Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Klinika v Bremerhaven

Neobvyklá spotreba energie.

Od svojho otvorenia v roku 1976 bola klinika v Bremerhaven so svojimi 710 lôžkami najnovším zariadením svojho druhu v brémskom kraji. Na rozdiel od jej špičkového lekárskeho postavenia však jej zariadenia technického vybavenia budov už neboli aktuálne. Výdavky na primárnu energiu v roku 2004 dosiahli 2,4 milióna EUR. Najdôležitejší pre pacientov v nemocnici sú a zostanú kompetentní lekári a používanie modernej lekárskej technológie. No zdravotnícky systém a rýchle zotavenie pacientov fungujú iba pri používaní spoľahlivého a optimalizovaného technického zariadenia budov.

S Wilo-Energy Solutions na najmodernejšej úrovni aj v oblastitechnického zariadenia budov.

Po dohode s agentúrou na ochranu klímy Bremer Energie-Konsens bola úlohou energetickej sanácie poverená divízia spoločnosti Siemens, Building Technologies. V priebehu tejto úlohy bol uzatvorený projekt o uzatváraní zmlúv o úsporách energie na obdobie dvanástich rokov.V dôsledku toho boli v rámci 120 zrealizovaných individuálnych opatrení proaktívne fungujúce, no neregulované čerpadlá vymenené za vysokoúčinné čerpadlá Wilo-Stratos.Klinika tak stanovila míľnik z hľadiska kvality zariadení, šetrnosti k životnému prostrediu, ako aj udržateľných úspor nákladov a energetickej optimalizácie.

Výsledok, ktorý možno vidieť: úspora približne 50 MWh elektrickej energie za rok.

Vďaka proaktívnej výmene čerpadiel sa spotreba energie znížila o viac ako 31 %. Od výmeny sa vďaka používanou vysokoúčinných čerpadiel každoročne ušetrí približne 50 MWh elektrickej energie.

Výsledkom týchto opatrení je zabezpečenie maximálnej bezpečnosti zásobovania, hygienickej bezpečnosti podľa najnovších hygienických predpisov a väčšieho komfortu pre pacientov. Čerpadlá zároveň výrazne znižujú spotrebu energie. Investícia do vysokoúčinných čerpadiel Wilo sa teda už po krátkom čase vyplatila.

Viac informácií o Wilo-Energy Solutions

Jürgen Breuer, technický vedúci kliniky v Bremerhaven.