie. Vyznačujú sa neobyčajne jednoduchou inštaláciou a nízkym prevádzkovým hlukom.

WILO - Plavis

Obsahuje:

Prečerpávaciu stanicu (1~230 V, 50/60 Hz) kondenzátu s elektródovým snímačom hladiny, spätná klapka, nádrž, kryt a veko pre údržbu, dlhý elektrický kábel 1,5 m, hadica na výtlaku (priemer 8 mm, 5 m), upraviteľný prívod priemer 2-32 mm (počet podľa typu), materiál pre inštaláciu na stenu, granulátová komora vrátane pH neutralizačného granulátu (PLAVIS 015-C), návod na montáži a obsluhu.

Názov Počet vstupov Objem nádrže/ využiteľný objem Qmax
[m3/h]
Hmax
[m]
Obj. č. Odporúčaná cena
Plavis 011-C-2G 1 0,7 / 0,3 0,3 4,5 2548593 75,-
Plavis 013-C-2G 2 1,1 / 0,4 0,3 4,5 2548552 83,-
Plavis 015-C-2G 4 1,6 / 0,7 0,3 4,5 2548553 105,-