Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Zelené riešenia pre lepšiu klímu

Discover our virtual presence at IFAT 2020

Je nám veľmi ľúto, že bol veľtrh IFAT 2020 zrušený. Napriek tomu sa radi podelíme o naše vzrušujúce riešenia pre všetky oblasti vodného hospodárstva - naše zelené riešenia pre väčšiu udržateľnosť a ochranu klímy.

Prejdite si náš digitálny výstavný stánok, objavte naše ekologické riešenia, naše služby Wilo a nášho nového asistenta Wilo-Live.

„Jedným z našich zastrešujúcich cieľov udržateľnosti je dodávať ľuďom čistú vodu. Dosiahnutie tohto cieľa vyžaduje zameranie sa na celkový kolobeh vody. Udržateľné hospodárenie s vodou sa zameriava nielen na prípravu a dodávku pitnej vody, ale tiež na odvod a čistenie odpadových vôd. Spoločne zabezpečujú, že s cenným zdrojom, ako je voda, sa pracuje účinne a zabraňuje sa zvýšenej úrovni znečistenia.

Wilo ponúka širokú škálu produktov pre všetky oblasti vodného hospodárstva a neustále pracuje na zdokonaľovaní svojho produktového portfólia.

Digitálna transformácia ide ruku v ruke s mnohými zmenami. Prináša výhody a príležitosti, ale aj nové výzvy a neistoty. Wilo je digitálnym priekopníkom v oblasti čerpadiel, ktorý využíva možnosti rastúcej digitalizácie a využívania inteligentných vodných systémov, aby pomohol splniť budúce požiadavky, pokiaľ ide o odber pitnej vody, čerpanie a dopravu vody a čistenie odpadových vôd.

SDG Poster ohne UN Emblem ONLINE EDITION

Globálny dohovor a ciele udržateľného rozvoja

Globálny dohovor OSN je najväčšou a najdôležitejšou iniciatívou pre zodpovedné riadenie spoločností na celom svete. Desať základných pravidiel a ciele udržateľného rozvoja (SDG) podporujú víziu inkluzívneho a udržateľného svetového hospodárstva, ktoré prináša výhody pre všetkých ľudí, komunity a trhy, teraz aj do budúcnosti.

Výkonná rada spoločnosti Wilo v roku 2018 podpísala globálny dohovor OSN, čím zdôraznila svoj záväzok prispieť k dosiahnutiu medzinárodných cieľov udržateľnosti.

Prečítajte si viac na našej firemnej webovej stránke

Naše udržateľné exponáty na IFAT 2020

Riešenie pre všetky oblasti vodného hospodárstva

Globálny nedostatok vody mení vodu v jednu z najcennejších komodít sveta. Spoľahlivá dodávka čistej vody na pitie, pre poľnohospodárstvo a priemysel, je jednou z najväčších výziev budúcnosti. Wilo si dáva za cieľ ponúknuť riešenie na mieru na dosiahnutie týchto výziev.

Čerpanie surovej vody

Spoľahlivá príprava pitnej vody je jedným zo základných kameňov funkčnej spoločnosti. Naše výrobky stanovujú štandardy z hľadiska účinnosti a efektivity. Napríklad naše flexibilné ponorné čerpadlá dosahujú účinnosť čerpadla až 84,5%. Sú tiež vhodné pre náročné procesy extrakcie surovej vody a môžu prepraviť až 310m³ vody za hodinu.

Wilo-Actun OPTI-MS

Naše solárne ponorné čerpadlo Wilo-Actun OPTI-MS poskytuje autonómne a nákladovo efektívne zásobovanie vodou, a to aj v odľahlých miestach.

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

Jedno solárne ponorné čerpadlo spoľahlivo zásobuje pitnou vodou až 650 ľudí, a to aj v odľahlých oblastiach.

SDG 9 - Priemysel, inovácia a infraštruktúra

Umožňujeme komunitám so zlou infraštruktúrou nákladovo efektívnym zásobovaním vodou, ktoré sa nespolieha na rozvodnú sieť.

SDG 13 - Akcia v oblasti klímy

Vďaka využitiu obnoviteľných energií naše riešenie znižuje emisie CO2 o cca. 2 tony za rok/čerpadlo*.

*V porovnaní s ponorným čerpadlom poháňaným dieselovým generátorom

Produktové informácie

Wilo-Actun ZETOS

Wilo-Energy Solutions je iniciatíva, ktorá ukazuje prevádzkovateľom, ako možno ich prevádzku zefektívníť náhradou funkčných, ale zastaralých čerpadiel, novými vysoko účinnými čerpadlami. Wilo-Actun ZETOS zlepšujú dodávku vody pomocou účinnosti čerpadla až 85,5%.

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

Wilo-Actun ZETOS je najúčinnejším riešením pre zásobovanie pitnou vodou *. Zaručuje udržateľné využívanie hodnotného zdroja vody.

SDG 9 - Priemysel, inovácie a infraštrúktura

Náš inovatívny náter Ceram CP pre ochranu pred tvorbou minerálnych usadenín zaručuje dlhšiu životnosť zariadení Wilo-Actun ZETOS. Infraštruktúra pre zásobovanie vodou je preto odolnejšia.

SDG 13 - Akcie v oblasti klímy

Vďaka modernizácii vodárne v Bad Überkingenu sa vďaka nášmu riešeniu ročne usporí až 100 000 kWh elektriny. Emisie CO2 sú znížené o 53,7 ton.

*Wilo-Actun ZETOS spĺňa požiadavky na čerpanie pitnej vody v mnohých krajinách, ako sú USA (NSF61), Veľká Británia (BS), Francúzsko (ACS) a Nemecko (UBA).

Produktové informácie

Dodávky vody

Progresívna urbanizácia kladie veľké nároky na zásobovanie vodou. Vďaka tomu je zaistenie bezpečnosti dodávok záležitosťou technológie ako z hľadiska spoľahlivosti, tak rastu objemu vody. Výrobky ako naše splitové čerpadlá sa používajú všade tam, kde je potrebné premiestňovať veľké objemy vody a je vyžadovaná absolútna spoľahlivosť a konštantná účinnosť. Môžu prepravovať až 17 000 m³/h s energetickou účinnosťou až 90%.

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo významne prispieva k znižovaniu skleníkových plynov. V porovnaní s predchádzajúcimi radami má samotná rada Wilo-Atmos GIGA-N potenciál každoročne znížiť emisie CO2 až o 26 ton.

SDG 9 - Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Monitorovacie jednotky a balíčky služieb šité na mieru prevádzovateľovi zabezpečujú prevádzkovú spoľahlivosť obecných vodovodov.

SDG 11 - Udržateľné mestá a komunity

Kombinácia s frekvenčným meničom Wilo-EFC zaručuje pripojenie k riadeniu energetickej sústavy miest a obcí a trvale zlepšuje zásobovanie vodou.

SDG 13 - Akcia v oblasti klímy

Nová generácia čerpadiel Wilo-Atmos GIGA-N spotrebuje až o 48 000 kWh menej energie a znižuje emisie CO2 až o 26 ton*.

*V porovnaní s predchádzajúcou generáciou upchávkových čerpadiel.

Produktové informácie

Wilo-Atmos TERA-SCH

Pri vývoji a výrobe produktov sa Wilo pozerá vpred, aby zohľadnil koniec ich životnosti. 95% komponentov Wilo-Atmos TERA-SCH možno recyklovať.

SDG 11 - Udržateľné mestá a obce

Spojenie s riadením energetickej sústavy pomocou frekvenčného meniča Wilo-EFC natrvalo zlepšuje zásobovanie vodou vo veľkých distribučných sieťach inteligentných miest.

SDG 12 - Zodpovedná spotreba a výroba

Pri vývoji produktov spoločnosť Wilo zohľadňuje recyklovatelnosť. Použité materiály a komponenty majú mieru recyklácie 95%.

SDG 13 - Akcie v oblasti klímy

Nové čerpadlo s axiálne deleným púzdrom Wilo-Atmos TERA-SCH spotrebuje až o 73.000 kWh menej energie a znižuje emisie CO2 až o 39 ton za rok/čerpadlo*.

*V porovnaní s tradičným čerpadlom.

Čistenie odpadových vôd

Nedostatok zdrojov a neustále rastúci dopyt po pitnej vode vyžadujú účinné a spoľahlivé riešenia pre spoľahlivé čistenie vody. Rôzne produkty Wilo sa používajú pri prepracovaní úžitkovej vody, recyklácii vody a čistiarňach odpadových vôd. Ponorné miešadlá spĺňajú tieto požiadavky pomocou vysoko účinného motora a materiálov s nízkym opotrebením, ktoré sú prispôsobené drsnému prevádzkovému prostrediu.

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -TP Control

Energia je cenným zdrojom a snažíme sa ju využívať šetrne. Výrobky Wilo zaručujú optimálny pohyb odpadových vôd s minimálnou spotrebou energie v čistiarňach odpadových vôd.

SDG 9 - Priemysel, inovácia a infraštruktúra

Zaručujeme efektívne čistenie vody pomocou našej technológie čistenia odpadových vôd, a preto uspokojíme rastúci dopyt po pitnej vode.

SDG 11 - Udržateľné mestá a komunity

Dimenzovanie zariadení pomocou simulácie CFD a inteligentného riadenia Wilo-TP Control nám umožňuje garantovať prevádzkyspoľahlivé biologické čistenie odpadových vôd.

SDG 13 - Akcie v oblasti klímy

Veľmi nízka spotreba energie umožňuje znížiť emisie CO2 až o 19,7 ton za rok v priemernej čistiarni odpadových vôd so šiestimi ponornými miešadlami a tromi nádržami.

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -TP Control

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

S Wilo-TP Control pomáhame operátorom splniť zákonom požadované hodnoty prietoku pre recirkuláciu vody v potokoch a riekach.

SDG 11 - Udržateľné mestá a komunity

Použitím navrhovania zariadení špecifických pre systém a inteligentného riadenia Wilo-TP Control garantujeme prevádzkovo spoľahlivé čistenie odpadových vôd.

SDG 17 - Partnerstvo pre ciele

Spolupracujeme s univerzitami a globálnou partnerskou sieťou, aby sme aj naďalej zvyšovali účinnosť recyklácie odpadových vôd.

Zber a preprava odpadových vôd

Čerpanie neupravených odpadových vôd je stále náročnejšie v dôsledku rastúceho výskytu pevných látok a retenčný čas v sieti rastie, čo robí čerpané médium agresivnejším a problematickejším. S účinnosťou motora až 92,3% a hydraulickou účinnosťou až 75% nám naše nové Wilo-Rexa SOLID-Q s inteligenciou Nexos, prvé digitálne ponorné čerpadlo na odpadovú vodu s motorovou technológiou IE5 PM, umožňuje pumpovať 360 m³/h vody s extrémne vysokým stupňom účinnosti a spoľahlivosti.

Wilo-EMUport CORE

Wilo neustále optimalizuje využitie surovín vo svojej výrobe. Okrem toho je spotreba zdrojov ďalej znižovaná používaním trvanlivých materiálov.

Wilo-EMUport CORE

SDG 11 - Udržateľné mestá a obce

Vďaka integrácii v systéme tlakovej kanalizácie s Wilo-Nexos NET-Intelligence sú zberné čerpacie stanice efektívne riadené a naviac umožňujú cielenú údržbu.

SDG 12 - Zodpovedná spotreba a výroba

Naše systémy Wilo-EMUport CORE sú vyrobené z recyklovateľného polyethylenu. Polyethylen zaisťuje veľmi dlhú životnosť a minimalizuje množstvo odpadu, ktorý má byť v prípade likvidácie vyradený.

SDG 13 - Akcie v oblasti klímy

Účinná geometria obežných kolies zabezpečuje nízku spotrebu energie v celom systéme.

Produktové informácie

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q s Nexos Intelligence vyniká vďaka svojej vynikajúcej prevádzkovej spoľahlivosti, energetickej účinnosti a konektivite. Tento inteligentný systém vody trvalo zvyšuje efektivitu a pohodlie každodennej práce.

SDG 9 - Priemysel, inovácia a infraštruktúra

Wilo-Rexa SOLID-Q je menej náchylné na upchávanie a integrovateľné automatické riadenie Nexos LSI robí infraštruktúru odpadových vôd v mestách a obciach prevádzkovo inteligentnejšie a spoľahlivejšie.

SDG 11 - Udržateľné mestá a komunity

Wilo-Rexa SOLID-Q s Nexos Intelligence spĺňa požiadavky metropolitných oblastí, kde je infraštruktúra a aspekty života digitálne prepojené. Čerpacie stanice je možné ľahko monitorovať a spravovať.

SDG 13 - Akcie v oblasti klímy

Integrované automatické riadenie Nexos LSI minimalizuje straty spôsobené trením v potrubí a znižuje náklady na energiu až o 20% a emisie CO2 až o 20,7 ton za rok/čerpadlo*.

*V porovnaní s konvenčnými kalovými čerpadlami.

Produktové informácie

Wilo-Rexa SUPRA-V s dátovým rozhraním Wilo-Digital

Wilo-Rexa SUPRA-V s rozhraním Wilo-Digital Data je naša najnovjšia inovácia v oblasti kalových čerpadiel. Poskytuje vysoké úspory energie a digitálne prevádzkové pohodlie pre hospodárnejšie nakladanie s odpadovými vodami.

SDG 9 - Nezávislosť, inovácia a infraštruktúra

Prepojiteľnosť čerpadiel a čerpacích staníc a pohodlné diaľkové monitorovanie jednotlivých blokov zaisťujú stabilnú infraštruktúru odpadových vôd.

SDG 11 - Udržateľné mestá a komunity

Wilo-Rexa SUPRA-V s Wilo-Digital dátovým rozhraním sa ľahko integruje do existujúcej správy mestských systémov a ako také dáva mestám a obciam dlhodobé udržateľné smerovanie.

SDG 13 - Akcie v oblasti klímy

Vďaka najlepšej účinnosti tejto triedy sa emisie CO2 znížia až o 13,6 ton ročne na čerpadlo*.

*V porovnaní s tradičným čistiacim čerpadlom.

Produktové informácie

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Chytré čerpacie systémy z jednotlivých čerpacích staniciach Wilo sú monitorované a riadené, aby poskytovali spoľahlivú a energeticky efektívnu tlakovú kanalizáciu. To umožňuje spoločnosti Wilo trvalo podporovať komunity a obce.

Pressure Drainage System with Nexos Intelligence - arial view and system analysis

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

Wilo-Nexos NET-Intelligence umožňuje inteligentné pripojenie k sieti a digitálne ovládánie až 1 000 čerpacích staníc, čo zaručuje spoľahlivú tlakovú kanalizáciu.

SDG 11 - Udržateľné mestá a komunity

Wilo-Nexos NET-Intelligence zjednodušuje správu čerpacích staníc pomocou inteligentnej systémovej siete. Webový prístup a rýchly digitálny prenos dát zaručujú efektívne vzdialené monitorovanie systému.

SDG 13 - Akcie v oblasti klímy

Usadeniny v potrubí sú minimalizované optimalizáciou riadenia prietokov. Celý systém tak ušetrí až 30% energie*.

*V porovnaní s konvenčnými systémami pre odvodnenie tlaku.

Building Information Modelling – Wilo je BIM-ready

Sme jedným z prvých výrobcov, ktorý Vám ponúka extrémne ľahký prístup k úplným údajom o BIM pre naše kúrenárske čerpadlá. Napríklad môžete použiť BIM (Building Information Modeling) na ešte efektívnejšiu integráciu Vašej projekčnej práce do celkového plánovania a na zjednodušenie spolupráce s ostatnými členmi projektu.

Získajte všetky relevantné informácie o BIM

We have answers to your questions

Our products and services have aroused your interest? Then we are happy to help!

Whether it's creating an offer or editing service specifications, designing different types of equipment, advising on the selection of pumps and switchgear, or just helping with hydraulic and control issues.

Feel free to contact your nearest sales office and make an appointment. We look forward to you!

Find the right contact for your question.