Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Prvý semicentrálny zásobovací a kanalizačný systém na svete pre metropolu budúcnosti

Megamestá, nedostatok vody a znečistenie ovzdušia - tieto výzvy si vyžadujú inovatívne riešenia pre budúcnosť. Jedným z takýchto perspektívnych riešení je inovatívne zásobovacie a kanalizačné centrum SEMIZENTRAL v Qingdao v Číne. Toto zásobovacie a kanalizačné centrum bolo otvorené na jar 2014 v rámci svetovej záhradníckej výstavy. Ide o prvý referenčný systém na svete pre semicentrálny integrovaný prístup k infraštruktúre, ktorý bude zásobovať približne 12 000 ľudí.

SEMIZENTRAL je projekt Technickej univerzity v Darmstadte v spolupráci s čínskou univerzitou Tongij v Šanghaji. Firma Wilo sa podieľala na projektovaní a realizácii projektu ako špecialista na čerpadlá a čerpacie systémy a dodala širokúškálu čerpacích systémov z oblasti technického zariadenia budov a vodného hospodárstva. V roku 2015 získal tento projekt ocenenie GreenTec Awards v kategórii „Urbanizácia“, čo jedno z najprestížnejších environmentálnych a ekonomických ocenení v Európe.

Quingdao – metropola na ceste k megamestu

Čínske prístavné mesto Qingdao v provincii Shangdong vo východnej Číne už roky trpí veľkým nedostatkom vody. Dôvodom je obrovský rozvoj populácie. Počet obyvateľov celej metropolitnej oblasti v súčasnosti narástol až na takmer osem miliónov obyvateľov. Quingdao sa už považuje za megamesto a stále rastie. Aby bolo možné vysporiadať sa obrovským rozvojom osídlenia a zásobovať región vodou a energiou, bolo potrebné vydať sa novou cestou.

Semizentral – flexibilná stredná cesta

„Semizentral“ – to je flexibilný prístup k infraštruktúre pre mestá budúcnosti, stredná cesta medzi decentralizovanou a centrálnou úpravou odpadových vôd.

V každej mestskej časti bude vytvorená potrebná infraštruktúra. Na rozdiel od úpravy a distribúcie vody pomocou obrovských systémov s dlhou prívodnou dobou, Semizentral rastie spolu s megamestom. Prvý zásobovací a kanalizačný systém Semizentral na svete integruje prúdy odpadovej vody a organického odpadu do modulárnej koncepcie riešenia.

S týmto prístupom k infraštruktúre zameraným na budúcnosť klesá dopyt po pitnej vode ako aj objem odpadových vôd v spádovej oblasti o približne 30 až 40 percent. Úžitková voda sa neodvádza priamo na spracovanie, ale opätovne sa použije. Odpadová voda zo sprchy tak napríklad nájde ďalšie využitie pri splachovaní toaliet.

Na to potrebná energia je generovaná pri tom, ako sa kal z čističiek a domáci biologický odpad privádza do integrovaného systému na výrobu bioplynu. Vysokoúčinné čerpadlá Wilo pritom predstavujú rozhodujúci prínos k pilotnému systému projektu. Pomáhajú pri získavaní úžitkovej vody a energie z odpadovej vody a organických odpadových látok. Vytvorené teplo sa môže použiť na vykurovanie. Zásobovacie a kanalizačné centrum tak pracuje energeticky efektívne a vo veľkej miere je neutrálne z hľadiska klímy.

Celkovo sa využíva približne 56 vysoko efektívnych miešacích zariadení s ponorným motorom, čerpadiel ako aj zariadení na zvyšovanie tlaku a hasiacich systémov. Táto prispôsobiteľná vodná infraštruktúra, ktorá efektívne využíva zdroje, je flexibilná a dokáže rásť spolu s jej mestským prostredím. Vďaka tomu je centrum vždy „také veľké, ako je potrebné, a také malé, ako je len možné“.