Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Hutnícky závod vybavený do budúcnosti

Salzgitter Flachstahl je najväčšia oceliarska dcérska spoločnosť v skupine Salzgitter. Viac ako 4 400 zamestnancov vyrába približne 4,6 milióna ton surovej ocele, z toho 3,1 milióna ton pre lokalitu Salzgitter. Hlavnými odberateľmi plochých výrobkov sú výrobcovia automobilov, ako aj ich dodávatelia, výrobcovia rúr/veľkých rúr, studených valcov a stavebný priemysel. Salzgitter Flachstahl GmbH vyrába v integrovanom hutníckom závode široké pásy valcované za tepla, pásovú oceľ, plechy v pásoch, studený jemný plech a povrchovo upravené výrobky v rôznych hrúbkach a šírkach. Výrobný program zahŕňa ťažnú, hlbokoťažnú a špeciálnu hlbokoťažnú oceľ, konštrukčnú a jemnozrnnú oceľ, ako aj ocele s vysokou a najvyššou pevnosťou. Pre výrobu vysokokvalitných oceľových výrobkov vsadila skupina Salzgitter na moderné výrobné technológie pre výrobu ocele a ďalšie spracovanie. V dôsledku zvýšeného celosvetového dopytu sa značne vybudovala valcovňa širokých pásov valcovaných za tepla, aby bola pri dodržiavaní všetkých požiadaviek na kvalitu vyzbrojená do budúcnosti.

Agresívne, abrazívne médiá - vysoké zaťaženie pre čerpadlá v nepretržitej prevádzke

Výroba ocele sa vyznačuje obzvlášť vysokými požiadavkami na energiu a vodu, vďaka čomu ponúka obrovský potenciál úspor v súvislosti s použitými čerpadlami a systémom čerpadla. V takzvanom „procese sintrovacej vody“ sú čerpadlá vystavené nielen vysokému mechanickému zaťaženiu, ale pri vápennej vode aj veľmi agresívnemu médiu.

Ponorné čerpadlá od firmy Wilo dosahujú maximálnu životnosť

V okruhu sintrovacej vody sa používajú ponorné čerpadlá odolné proti opotrebovaniu, ktoré dosahujú vďaka inovatívnej vrstve Ceram a špeciálnemu legovaniu tvrdenej liatiny neporovnateľnú životnosť viac ako jeden rok. Čerpadlá od firmy Wilo nielenže udržiavajú výrobu v toku, pričom dosahujú maximálnu životnosť, ale vyznačujú sa aj najlepšími nákladmi na životný cyklus.