Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Dodatočné zvýšenie účinnosti čističky odpadových vôd.

Komunálna čistička odpadových vôd AWZI upravuje odpadovú vodu v holandskom meste Almere pre približne 190 000 obyvateľov. Cieľom bolo zefektívniť prevádzku systému pomocou moderného miešacieho zariadenia s ponorným motorom v štádiu biologického čistenia. Vďaka službe Wilo Try & Buy mal prevádzkovateľ čističky odpadových vôd istotu nielen z hľadiska spoľahlivej prevádzky zariadenia, ale aj z hľadiska výmeny a nákladov.

Spoľahlivosť a efektívnosť v nepretržitej prevádzke sú výzvou

Nové miešacie zariadenie s ponorným motorom od firmy Wilo znižuje energetické náklady systému vďaka svojej vysoko efektívnej technológii motora a zároveň zabezpečuje nepretržitú prevádzku vo veľmi kritickom médiu. Aby sa umožnilo požadované miešanie v celej nádrži, dimenzovanie a umiestnenie použitých miešacích zariadení musia byť navzájom optimálne zosúladené.

„Try & Buy“ – rozhodnutie z presvedčenia

Zvlášť veľké investície je potrebné dobre zvážiť. Aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie, spoločnosť Wilo ponúka predbežný praktický test Try & Buy: Na tento účel boli v Almere na dobu troch mesiacov nainštalované dve miešacie zariadenia s ponorným motorom a stroje boli skontrolované vždy po jeden a pol mesiaci. Tak bolo možné v krátkom čase vykonať úpravy. Cieľom bolo umožniť zákazníkovi dôkladne otestovať výrobky v každodennej rutine. Pretože v citlivých oblastiach, ako sú napríklad čističky odpadových vôd, by sa mali používať iba stopercentne overené výrobky.

Výsledok - úplná spokojnosť zákazníkov

Ani jedno použité miešacie zariadenie s ponorným motorom nevykazovalo počas testu žiadne známky opotrebovania alebo poškodenia technológie. Dosiahlo sa tiež požadované zlepšenie účinnosti: už v rámci prvej kontroly ušetril výrobok firmy Wilo približne 0,9 kW. Pri 365-dňovej nepretržitej prevádzke sa ušetrí 876 eur na miešacie zariadenie za rok. V tomto prípade sa teda ročne ušetrí suma až 1 752 €.

„Naše výrobky zákazníka úplne presvedčili. So službou „Try & Buy“ sú jeho investície na správnom mieste,“ teší sa Ron Uijlenbrook, manažér obchodnej jednotky pre komunálne a priemyselné vodné hospodárstvo, z pozitívneho priebehu.

„Vďaka službe Try & Buy máme istotu.“ Mr. Bart van der Stoep

Takisto to vidí aj zákazník Almere:

„S fungovaním dodaných miešacích zariadení sme úplne spokojní a naše očakávania boli prekročené. Veľmi sa nám páčila aj predchádzajúca trojmesačná testovacia fáza,“ vysvetľuje Bart van der Stoep, prevádzkovateľ čističky odpadových vôd.

Miešacie zariadenia s ponorným motorom sa používajú nepretržite 365 dní v roku - v popredí stojí spoľahlivosť výrobku a efektívna prevádzka. V odvetví vodného hospodárstva budú aj v budúcnosti nevyhnutné investície do modernizácie existujúcich zariadení, aby sa zabezpečil čo najlepší čistiaci výkon pri nízkych nákladoch na energiu.

Vďaka službe „Try & Buy“ si zákazníci môžu otestovať výrobky po dobu až šiestich mesiacov a môžu sa tak rozhodnúť bez rizika investovania.