Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Riešenia pre úpravu odpadových vôd

Nedostatok zdrojov a sa zvyšujúca sa spotreba čerstvej vody vyžadujú efektívne, prevádzkovo bezpečné riešenia pre spoľahlivú úpravu vody. Spoločnosť Wilo využíva potenciál digitalizácie a automatizácie,

na optimalizáciu prevádzky čističiek odpadových vôd. Či už ide o zlepšenie existujúceho zariadenia alebo nový plán, naše riešenia prinášajú maximálnu účinnosť a uľahčenie vašej každodennej práce.

Systemgrafik

Wilo-TP Control – automaticky zvyšuje bezpečnosť a účinnosť pri biologickej úprave odpadových vôd

Nové riadenie čističky odpadových vôd zabezpečuje optimalizáciu procesu inteligentným riadením, regulovaním a monitorovaním. Program reguluje takmer všetky technologické procesy a zjednocuje automatizáciu, bezpečnosť a dokumentáciu všetkých procesov.

  • Viac komfortu v každodennej práci vďaka novému riadeniu čističiek odpadových vôd Wilo-TP Control
  • Stabilné získavanie údajov a sústavná analýza na základe voliteľnej a bezpečnej prevádzky

Prevzdušňovacie systémy, miešacie zariadenia a dekantačná technológia – systémové riešenia budúcnosti

Nezáleží pritom či ide o nový plán alebo zlepšenie existujúceho zariadenia: všetka nami používaná technika strojov sa individuálne upravuje na mieru podľa konštrukcie čističky odpadových vôd a príslušnej použitej technológie. Spoločnosť Wilo pritom pokrýva svojim portfóliom produktov všetky požadované samostatné komponenty pre optimálnu prevádzku zariadenia.

  • Individuálne dimenzovanie a plánovanie na základe moderných, digitálnych simulácií porúch
  • Optimálna prevádzka zariadenia a nárast účinnosti komplexného zariadenia použitím inovatívnych prevzdušňovacích systémov, miešacích zariadení a dekantačnej technológie.

Napríklad ponorný motor alebo vertikálne miešacie zariadenia Wilo tak zabezpečujú pokojným chodom pri vysokých indukovaných tlakoch požadované prúdenie v nádrži – aj pri nepriaznivých podmienkach prítoku. Prevzdušňovacie systémy Wilo garantujú vďaka rôznym vyhotoveniam a materiálom membrán vždy optimálne zásobovanie kyslíkom prevzdušňovacích nádrží.

Slow-running submersible mixer

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Vardo WEEDLESS-F Langsamlaufendes Vertikalrührwerk

Wilo-Vardo WEEDLESS

Wilo-Sevio Air Composing

Wilo-Sevio AIR

Wilo-Sevio ELASTOX

SBR-DEKA Dekantiertechnik für den SBR-process - ein Produkt der Wilo GVA GmbH

Wilo-Savus OPTI

Radi zodpovieme všetky vaše otázky

Zaujali Vás naše výrobky a služby? Experti spoločnosti Wilo pomáhajú ďalej!

Poradíme Vám v oblasti vytvorenia ponuky alebo spracovania výkresov, dimenzovania rôznych typov zariadení, výberu čerpadiel a spínacích prístrojov a odpovieme na Vaše otázky o hydraulike a riadení.

Neváhajte sa obrátiť na predajné miesto v blízkosti a dohodnite si termín stretnutia. Tešíme sa na Vás!

Nájdite správne informácie o kontakte