Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Ovládanie čerpadiel podľa potreby prostredníctvom riadiaceho systému budov (BMS)

Štyri tituly z majstrovstiev sveta vyvolávajú u nemeckých futbalových fanúšikov už po celé generácie euforické spomienky. Ako k tomu došlo a množstvo iných zábavných príbehov Vám rozpovie Nemecké futbalové múzeum v Dortmunde. „Akčná aréna“, priestory pre usporadúvanie podujatí a gastronómia v pravom zmysle slova zdokonaľujú „futbalový“ zážitok. Multifunkčný dizajn však v rovnakom rozsahu kladie osobitné výzvy na klimatizáciu. Aby si návštevníci mohli všade vychutnávať optimálnu komfortnú teplotu, bola zavedená „nová taktická koncepcia pre klimatizáciu“. Tá zahŕňa čerpadlá Wilo, ktoré sú ovládané riadiacim systémom budov a podľa potreby dodávajú teplo alebo chlad.

Multifunkčná aréna s chladiacimi kazetami v strope

Využitie celej „šírky ihriska“

Požiadavky na klimatizáciu - distribúciu tepla a chladu - však nemohli byť rozdielnejšie.

Niekoľko metrov vysoká sklenená predná časť s multimediálnymi prvkami poskytuje návštevníkom prvé náhľady do sveta nemeckého futbalu - a preto sa nesmie zarosiť.

Spektrum oblastí a priestorov je veľmi široké. V multifunkčnej aréne na dolnom poschodí si fanúšikovia môžu vyskúšať svoje novo získané poznatky priamo na ihrisku a dokonca sa aj poriadne zapotiť, ak táto oblasť nie je príjemne klimatizovaná.

Zatiaľ čo sa návštevník pohodlne prechádza na úrovni múzea, ďalšie poschodie vytvára atmosférický rámec pre podujatia a gala - od pokojnej večere až po večierky. O športovo-kulinársky zážitok sa postarajú rôzne gastronomické oblasti, v ktorých si návštevníci môžu urobiť prestávku na oddych.

„Herný systém“ distribúcie tepla a chladu

V záujme zabezpečenia optimálnych klimatických podmienok pre tieto veľmi rozdielne činnosti sa využíva celé „hracie pole“ technických možností. Energiu na vykurovanie dodáva diaľkové vykurovanie s výkonom 400 kW. Chladenie zabezpečujú dve súpravy so studenou vodou, každá s výkonom 300 kW. Aby sa pracovalo s čo najväčšími úsporami energie, sú spojené so systémom priameho odparovania bez chladenia. Okrem toho pracuje klimatizačný systém aj s adiabatickým chladením. Distribúcia tepla a chladu sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych systémov a je prispôsobená typu a požiadavke použitia: prostredníctvom vetrania, doplnená o zahrievanie plochy, podlahové konvektory alebo vykurovacie telesá.

Úroveň múzea s množstvom zaujímavých rekvizít a multimediálnych prezentácií

Prostredníctvom BMS sú čerpadlá vždy na očiach a niekoľkými kliknutiami je možné nastaviť rôzne klimatizačné scenáre.

Riadiaci systém budov umožňuje „flexibilnú taktiku“

Všetky okruhy vykurovania a chladenia sú riadené riadiacim systémom budov (BMS). Ten reguluje tiež obehové čerpadlá („Wilo-Stratos“, menovitá šírka pripojenia DN 65) každej distribúcie v závislosti od teploty a času. To zaisťuje dostatočné a zároveň aj ekonomické a včasné, no nie zbytočné udržiavanie teploty v jednotlivých častiach budovy.

Výstavné plochy na prvom a druhom poschodí sú vykurované alebo chladené vetraním. Vo vstupnej hale sú nainštalované podlahové konvektory. Tie dodávajú teplý vzduch pozdĺž vysokých sklených plôch. Tým sa zabráni tomu, aby sa tu počas chladného ročného obdobia zdržiavali klesajúce prúdy studeného vzduchu a dochádzalo k zaroseniu okien. V multifunkčnej aréne je navyše nainštalované podlahové vykurovanie, ktoré sa používa aj na pasívne chladenie. Pretože tu sa môžu konať štýlové galavečery ako aj množstvo „akcií“, keď sa postaví futbalové ihrisko. A pretože veľké sklenené prvky umožňujú v lete príslušný vstup tepla, okrem chladeného prívodného vzduchu pre pokrytie pri špičkovom zaťažení sú do stropu zapustené chladiace kazety. Vedľajšie priestory sú naproti tomu vyhrievané konvenčnými vykurovacími telesami. V závislosti od úrovne teploty prečerpávajú čerpadlá Wilo jednotlivých vykurovacích a chladiacich okruhov požadované množstvo energie.

Pre technického riaditeľa Nemeckého futbalového múzea, Dipl.-Wirt.-Ing. Andreasa Heineho, je veľmi dôležité prepojenie čerpadiel s BMS: Požiadavka na vykurovanie a chladenie sa riadi vonkajšou teplotou ako aj časovo v súlade s bežnou otváracou dobou múzea. Ak sa konajú špeciálne podujatia, od tejto rutiny sa upustí. A vďaka BMS to ide jednoduchým kliknutím alebo dotykom: Dokonca aj v technickej centrále je možné ovládať systém vykurovania a chladenia prostredníctvom schém systému na dotykovej obrazovke. Cez BMS ako kancelárske pracovisko je okrem toho možné nastavovať teploty a časy pre každú jednotku použitia. Ak sa napríklad v priestore pre organizovanie podujatí koná večerná udalosť, dátum sa zapíše do kalendára BMS spolu s požadovanou úrovňou teploty v danom čase. BMS samostatne určí časy prívodu v závislosti od vonkajšej teploty, aby sa presne dosiahla zvolená izbová teplota. Kedykoľvek však možno zasiahnuť aj manuálne, časti budovy, ktoré sa počas podujatí mimo otváracích hodín nepoužívajú, sa znížia na bežné, energeticky úsporné udržiavanie teploty.

Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Heine, technický vedúci Nemeckého futbalového múzea

Rýchle prepínanie pomocou čerpacej technológie Wilo

Významný prínos k obmedzeniu dopytu po primárnej energii zabezpečuje 21 vysokoúčinných čerpadiel Wilo - 15 obehových čerpadiel pre zásobovanie teplom a šesť pre distribúciu chladu. Mokrobežné obehové čerpadlá konštrukčného radu „Wilo-Stratos“ (pozri rámček) vykazujú koeficient energetickej účinnosti ≤ 0,20. To je v súčasnosti referenčná hodnota smernice o ekodizajne (ErP). Okrem toho čerpadlá využívajú potenciál úspor plynulo regulovateľných EC motorov prostredníctvom takzvaného „Q-Limitu“. Ten obmedzuje objemový tok v každom distribučnom okruhu na nastaviteľnú hodnotu medzi 25 % a 90 % maximálneho prietoku. Keď sa dosiahne prednastavená hodnota, čerpadlo reguluje charakteristiku pozdĺž tohto ohraničenia. Tak je možné rýchlo a podľa potreby prispôsobiť prietok a súčasne sa vyhnúť neefektívnym scenárom vykurovania alebo chladenia.

„Wilo-Stratos“ s DN 65 v 21 vykurovacích a chladiacich okruhoch

Wilo-Stratos: Obehové čerpadlo s EC motorom pri spotrebe energie a komunikácii

Mokrobežné čerpadlo „Wilo-Stratos“ bolo navrhnuté pre použitie v teplovodnom vykurovaní, klimatizačných zariadeniach a uzavretých chladiacich okruhoch. Koeficient energetickej účinnosti (EEI) pre samostatné čerpadlo je ≤ 0,20. Vďaka prednastaviteľnému obmedzeniu prietoku (funkcia Q-Limit) je možné vykonať prevádzkové úpravy pre zvýšenie efektívnosti.

Čerpadlo sa dá nastaviť na celkovo štyri prevádzkové režimy:

  • Automatický režim s reguláciou otáčok (n = konštanta)
  • Δp-c pre konštantný diferenciálny tlak
  • Δp-v pre variabilný diferenciálny tlak
  • Δp-T pre diferenciálny tlak riadený teplotou

EC motor pritom poskytuje všetky výhody plynulej regulácie. Okrem toho je možné ovládanie prostredníctvom riadiaceho systému budov. „Wilo-Stratos“ môže byť vybavené rozhraniami Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, ext. min., SBM, Ext. Off/SBM. Hydraulické prípojky idú od DN 32 do DN 100, menovitý tlak od 6/10 bar a 16 bar ako osobitné riešenie.