Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Green Solutions for a better climate

IFAT 2020'nin ertelenmesinden dolayı çok üzgünüz.

Çünkü, su yönetiminin tüm alanları için heyecan verici çözümlerimizi, daha fazla sürdürülebilirlik ve iklim koruması için Yeşil Çözümlerimizi, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dijital sergi standımızı inceleyin, Yeşil Çözümlerimizi, Wilo hizmetlerimizi ve yeni Wilo-Live Asistanımızı keşfedin.

İnsanlara temiz su sağlamak, en önemli sürdürülebilirlik hedeflerimizden biridir. Bu amaca ulaşmak için su döngüsünün tamamına odaklanmamız gerekir. Sürdürülebilir su yönetimi, yalnızca içme suyu üretimi ve tedariğinden daha fazlasına odaklanır. Atık suyun bertarafı ve arıtılması da çok önemlidir. Bu süreçler, değerli su kaynağının verimli kullanılmasına ve kontaminasyon seviyelerinin artmasının engellenmesine yardımcı olur.

Wilo, su yönetiminin tüm alanlarına yönelik kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar ve ürün portföyünü genişletmek için durmaksızın çalışır.

Dijital dönüşüm çok sayıda değişiklikle birlikte gerçekleşir. Avantajların ve fırsatların yanı sıra yeni zorluklar ve belirsizlikler de söz konusudur. Pompa endüstrisindeki dijital öncülerden biri olan Wilo, içme suyunun kaynaktan çıkarılması, su pompalama ve taşıma ile atık su arıtma açısından gelecekte ortaya çıkacak gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı olmak üzere artan dijitalleşme olanaklarından yararlanmakta ve akıllı su sistemleri kullanmaktadır.

UN Global Compact and SDGs

United Nations Global Compact, tüm dünyada sorumlu şirket yönetimi konusundaki en büyük ve en önemli girişimdir. Belirlenen on genel ilke ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) hem şimdi hem de gelecekte, tüm insanlara, toplumlara ve pazarlara fayda sağlayan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya ekonomisi vizyonunu destekler.

Wilo’nun Yönetim Kurulu, 2018 yılında UN Global Compact‘a katılarak uluslararası sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunma taahhütlerini pekiştirmiştir.

Read more at our corporate website

Sürdürülebilirlik en’lerimiz IFAT 2020’de

Su Yönetiminin tüm alanlarına yönelik çözümler

Küresel su kıtlığı, suyu dünyanın en kıymetli ürünlerinden biri haline getiriyor. İçme suyu olarak, tarım ve endüstri için kesintisiz temiz su tedariği gelecekte karşı karşıya kalacağımız en büyük zorluklardan biridir. Wilo’nun amacı, bunu başarmak için özel çözümler sunmaktır.

Ham Su Girişi

Güvenilir içme suyu üretimi, toplum refahının önemli unsurlarından biridir. Ürünlerimiz verimlilik ve etkinlik açısından standartları belirler. Örneğin, esnek dalgıç pompalarımız %84,5 pompa verimliliğine ulaşır. Bu pompa aynı zamanda zorlu ham su çıkarma prosesleri için de uygundur ve saatte 310 m³ değerine kadar su taşıyabilir.

Wilo-Actun OPTI-MS

Wilo-Actun OPTI-MS solar dalgıç pompa, uzak konumlarda bile otonom ve uygun maliyetli su tedariği sağlar.

SDG 6 - Temiz su ve sıhhi tesisat

Tek bir solar dalgıç pompa uzak bölgelerdekiler de dahil olmak üzere 650 kişiye güvenilir bir şekilde içme suyu sağlayabilir.

SDG 9 - Endüstri, inovasyon ve altyapı

Enerji nakil hatlarına bağlı olmayan, uygun maliyetli su tedariği sayesinde, altyapısı kötü olan toplumları güçlendiriyoruz.

SDG 13 - İklim hareketi

Çözümlerimiz, yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde CO2 emisyonlarını pompa başına yılda yaklaşık 2 ton azaltıyor*.

* Dizel jeneratörle çalışan bir dalgıç pompaya kıyasla

Product information

Wilo-Actun ZETOS

Wilo-Enerji Çözümleri, operatörlere, çalışır durumda olan ancak verimsiz pompaları, yüksek verimliliğe sahip pompalarla proaktif bir şekilde değiştirerek tesisatlarının nasıl daha verimli bir hale getirilebileceğini gösteren bir girişimdir. Wilo-Actun ZETOS, %85,5’e varan pompa verimliliğiyle su temini performansını artırır.

SDG 6 - Temiz su ve sıhhi tesisat

Wilo-Actun ZETOS, içme suyu tedariği için en verimli çözümdür*. Değerli su kaynağının sürdürülebilir kullanımını garanti eder.

SDG 9 - Endüstri, inovasyon ve altyapı

Okra oluşumuna karşı koruma amaçlı yenilikçi Ceram CP kaplamamız, Wilo-Actun ZETOS için daha uzun bir kullanım ömrünü garanti eder. Bu sayede su temini altyapısı daha dayanıklı hale gelir.

SDG 13 - İklim hareketi

Bad Überkingen’de su şebekesinin modernleştirilmesi sayesinde bizim çözümümüzle yılda 100.000 kWh değerine kadar elektrik tasarrufu sağlanmaktadır. CO2 emisyonları 53,7 ton azaltılmıştır.

* Wilo-Actun ZETOS; ABD (NSF61), Birleşik Krallık (BS), Fransa (ACS) ve Almanya (UBA) gibi birçok ülkede içme suyu pompalama gereksinimlerini karşılamaktadır.

Product information

Su Tedariği

İlerleyen kentleşme, su teminine yönelik önemli bir talep oluşmasına yol açmaktadır. Bu, tedarik güvenliğinin sağlanmasını hem güvenilirlik hem de su hacimlerindeki artış açısından bir teknoloji meselesi haline getirmektedir. Büyük hacimlerde su taşımanın yanı sıra, mutlak güvenilirlik ve sürekli verimlilik gerektiğinde çift emişli pompamız gibi ürünler kullanılır. Bu ürünler %90’a kadar enerji verimliliğiyle 17.000 m³/sa değerine kadar suyu taşıyabilirler.

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo, sera gazlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Önceki serilere kıyasla Wilo-Atmos GIGA-N serisi tek başına CO2 emisyonlarını her yıl 26 tona kadar azaltma potansiyeline sahiptir.

SDG 9 - Endüstri, inovasyon ve altyapı

Operatöre özel izleme üniteleri ve servis paketleri şehir suyu şebekesinin operasyonel güvenilirliğini sağlar.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Wilo-EFC frekans değiştiriciyle birlikte kullanılması ilçelerin ve kentlerin enerji yönetimi sistemine bağlantıyı garanti eder ve su teminini sürdürülebilir bir şekilde iyileştirir.

SDG 13 - İklim hareketi

Yeni nesil Wilo-Atmos GIGA-N pompalar 48.000 kWh değerine kadar daha az enerji tüketir ve CO2 emisyonlarını 26 tona kadar azaltır*.

* Önceki nesil salmastralı pompalara kıyasla.

Ürün bilgileri

Wilo-Atmos TERA-SCH

Wilo, ürünlerini geliştirirken ve üretirken geleceği düşünerek ürünlerin kullanım ömrünün sonrasını hesaba katar. Wilo-Atmos TERA-SCH’nin bileşenlerinin %95’i geri dönüştürülebilir.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Wilo-EFC frekans değiştiriciyle enerji sistemi yönetimine bağlantı yapılması, akıllı kentlerin büyük dağıtım ağlarında su temini sürdürülebilir bir şekilde iyileştirir.

SDG 12 - Sorumlu tüketim ve üretim

Wilo, ürünlerini geliştirirken geri dönüştürülebilir olmalarını göz önüne alır. Kullanılan malzemeler ve bileşenler %95 geri dönüşüm oranına sahiptir.

SDG 13 - İklim hareketi

Yeni nesil Wilo-Atmos TERA-SCH eksenel çift emişli pompa, 73.000 kWh değerine kadar daha az enerji tüketir ve pompa başına yıllık CO2 emisyonunu 39 tona kadar azaltır*.

* Geleneksel pompaya kıyasla.

Atık Su Arıtma

Kaynak kıtlığı ve temiz suya talebin giderek artması güvenilir su arıtımı için verimli ve güvenilir çözümler gerektirmektedir. Kullanım suyunun yeniden işlenmesi, su geri dönüşümü ve atık su arıtma tesisleri için farklı Wilo ürünleri kullanılmaktadır. Dalgıç mikser, zorlu çalışma ortamlarına özel yüksek verimliliğe sahip motoru ve düşük aşınma seviyesine sahip malzemeleriyle bu gereklilikleri karşılamaktadır.

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -TP Control

Enerji değerli bir kaynaktır ve amacımız, bu kaynağı tutumlu bir şekilde kullanmaktır. Wilo ürünleri, atık su arıtma tesislerinde en az enerji kullanımıyla optimum atık su karıştırma işlemini garanti eder.

SDG 9 - Endüstri, inovasyon ve altyapı

Atık su arıtma teknolojimizi kullanarak verimli su arıtma sürecini garanti ediyor, böylece artan temiz su talebini karşılıyoruz.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Bir CFD simülasyonu kullanılarak ekipmanın boyutlandırılması ve Wilo-TP Control akıllı denetim, biyolojik atık suyun operasyonel olarak güvenilir biçimde arıtılmasını garanti etmemizi sağlar.

SDG 13 - İklim hareketi

Ultra düşük enerji tüketimi, altı dalgıç mikser ve üç havuzdan oluşan ortalama bir atık su arıtma tesisi için CO2’nin yılda 19,7 tona kadar azaltılmasına olanak tanır.

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -TP Control

SDG 6 - Temiz su ve sıhhi tesisat

Wilo-TP Control ile operatörlerin akarsularda, nehirlerde veya doğada yasal olarak gerekli tahliye değerlerini karşılamasına yardımcı oluyoruz.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Ekipmanın sisteme özel boyutlandırması ve Wilo-TP Control akıllı kumanda kullanarak operasyonel olarak güvenilir atık su arıtımını garanti ediyoruz.

SDG 17 - Hedeflere ulaşmak için iş ortaklığı

Atık su geri dönüşümünün verimliliğini artırmaya devam etmek için üniversitelerle ve küresel iş ortağı ağımızla birlikte çalışıyoruz.

Atık Su Toplama ve Taşıma

Katı atıkların yaygınlığının artması nedeniyle arıtılmamış atık suyun pompalanması giderek güçleşirken şebekede bekletme süresinin artması ise pompalama yapılacak ortamı daha zorlayıcı ve sorunlu hale getiriyor. %92,3’e kadar motor verimliliği ve %75’e kadar hidrolik verimliliğiyle Nexos zekasına sahip, ilk dijital dalgıç atık su pompası olan IE5 PM motor teknolojili yeni Wilo-Rexa SOLID-Q pompamız, son derece yüksek verimlilik ve güvenilirlikle saatte 360 m³ su pompalamamıza olanak tanıyor.

Wilo-EMUport CORE

Wilo, üretiminde hammadde kullanımını sürekli optimize etmektedir. Bunun yanı sıra kaynak tüketimi, dayanıklı malzeme kullanımıyla daha da azaltılmıştır.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Wilo-Nexos NET-Intelligence ile basınçlı drenaj sistemine entegrasyon sayesinde, toplama pompası istasyonları verimli bir şekilde kontrol ediliyor ve hedefe yönelik bakım olanaklı hale geliyor.

SDG 12 - Sorumlu tüketim ve üretim

Wilo-EMUport CORE sistemlerimiz geri dönüştürülebilir polietilenden üretilmiştir. Polietilen çok uzun kullanım ömrü sağlar ve bertaraf edilirken ıskarta oranını en aza indirir.

SDG 13 - İklim hareketi

Çarkların verimli geometriye sahip olması, sistemin genelinde düşük enerji tüketimi sağlar.

Product information

Wilo-Rexa SOLID-Q

Nexos Intelligence’a sahip Wilo-Rexa SOLID-Q, olağanüstü operasyonel güvenilirliği, enerji verimliliği ve bağlanabilirliği sayesinde mükemmel bir üründür. Bu akıllı su sistemi günlük işlerin verimliliğini sürdürülebilir bir şekilde artırarak günlük işleri kolaylaştırır.

SDG 9 - Endüstri, inovasyon ve altyapı

Wilo-Rexa SOLID-Q’nun tıkanmaya karşı dayanıklı olması ve entegre edilebilir Nexos LSI otomatik denetim, ilçelerde ve kentlerde kanalizasyon altyapısı için akıllı ve daha güvenilir operasyon sağlar.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Nexos Intelligence’a sahip Wilo-Rexa SOLID-Q, altyapının ve hayatın diğer unsurlarının dijital olarak birbiriyle bağlantılı olduğu metropol alanlarının gereksinimlerini karşılar. Pompa istasyonları kolayca izlenebilir ve bakımları yapılabilir.

SDG 13 - İklim hareketi

Entegre edilebilir Nexos LSI otomatik denetim, boru sürtünme kayıplarını en aza indirir ve enerji maliyetlerini pompa başına yılda %20’ye kadar, CO2 emisyonlarını ise 20,7 tona kadar azaltır*.

* Geleneksel atık su pompalarına kıyasla.

Ürün bilgileri

Wilo-Dijital Veri Arabirimine sahip Wilo-Rexa SUPRA-V

Wilo-Dijital Veri Arabirimine sahip Wilo-Rexa SUPRA-V, atık su pompaları alanındaki en yeni inovasyon ürünümüzdür. Daha uygun maliyetli atık su yönetimi için yüksek enerji tasarrufu ve dijital çalıştırma kolaylığı sunar.

SDG 9 - Sektör, inovasyon ve altyapı

Pompaların ve pompa istasyonlarının birbiriyle bağlı olmasının yanı sıra ayrı ünitelerin kolayca uzaktan izlenebilmesi, atık su bertarafı için kararlı bir altyapı sağlar.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Wilo-Dijital Veri Arabirimine sahip Wilo-Rexa SUPRA-V, mevcut şehir şebekesi yönetimine kolayca entegre olarak ilçelere ve kentlere geleceğe uyum sağlamaları için sürdürülebilirlik sunar.

SDG 13 - İklim hareketi

Sınıfında en iyi verimliliğe sahip olması sayesinde CO2 emisyonları pompa başına yılda 13,6 tona kadar azaltılır*.

* Geleneksel atık su pompasına kıyasla.

Ürün bilgileri

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Wilo’nun akıllı su sistemleri, tek tek pompalama istasyonları arasında ağ oluşturup istasyonları izleyerek ve kontrol ederek güvenilir ve enerjiyi verimli kullanan basınçlı drenaj sağlar. Bu, Wilo’nun kentleri ve toplumları sürdürülebilir şekilde desteklemesine olanak tanır.

Pressure Drainage System with Nexos Intelligence - arial view and system analysis

SDG 6 - Temiz su ve sıhhi tesisat

Wilo-Nexos NET-Intelligence, 1000 taneye kadar pompalama istasyonu arasında akıllı ağ oluşturulmasına ve bu istasyonların dijital olarak kontrol edilmesine olanak tanıyarak güvenilir basınçlı drenajı garanti eder.

SDG 11 - Sürdürülebilir kentler ve toplumlar

Wilo-Nexos NET-Intelligence, akıllı sistem ağıyla pompalama istasyonlarının yönetimini kolaylaştırır. Web tabanlı erişim ve hızlı dijital veri aktarımları sayesinde sistemin verimli bir şekilde uzaktan izlenmesi sağlanır.

SDG 13 - İklim hareketi

Debi optimize edilerek borulardaki birikintiler en aza indirilir. Böylece, sistemin genelinde %30’a kadar enerji tasarrufu sağlanır*.

* Geleneksel basınçlı drenaj sistemlerine kıyasla.

Bina Bilgisi Modelleme (BIM) – Wilo, BIM'e hazır

Isıtma pompalarımız için eksiksiz BIM ürün verilerine son derece kolay erişim sunan ilk üreticilerden biriyiz. Örneğin, boyutlandırma çalışmanızı genel planlamaya daha verimli bir şekilde entegre etmek ve diğer proje üyeleri ile işbirliğinizi çok daha kolay hale getirmek için BIM'i kullanabilirsiniz.

BIM için gerekli tüm bilgileri alacaksınız