Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Kľúčový hráč arény

Rovnako ako úspešné tímy na ihrisku, tak aj výrobky Wilo presvedčia perfektnou súhrou a maximálnymi výkonmi. Prevádzkovatelia štadiónov na celom svete volia spoločnosť Wilo kvôli spoľahlivému zásobovaniu vodou a odvádzania vody a ako servisného partnera, ktorý dlhodobo garantuje energeticky efektívne a prepojené systémové riešenia.

Naše riešenia

Wilo-Stratos MAXO - Prvé smart-čerpadlo na svete.*

Štadióny sú veľmi komplexné – a to sa týka aj techniky vykurovania, chladenia a klimatizácie. Požadované systémy čerpadiel nemajú byť len energeticky úsporné, ale majú byť schopné upravovať svoj výkon podľa meniacej sa potreby, pretože k úplnému využitiu štadiónov dochádza len počas víkendov. V kabínach mužstiev a v priestoroch VIP je dôležitá celoročná spoľahlivá klimatizácia.

Energeticky účinné a inteligentné čerpadlo Wilo-Stratos MAXO zvláda všetky aplikácie a flexibilne pokrýva všetky aktuálne a dokonca aj budúce požiadavky vďaka svojej schopnosti aktualizácie.

Je absolútne inteligentným riešením, ktoré svojou inovatívnou technológiou vytvára nové meradlo v konektivite, efektívnosti systému a jednoduchosti použitia. S Dynamic Adapt plus a No-Flow Stop zabezpečuje maximálnu energetickú účinnosť. Široké komunikačné rozhrania ako Wilo Net umožňujú mobilné cloudové riešenia s diaľkovou kontrolou a priame prepojenie čerpadla so systémami multičerpadiel (Multi-Flow Adaption). Prostredníctvom rozhrania Bluetooth je možné čerpadlo diaľkovo ovládať, konfigurovať a dimenzovať.

Spoločnosť Wilo okrem toho poskytuje na mieru upravené ponuky servisu, počínajúc uvedením do prevádzky prostredníctvom servisu Wilo, cez údržbu vrátane individuálnych zmlúv o údržbe, až po balík nepretržitej starostlivosti WiloCare.

Viac informácií
*Pod smart-čerpadlom chápeme novú kategóriu čerpadiel, ktoré idú ďaleko nad rámec našich vysokoúčinných alebo inteligentných čerpadiel. Kombinácia najnovších snímačov a inovatívnych regulačných funkcií (napr. Dynamic Adapt plus a Multi-Flow Adaptation), obojsmerného pripojenia (napr. Bluetooth, integrované analógové vstupy, binárne vstupy a výstupy, rozhranie s Wilo Net), aktualizácie softvéru a tiež vynikajúca a ľahká použiteľnosť (napr. vďaka Setup Guide, princíp Preview na inteligentnú navigáciu a osvedčenú technológiu zeleného gombíka) robia z tohto čerpadla smart-čerpadlo.

Wilo-Stratos MAXO-Z

Smart-čerpadlo vhodné pre aplikácie s pitnou vodou.

Z pohľadu inštalácie znamená dodávka teplej vody počas podujatí zvlášť veľkú výzvu. V malom časovom okne v trvaní len štyroch až piatich hodín s vrcholom počas prestávok medzi polčasmi vzniká extrémne vysoká potreba teplej vody v sanitárnych priestoroch a priestoroch, kde sa poskytuje pohostenie. Predovšetkým pri týchto kolísaniach potreby je konštantný systémový tlak špeciálnou výzvou – rovnako ako rozhrania hygieny vo veľmi rozvetvených sieťach pitnej vody.

Nové čerpadlo Wilo-Stratos MAXO-Z spoľahlivo a bezpečne plní vysoké požiadavky na hygienu teplej vody. Automatická detekcia tepelnej dezinfekcie čerpadla prispieva k zabezpečovaniu hygieny v systéme, optimalizuje spotrebu energie, čím sa odlišuje od ostatných cirkulačných čerpadiel pitnej vody na trhu. Svojou flexibilitou pokrýva všetky aktuálne a vďaka možnosti aktualizácie aj budúce požiadavky. Jeho uvedenie do prevádzky je vďaka nastaveniu prostredníctvom sprievodcu nastaveniami mimoriadne komfortné a jednoduché.

Je absolútne inteligentným riešením, ktoré svojou inovatívnou technológiou vytvára nové meradlo v konektivite, efektívnosti systému a jednoduchosti použitia. Spoločnosť Wilo okrem toho poskytuje na mieru upravené ponuky servisu, počínajúc uvedením do prevádzky prostredníctvom servisu Wilo, cez údržbu vrátane individuálnych zmlúv o údržbe, až po balík nepretržitej starostlivosti WiloCare.

Viac informácií

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Optimálne zvyšovanie tlaku – kedykoľvek je potrebné.

Ak zásobovanie vodou na štadióne zlyhá, musia návštevníci počítať so značnými obmedzeniami. Ak sa napríklad počas prestávky medzi polčasmi používajú všetky WC a umývadlá súčasne, môže zásobovanie vodou rýchlo naraziť na svoje hranice. Tu sú žiadané riešenia, ktoré zaisťujú prevádzku špeciálne v takejto záťažovej špičke.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL je ideálne riešenie: Vďaka parametrom nastaveným vo výrobe sa do prevádzky uvádza jednoducho prostredníctvom režimu „Expert“ a „Easy“. Regulačným prístrojom SCe možno tlakový rozdiel variabilne krátkodobo upravovať podľa skutočnej potreby na štadióne. Kvalitné konštrukčné diely, ako je efektívny EC motor s IE5, komplexné zariadenie s optimalizáciou straty tlaku s účinnou hydraulikou čerpadla a tiež integrovanou identifikáciu chodu nasucho s automatickým vypnutím zabezpečujú stabilnú prevádzku a dlhú životnosť. Nastavenie prebieha obvyklým spôsobom technológiou zeleného gombíka.

Použitím regulačného prístroja SCe s LCD displejom dosahuje systém najvyššiu kvalitu regulácie. Voliteľné rozhrania, ako BACnet alebo Modbus, umožňujú pripojenie na technické zariadenia budov. Okrem toho spoločnosť Wilo ponúka na mieru prispôsobené servisné služby od uvedenia do prevádzky až po údržbu, okrem iného balík nepretržitej starostlivosti WiloCare.

Viac informácií

Wilo-EMUport CORE

Bezproblémové odvodnenie budov.

Nároky kladené na verejné sanitárne priestory sú stále vyššie: Prevádzkovatelia a používatelia očakávajú spoľahlivé funkcie s nízkymi nárokmi na údržbu a maximálnu hygienu. Ak napríklad na futbalovom štadióne dôjde k výpadku alebo k poruche, nie je možné odpadovú vodu včas odvádzať. Upchaté WC a nepríjemný zápach nielen že obmedzujú komfort návštevníkov, v extrémnom prípade môže dôjsť k neželaným vstupom návštevníkov do priestorov relevantných z hľadiska bezpečnosti.

Spoľahlivé a dlhodobé riešenie, ktoré zvládne aj špičkové zaťaženie počas prestávky medzi polčasmi, predstavuje systém separácie pevných látok Wilo-EMUport CORE. Princípom dvoch čerpadiel je zaistené, že súbežne s odčerpávaním bude ďalší odber splaškovej vody zabezpečovať druhé čerpadlo. Systém tak trvalo zabraňuje upchatiam a garantuje prevádzkovú bezpečnosť a komfort. Vďaka hygienickej suchej inštalácii mimo systému je Wilo-EMUport CORE ľahko dostupné s mimoriadne jednoduchou údržbou.

Spoločnosť Wilo ponúka balík nepretržitej starostlivosti – od plánovania až po údržbu. Keďže sa sanitárne zariadenia štadiónov využívajú len počas určitých dní a potom v určitých časoch, je priebežné monitorovanie dôležité, aby bolo možné identifikovať už najmenšie náznaky poruchy. Zariadenie vybavené s Wilo-Control SC-Lift FTS možno však diaľkovo monitorovať kedykoľvek prostredníctvom nášho servisu Wilo.

Viac informácií

Radi zodpovieme všetky vaše otázky

Zaujali Vás naše výrobky a služby? Experti spoločnosti Wilo pomáhajú ďalej!

Poradíme Vám v oblasti vytvorenia ponuky alebo spracovania výkresov, dimenzovania rôznych typov zariadení, výberu čerpadiel a spínacích prístrojov a odpovieme na Vaše otázky o hydraulike a riadení.

Neváhajte sa obrátiť na predajné miesto v blízkosti a dohodnite si termín stretnutia. Tešíme sa na Vás!

Nájdite správne informácie o kontakte